Makaleler
İsa’nın dağda görünümünün değişmesinin anlamı ve önemini neydi?

İsa’nın dağda görünümünün değişmesinin anlamı ve önemini neydi?

İsa’nın dağda görünümünün değişmesinin anlamı ve önemini neydi?

İsa’nın öğrencilerine, acı çekip öldürüleceğini ve diriltileceğini açıkça söylemesinden bir hafta kadar sonra (Luka 9:22), Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı yanına alıp dua etmek için bir dağa çıktı. Dua ederken kişisel görünümü yüceltilmiş bir hal aldı ve giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Musa ve İlyas göründü ve İsa’yla yakında gerçekleşecek ölümü hakkında konuştular. Ne söylediğini bilmeyen ve çok korkan Petrus, onlar için üç barınak yapmayı teklif etti. Bunun, İsrailliler’in yedi gün boyunca çardaklarda yaşadıkları Çardak Bayramı’nı kutlamak için kullanılan çardakların bir referansı olduğuna kuşku yoktur (Levililer 23:34–42). Petrus orada kalma isteğini dile getiriyordu. Bir bulut onları sarınca, bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi. Bulut kalktı ve Musa ve İlyas yok oldu ve İsa, hâlâ çok korkmuş olan öğrencileriyle yalnız kaldı. İsa onları gördüklerini Kendisi ölümden dirilene kadar kimseye söylememeleri için uyardı. Bu olayın üç anlatımı, Matta 17:1-8, Markos 9:2-8 ve Luka 9:28-36’da yer alır.

Kuşkusuz, Mesih’in görünümünün göksel yüceliğinin en azından bir kısmına değişmesinin amacı, öğrencileri arasından “yakın çevresi” olanların İsa’nın kim olduğunu daha iyi anlamalarıydı. Öğrencilerinin Kendisini yüceliğinde görebilmeleri için Mesih’in görünümü dramatik bir şekilde değişmişti. O’nu sadece insansal bedeninde tanıyan öğrencileri artık Mesih’in tanrılığını daha çok anlamışlardı ama yine de tamamen anlayamıyorlardı. Bu onlara , İsa’nın yakında öleceğinin şoke edici haberini duyduktan sonra ihtiyaçları olan güveni vermişti.

Simgesel olarak, Musa ve İlyas’ın orada görünmesi Yasa ve Peygamberleri temsil ediyordu. Ama Tanrı’nın gökten gelen ve “O’nu dinleyin!” diyen sesi, Yasa ve Peygamberlerin İsa’ya yer vermeleri gerektiğini açıkça gösteriyordu. Yeni ve diri yol, eskisinin yerini alıyordu; İsa Mesih, Eski Antlaşma’daki Yasa ve sayısız peygamberliğin yerine gelişidir. Ayrıca, O’nun yüceltilmiş halini görmeleri onlar için, yaklaşmakta olan yüceltilmesi ve kralların Kralı ve rablerin Rabbi olarak tahta oturmasının bir ön izlemesi olmuştu.

Öğrenciler o gün dağda olup bitenleri hiçbir zaman unutmadılar ve kuşkusuz bunun böyle olması tasarlanmıştı. Yuhanna, Müjdesi’nde, “O’nun yüceliğini … biricik Oğul’un yüceliğini gördük” diye yazmıştı (Yuhanna 1:14). Petrus da bunun hakkında yazmıştı: “Rabbimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. O’nun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih, yüce ve görkemli Olan’dan kendisine ulaşan sesle, ‘Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum’ diyen sesle Baba Tanrı’dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda O’nunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik” (2. Petrus 1:16-18). İsa’nın dağda görünümünün değiştiğine tanık olanlar, diğer öğrencilere ve yüzyıllar boyunca sayısız milyonlara bunun hakkında tanıklık ettiler.

Loading

Bir yanıt yazın