• Bu konu 1 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24894
  Anonim
  Pasif
  İsa Mesih’in Eşsizliği :isa:
  İsa Mesih`in hizmetinin üçüncü yılının sonlarına doğru, dini liderler ve Ferisililer, İsa Mesih`i tutuklatmak için askerler gönderdi. Askerler elleri boş bir şekilde geri döndüler. Askerler İsa Mesih`in sözlerinden çok etkilenmişlerdi:‘Hiç kimse daha önce böyle konuşmadı’ (Yuhanna 7:46).
  Onun sözlerinden öyle çok etkilendiler ki, İsa Mesih`in suçlu birisi ya da sahte bir mesih olabileceği sonucuna varamadılar.
  İsa Mesih’in yaşamı ve sözleri ile diğer bütün insanlardan farklılık göstermektedir. O`nun iddeaları ve vaadleri diğer bütün dini liderler ve peygamberlerinkinden çok daha öteye gitti. Oniki yaşındayken Kutsal Yazılar hakkındaki bilgisi tapınaktaki dini liderleri hayrete düşürdü. Yaptığı mucizeler, İlyas peygamberin mucizelerini aştı. Yargılandığında hiç kimse onda en ufak bir günah ya da suç bulamadı. Fakat bütün bunlara rağmen böbürlenmedi, hep alçak gönüllü davrandı.
  Şimdi İsa Mesih`in neden benzersiz olduğunu inceleyelim:
  Kişilik Olarak Benzersizdi
  İbraniler 1:1-13
  Bu bölüm, İsa Mesih`in meleklerden üstün olduğunu beyan eder. Kutsal Kitap meleklerin insanlardan daha yüce bir mertebeye sahip olduğnu öğretir. Fakat Tanrı Oğlu İsa Mesih, bütün meleklerden ve bütün insanlardan daha yüce bir yere sahiptir.
  Doğumunda Benzersizdi
  Luka 1:26-35
  Adem ve Havva`nın anne babası yoktu. Onlar diğer insanlardan farklı olarak Tanrı tarafından yaratıldı. Adem ve Hava haricinde bütün insanlar bir anne ve babadan doğdular. Fakat İsa Mesih bakire Meryem`den babasız olarak dünyaya geldi. O`nun dünyaya gelişi Tanrı`nın kutsal bir mucizesi ile olmuştur. Yeryüzünde hiç bir insan babasız olarak doğmamıştır.
  Yeşaya peygamberin 700 yıl önce peygamberlikte bulunduğu gibi, bakire Meryem’den doğdu. Yeşaya peygamber O’nu İmanuel diye adlandırdı. Bu kelimenin anlamı ‘Tanrı bizimledir’. Melek Meryem’e O’nun isminin ne olacağını belirtti – İbranicede Yeşua – ‘Tanrı bizimledir’ anlamında. Mika peygamberin de daha önceden peygamberlikte bulunduğu gibi, Beytlehem de doğdu. Doğumu melekler tarafından müjdelendi. Doğumu sırasında bir yıldız, bilge kişileri kendisine yöneltti.
  Hizmetinde Benzersizdi
  Markos 1:21-28
  Öğretişte bulunduğu zaman, hem halk tarafından hem Ferisililer tarafından hem de din bilginleri tarafından tanındı. Diğer bütün öğretmenlerden farklıydı. Sadece sözleriyle değil, yaşam tanıklığı ile öğrencilerinin yaşamlarını etkiledi. Halk arasında büyük mucizeler gerçekleştirdi: ölüleri diriltti, hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. Diğer bütün insanlardan – hatta peygamberlerden bile – farklı olarak günahsız ve kusursuzdu. Kendisinin beklenen Mesih yani kurtarıcı olduğunu ve O`nun egemenliğinin asla son bulmayacağını iddea etti. Ayrıca başlangıç ve sonun kendisi olduğunu söyledi.
  Ölümünde Benzersizdi
  Yuhanna 19:16-30
  Hiç bir suçu olmadığı halde, suçlularla bir sayıldı ve çarmıha gerildi. Mesih olarak, kendi halkının günahları için kurban kuzusu oldu. Çarmıha gerilmeden önce, öleceği ve üçüncü gün dirileceğini söyledi. Halkının günahları için gönüllü olarak kendini kurban kuzusu olarak sundu. Günahsız ve suçsuz olmasına rağmen çarmıha gerildiğinde, O`nu çarmıha gerenler için dua etti. Çarmıha gerilen diğer suçlulardan bir tanesi bile O`na iman etti ve İsa O`na cennete gideceğini müjdeledi.
  Dirilişinde Benzersizdi
  Yuhanna 20:1-31
  ‘Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever” (Yuhanna 10:17). Ölümden dirileceğini daha önceden bildirdi. Dirildikten sonra bir çok kişiye göründü. Mezarı büyük bir taşla kapatılmasına rağmen, dirildikten sonra mezar boş ve açıktı. Dirilişi ile, O`na iman edenlerin de artık ruhsal ölümden yeni yaşama dirileceğini gösterdi.
  Göğe Alınmasında Benzersizdi
  (Elçilerin İşleri 1:1-9)
  (Hanok Yaratılış 5:24) ve İlyas (2. Krallar 2:11) hiç ölmeden cennete yükseldiler. İsa Öldükten sonra dirildi ve kendi Sözü`nün gücü ile cennete yükseldi. Yargı gününde tekrar geleceğini haber verdi. Göğe alınması ile, inananlara Kutsal Ruh armağanını müjdeledi. Öğrencilerine bütün uluslara müjdeyi paylaşmalarını, ve her an onların yanında olacağını söyledi. Cennete yükselmesiyle, Baba`nın sağında yer alacağını beyan etti.
  İkinci Gelişinde Benzersiz Olacak
  ‘İnsanoğlu (İsa Mesih, Baba’sının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir’ (Matta 16:27).
  İsa Mesih`in birinci gelişinde, melekler O`nun gelişini müjdeledi. İkinci gelişinde ise, meleklerle birlikte gelecek ve kendi egemenliğini kuracak ve Davut`un tahtına oturacak. Melekler, seçilmişleri – İsa Mesih`e iman edenleri – bir araya getirecek ve onları Rab İsa Mesih`in egemenliğinde toplayacak.
  Buda, Sezar, Konfiçyus, Napolyon bu gün yaşamıyor. Fakat eşi benzeri olmayan Rab İsa Mesih tekrar gelecek. İsa Mesih tekrar geldiğinde, birinci gelişindeki gibi kurban kuzusu olarak değil, Yahuda Aslanı olarak gelecek ve ulusları yargılayacak. ‘
  Rab şöyle diyor: `Varlığım hakkın için her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek’ (Pavlus’un Romalılara Mektup 14:11).

  İsa Mesih`e iman edenler dirilecek. O`nun ne zaman geleceği önceden bilinmeyecek. Şeytan ve O`nun egemenliğindekileri sonsuz alevler içinde cezalandıracak. Bu şeytanın egemenliğinde olanlar:
  • Yasa Tanımaz Adam (Mesih karşıtı) 2. Selanikliler 2:8
  • Sahte peygamber: “Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber,
  • canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu şekilde saptırmıştı’ (Vahiy 19:20)
  • Şeytanın ordusu (Vahiy 19:17-21)
  • Bütün kötülük edenler (2. Selanikliler 7-9)
  • Şeytanın kendisi (Vahiy 19:11-20)

  (Kutsal Kitap.org’dan alıntıdır)

  #29312
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih yaşıyor, diridir!


  Nesiller boyu İsa Mesih’e iman eden insanlar, O’nun tarafından kurtarıldıklarına, günahlarından arındırıldıklarını, şifa bulduklarına ve korunduklarına tanıklık ettiler. İsa Mesih’in günahlı insanları kurtardığını ve onları bambaşka bir kişi yaptığını gördüler. Günaha karşı yengi kazanarak, tüm karanlık güçlere karşı zafer kazandılar..

  İsa sevecendir, sevgi Doludur, merhametlidir, eşsizdir, harikadır!

  İsa Mesih kutsal, pak, günahsız, doğru, sevgi dolu, merhametli, sadık, herşeye gücü yeten, gerçek Olan’dır. O, eşsizdir, olağanüstü Birisi’dir, harikadir, muhteşemdir, benzersizdir!


  Mesih ne bir efsane, ne de bir masal kahramanıdır!
  O, bir kurgu bilim halk kahramanı değil, ölüp giden bir peygamber de değildir..

  İsa Mesih, diri ve gerçek bir RAB’dir. O, diridir! Her zaman olduğu gibi, tüm din kurucuları öldüler. İsa Mesih yaşıyor. O, sonsuzluklar boyu var olanTANRI’dır.

  İsa Mesih SEVGİ’dir. Tüm insanları eşsiz bir sevgi ile seviyor, hiçbir ayırım yapmadan, onlari oldukları gibi seviyor..

  ‘Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim’(Yuhanna 15:9-13).

  İsa Mesih, çok sabırlıdır. Günahlı insanların kendisine dönmesi için sabrediyor, kollarını açmış bekliyor..

  İsa Mesih bizleri seviyor ve herşeyimizle ilgileniyor..

  İsa Mesih Kutsaldır! Kutsallık konusunda hiç ödün vermedi. Tanrı’nın evini alışveriş yeri yapmak isteyenleri tapınaktan kovdu, onları azarladı..

  ‘İsa Mesih cömerttir. Kendisini izlemeye gelen ve O’nu merakla dinleyen binlerce kişiyi doyurdu, onları evlerine aç olarak göndermedi. (Yuhanna 6:1.15).

  İsa Mesih şefkatlidir! Derin suç ve batağa batan insanlara parmağını doğrultmadı. Düzenbazlara, ayartıcılara, zina işleyenlere acıdı..

  O, yürekleri biliyordu, vicdanlarına baktı. Sevecenlik gösterdi, hatta bazen onlar için ağladı. Çünkü onların sıkıntılarını, ve kendilerini zincire vuran günahlarını biliyordu ve onları kurtardı (Luka 19:1.10).

  İsa Mesih duyarlıdır! İnsanlar, hiç çekinmeden en özel sırlarını O’na açtılar. O’nun yakınında olmakla huzur buluyorlardı..Öylesıne duyarlıydı ki, herkesten farklı davranıyordu. Sevgi doluydu. Çocuklar bile yanından ayrılmak istemediler. Mesih aynı zamanda merhametlidir. Gittiği her yerde hastaları iyileştirdi, onların acılarıyla ilgilendi..

  Sıkıntılı olanlara ve yürekleri korkuyla dolu olanlara acıdı ve onların çaresizliklerini gördü. Çobansız koyunlar gibi üzgün ve dağınık olduklarını görünce onlara ilgi gösterdi.

  ‘Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar’ (Matta 9:36).

  Sık sık yılgın, çaresiz insanlara rastladı. Hayal kırıklıklarını anlattılar O’ndan, yardım beklediler. Onlara tatlı sözlerle ve anlayışla davrandı..

  O’nun ağzından çıkan sözler, çölde susuzluktan kurumuş canlara içirilen taze su gibiydi. Varlığı etrafa öylesine iyilik ve huzur saçıyordu ki, toplumun dışladığı insanlar bile O’na güvendiler..

  O, yürekleri görebiliyordu. İnsanların düşünceleri O’nun için açık kitap gibiydi. İnsanların zayıflıklarını ve günahlarını asla yüzlerine vurmadı, ama günahlarını yargıladı. Günahlarını açıklayıp tövbe eden herkesi bağışladı ve yüreklerine esenliğini koydu..

  İsa Mesih hiç değişmedi.O, DÜN BU GÜN VE SONSUZA DEK AYNIDIR!

  İsa Mesih gerçektir, diridir ve yaşıyor! Seni de kurtarmak istiyor, sonsuz yaşam vermek istiyor.

  Bu kurtuluş elini sende tutmak istemezmisin ?

  Sevgilerimle

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.