Eğer İsa Tanrı Değilse….

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Kemal Lütuf Lütuf Başaran
January 13, 2015 ·
İSA TANRI DEĞİLSE !

“İsa Mesih, ne Tanrı’dır, ne de Tanrı’nın oğludur” diyenlere, şu soruyu sormak istiyorum: O zaman İsa Mesih kimdir?

Bu soruyu size Tanrı’nın sorduğunu farz etmenizi istiyorum. Cevabınızı yaratan Tanrı’ya vereceksiniz. Bu yüzden de, bunu cevaplarken, hislerinize, duyduklarınıza, taraflı görüşlere ve propagandalara göre değil; Tanrı’nın huzurunda sizi aklayacak şekilde cevaplamanız gerekmektedir.

“Tanrı yoktur. Ben Tanrı’ya inanmıyorum” düşüncesi, bir ateisti yargı günü ne kadar kurtaracaksa; “Ben O’nun Tanrı veya Tanrı oğlu olduğuna inanmıyorum” düşüncesi de sizi o kadar kurtaracaktır.

Bu yüzden burada, sadece Kuran’dan alıntılarla bu durumu huzurunuzda incelemek istedim. “Kuran’a inanıyorum” diyenler, o zaman düşüncelerini düşmanca propagandalara göre oluşturmamalıdırlar. Bunu Tevrat, Zebur ve İncil’den de yapabilirdim ama bildiğiniz gibi, eninde sonunda, Kuran bile bunu söylemezken, haksız yere “Onları değiştirdiniz” denilecektir.

1) Tevrat, Zebur ve İncil’de yazılı olduğu gibi, Kuran’a göre de, İsa Mesih’in dünyasal babası yoktur. Tarihte böyle bir başka insan yoktur. Olmamıştır. İsa Mesih sadece bir peygamber ise, niye böyle bir şeye gerek duyulmuştur? Tanrı, manası olmayan bir şey yapar mı. Sırf gösteriş olsun diye, boş yere insanları etkilemeye çalışır mı? Niye Mesih babasız doğsun? Herkes ‘baba adı’ ile anılırken, niye bir tek o, ‘Meryem oğlu İsa’ olsun, hiç düşündünüz mü? (Bakınız Kuran ayetleri: Meryem 19:16-22, Enbiya 21:91, Tahrim 66:12)

2) Yine Tevrat, Zebur ve İncil’de yazılı olduğu gibi, Kuran’da da, dünyada hiç günah işlememiş olan tek insan İsa Mesihtir. Başka günah işlememiş hiçbir insan yoktur. Buna Muhammed ve tüm diğer peygamberler de dahildir. Çünkü, ‘sadece insan’ olan herkes, günah işlemiştir. İsa Mesih sadece bir peygamber olsa, o da günah işleyecek ve bizler için kurban olma yetkisi ve yeterliliğini kaybedecekti. Çünkü bu sefer, o da kendi günahları yüzünden, ebedî ölüm cezasına çarptırılacaktı. (Bakınız Kuran ayetleri: Bakara 2:87, Bakara 2:253, Al-I İmran 3:45, Maide 5:110, Meryem 19: 16-19).

3) Bazıları ise, Muhammed de dahil, tüm peygamberlerin günah işlemediklerini öne sürerler. Oysa Kuran bile böyle söylemiyor. Tevrat, Zebur ve İncil de böyle söylemez. Bunun tam aksini söyler ve söylemekle de kalmaz, peygamberlerin günahlarının ne olduğunu bile açık açık yazar. Ama yine de, biz sadece Kuran’a dönelim. Sizce Adem bir peygamber miydi? Peki o günah işlemedi mi? Ayrıca, Muhammed günah işlemediyse, Kuran’da niye günahlarının bağışlanmasını umud ediyor? Diğer peygamberler de bunu açıkça itiraf ediyor. (Bakınız Kuran ayetleri: Yusuf 12:53, İbrahim 14:34, Nahl 16:61, Şuara 26:82, Mü’min 40:55, Muhammed 47:19, Fetih 48:1-2, Kıyamet 75:2-5, Nasr 110:1-3).

4) İsa Mesih, İncil getirmedi. Onun Kutsal Ruh’la dolmuş havarileri, kutsal Ruh’un esinlemesi ile o 4 incili yazdı. Diğer peygamberler nasıl esinlenerek yazdıysa, onlar da öyle yazdı. O, kendi hayatını anlatan incili, hayatının ta başında, tüm detayları ile yazıp, nasıl öldürüleceğini de dahil ederek, koltuğunun altında getirmişse; o da kendiliğinden inanılmaz bir mucize olurdu. Yani “İncil’i getirdi” diyorlar ya; yani kendi hayatını, nereye gideceğini, ne yapacağını, ne söyliyeceğini, daha bu hayatı yaşamadan önce, tüm detayları ile yazılı olarak getirmiş oldu. Çünkü bu 4 İncil, sadece O’nun hayatından bahsediyor. Böyle birşey saçmalık olurdu. Ama İsa Mesih, yaşayan Tanrı Kelâmı’dır. O “Ol” deyip de herşeyi oluşturan, yoğu var eden, her şeyi yaratan Tanrı Kelâm’ıdır. Bunu da, sadece Tevrat, Zebur ve İncil söylemiyor. Kuran da söylüyor. O’na ‘Kelâmullah’ diyor. Başka kimseye ‘Kelâmullah’ (yani Tanrı Kelâmı) dendiğini duydunuz mu? Yaşayan Tanrı Kelâmı’nın yazılı bir kitaba ihtiyacı var mı? O, “Kelâm Ben’im” dedi. Kelâm getirmedi. (Bakınız Kuran ayetleri: A-li İmrân 3:39 ve 45 ve 55, Nisa 4:171).

5) İsa Mesih, Kutsal Ruh’tan doğmuştur. Yani Tanrı’nın yaratılmamış olan kendi öz Ruhudur. “O’na (Meryem’e) Ruhumuzdan üfledik” derken, parantez içerisine ‘Cebrail’ konmuştur. Ama bu öyle değildir. Tanrı’nın Öz Ruhudur. Nisa 4:171’de de O’nun Tanrı’dan bir Kelâm ve bir Ruh olduğu yazılıdır. Ne kadar inkâr edilirse edilsin, hatta Cebrail’den doğduğu öne sürülse bile (ki bu çok yanlıştır), yine de soruyorum: “Cebrail’den doğan başka birini biliyormusunuz?” Bu bile O’nu çok özel yapmaz mı?

6) “Meryem oğlu İsa, O mesihtir”. Bu Kuran’da tam 11 kez yazılmıştır. “Mesih kimdir? Nedir?” diye bir soru sorulacak olsa, buna bir Müsevi veya bir Hristiyan, anında cevap verebilir. Çünkü Tevrat, Zebur ve İncil’de Mesih’in kim ve ne olduğu apaçık yazılmıştır. Kuran ise bu konuda sessizdir. Herhangi bir yorumu yoktur. O zaman, “Meryem oğlu İsa, O Mesih’tir” ne anlama gelir. İncil’de şöyle yazılıdır. İsa’yı çarmıha germeden önce O’na bir soru sordular. Evet derse ölecek, hayır derse serbest kalacak. Soru şu idi: “Sen Tanrı’nın oğlu Mesih misin?” Çünkü, bu soruyu soran Yahudi dinî liderler, gelecek Mesih’in, ne derece önemli biri olduğunu biliyorlardı. Çünkü Mesih, “ezelî ve ebedî olan, egemenliği asla son bulmayan, insan bedenine bürünmüş Tanrı” idi Kutsal Kitab’a göre. “Evet, Ben O’yum” deyince de çarmıha gerildi. İnsanlar nedense, Tanrı’nın ateşte beden alıp da, Musa’ya yanan çalıda konuşabildiğine inanıyorlar da, insanda beden alabileceğine inanmak istemiyorlar. Melekler bile bunu yapabilirken, bir tek Tanrı mı aciz? Hristiyanlar, bir insanı Tanrı yapmıyorlar. Ama Tanrı’nın, insanlara olan sevgisinden dolayı ve onları kurtarabilmek için, insanda beden aldığına inanıyorlar.(Bakınız Kuran ayetleri: A-li imrân 3:45, Nisa 4:157 ve 171 ve 172, Maide 5:17 ve 72 ve 75, Tevbe 9:30-31).

7) Kutsal Ruh’tan doğmuş ve insanda beden almış İsa Mesih, tüm hastalıkları iyileştirmiş, cinleri tek kelime ile kovmuş, onları tir-tir titretmiş, ölüleri diriltmiş, rüzgârları, denizleri sakinleştirmiş, mucize üzerine sayısız mucize gerçekleştirmiş, kimsenin yapamadıklarını yapmış, olağan üstü hikmet ve bilgi sahibi, doğa üstü kudrete, ve bir tek Tanrı’da olan ‘Yaratma Gücüne’ sahiptir. (Bakınız Kuran ayetleri: A-li imrân 3:45-50, Maide 5:110-115, Zuhruf 43:61&63).

8) İsa Mesih çarmıhta bizim için canını verdi. Kuran bu durumda da çelişki içerisindedir. Ama, “çarmıhta ölmedi” düşüncesi kabul edilse bile, yine çok olağan üstü bir olayla karşı karşıyayız. O’nun mezarı boş. Göklere yükseldi. Yine, insanoğlunun tarihi boyunca bir ilk. Başka hiç kimsesinin mezarı boş değil. Bir tek O’nun. Kimdir bu İsa ki, herşeyi bu kadar özel, bu kadar üstündür? Ve bir şey daha. İsa Mesih geri geliyor. Yahudisi de, Hristiyanı da, Müslümanı da “İsa göklerden geri gelecek” diyor. Başka birilerinin geleceği yazılı değildir. Bir tek O’nun. O’nun 2000 yıl önceki gelişi hakkında da 336 tane ayet vardır Tevrat ve Zebur’da. Başka hiçbir kişinin veya peygamberin geleceği konusunda bir tek ayet bile yokken, O’nun hakkında, sadece birinci gelişi için 336 ayet vardı. Ve şimdi yine tüm İncil’in %40’ı, O’nun yeniden ve yakındaki gelişinden bahsediyor. “İslâm’ı yayacakmış” diyen varsa, “Bunu Kuran’ın neresinde okudunuz?” diye sorarım. (Bakınız Kuran ayetleri: Al-i İmrân 3:55, Nisa 4:157-158, Zuhruf 43:57/61).

Bu İsa, sadece bir insanoğlu olabilir mi? “Tanrı değildir” diyorsunuz. Anlıyoruz. Biz de bir zamanlar bunu anlamakta, kabul etmekte zorlandık. “Tanrı oğlu da değildir” diyorsunuz. Bunu da anlıyoruz. Ama gelin de elinizi vicdanınıza koyun ve siz cevaplayın. Tanrı huzurunda cevaplayın. O kim? O ne? “İyi bir peygamber mi?” Ama iyi bir peygamber olsa, günahları affedermiydi? Kötürüm bir adama, “Günahlarını affediyorum. Kalk ve yürü” dedi. O da anında şifa buldu. Ama bunu duyan halk, “Tanrı mı bu ki günahları bile affediyor?” dedi. İyi bir peygamber olsa, ibadet kabul eder miydi? Çok defa ibadet kabul etti. O’na “Rab’bim ve Tanrım” dendi. İyi bir peygamber bunu yaparmıydı? Havarisi Pavlus da birini iyileştirmişti İsa Mesih adına ve halk da bu yüzden Pavlus’a İbadet etmek istemişlerdi. O ise “Bunu asla yapmayın” diye haykırarak, üzüntüsünden elbiselerini yırttı. Çünkü biliyordu ki, ibadet sadece Tanrı’ya yapılır. Kula değil. Peki, bunu İsa’nın öğrencisi Pavlus biliyordu da, İsa mı bilmiyordu? Niye ibadet kabul etti? Tanrı niye onu bir anda çarpmadı? Yok etmedi. Neredeyse her konuşmasında, “Ben ve Baba biriz” dedi. “Beni gören, Babayı görmüştür” dedi. O,asla sadece ‘iyi bir peygamber’ olamaz, buna imkân yoktur.

Düşünün, tertemiz biri. Hiç günah işlemedi. Doğuşu mucize, yaşamı mucize, ölümü, göğe yükselişi, geri gelecek olması, hepsi mucize. Yaratabilen, hayat verebilen, Tanrı Kelâmı olan, Tanrı Ruhundan doğan, Mesih olan, geleceği bildirilen, hakkında yüzlerce ayet olan, mezarı boş olan, bu kadar ayrıcalıklı, bu kadar eşşiz, bu kadar özel başka kim var? Deli desen, deliler mucize yapamaz. Şeytan’dan desen, tertemiz ve günahsız olduğu gibi herkesi temizliğe ve günahsızlığa teşvik edici biri olmazdı. Sadece bir peygamber desen, yukarıda da gördüğümüz gibi, bu hiç olamazdı. Tanrı bir tokatla O’nu yok ederdi. Herod’a yaptığı gibi. Tüm eski peygamberler O’nun geleceğinden bahsetmezdi, sadece alelade bir peygamber olsa. “O’nun ayakkabılarının bağını çözmeye bile layık değilim” dedi peygamberlerin en yücesi Yahya. O zaman, kimdir bu İsa Mesih? İncil’e göre, senin Ebedî Yaşamın, buna vereceğin cevaba bağlıdır. Çünkü O, Tanrı’nın sana Lütfudur. Sunduğu tek kurtuluştur. İnsanı, insanoğlu değil de, Tanrı kurtardı. Çünkü insanı, peygamber dahi olsa, başka bir günahkâr kurtaramazdı. Bunu da, insan beden alarak yaptı.

Yazdıklarımın çoğunu Kuran’dan yazdım. İnceleyip düşünebilmeniz için böyle yaptım. Sadece Tevrat, Zebur ve İncil’den bahsetsem, belki de değer vermezdiniz. Biliyorum ki, bütün bu yazılanları, Kuran ayetlerini de, insafsızca zorlayarak, lâstik gibi sündürerek, başka anlamlar ve izahatlar sunulabilir. Ama bu izahatların hiçbiri beni, bu güne kadar tatmin etmeye bile yanaşmamıştır. Yine de hayat, sizin hayatınızdır. Rab’bin gözleri de üzerinizdedir. Bana değil, O’na cevap verin. Bu İsa Mesih kimdir?

Rab Sizi bereketlesin. Sevgisi ile kurtarsın. Amin.

[/column]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Loading