Front Page Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İsa Mesih, tutsakları tutsak alır.

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26173
  Anonim
  Pasif

  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in ölümden dirilişi ile sonsuz yaşama kavuşacağımızın sinyalleri olan sürekli yenilenme sürecine girmiş bulunuyoruz! İsa Mesih’e ilişkin düşüncelerimizde sürekli yenilenmelerle sanal dünyadan gerçek dünyaya dönüyoruz. Bunu bize sağlayan, Mesih Ruhu’dur. Daha önceki paylaşımlarımda Kutsal Ruh da, denen Mesih Ruhu’nun esinlediği düşüncelerin önemi üzerinde sık sık durmuştum. Çünkü beşeriyeti, geçmişte olduğu gibi, çağımızda da, tutsak eden çok ciddi bir sorunumuz vardır: İnsan düşünceleri de, denen beden düşünceleri! Bu ciddi sorunumuzu görmeğe ihtiyacımız vardır. Allah’ın yazılı emirlerine itaatsızlığımızın temeli ve esası olan cismani (bedensel) düşünceler, İNCİL’de şöyle tanımlanır:

  “Bedenin düşüncesi ölüm,… Bedenin düşüncesi, Allah’a düşmanlıktır; çünkü Allah’ın şeriatine itaat etmez, hem de edemez; ve bedende olanlar Allah’ı hoşnut edemezler” (Rom.8:6-8).

  Beşeriyetin üzerine karanlık gibi çökmüş insan düşünceleri, Allah’ın düşüncelerine karşıdır! Kitabı Mukaddes’i okurken, bazen ilişkisiz hayaller dünyasına dalmış olduğumu, ayılmalarla farkediyorum! Ve İNCİL’de yazılı şu sözü sık sık hatırlarım: “Salah ile ayılın” (1.Korint.15:34).

  Mesih Ruhu’ndan esinlerle aldığımız ve onlarla düşünmeğe başladığımız düşünceler, gerçekten bizi ayıltıcı güçte düşünceler olup sanal dünyadan gerçek dünyaya dönüşümüzü sağlayan düşüncelerdir! İsa Mesih’in beşeriyeti kurtarıcı fikir ve Ruh varlığı, eski düşüncelerimizi ve kanaatlerimizi yaptığı yenilemelerle gerçeğe gözlerimizi açıyor. Kurtarıcımız, yücelmiş beden varlığı ile her türlü engeli aşıp bize görünebiliyor, bize dokunabiliyor, bize konuşabiliyor! O’nun yücelmiş bedeninde görünen o kutsal ve tanrısal içtenlikli hareketleri, bizim fani bedenimizde de, görünmeleri için vaat olarak görünmüşlerdir! Mesih İsa ile iletişimi arayan herkesde o kutsal hareketler ve tanrısal içtenlikli hareketler görünecektir! İNCİL’i okuyup o kutsal hareketlerin ve içtenliğin henüz kendilerinde görünmediğini farkedenler, kendilerinde sergilenen günahlı davranışlardan dolayı üzülüyorlar! Onlara ne mutludur ki, salaha acımış ve susamışlardır! (Matta 5:6).

  Kendi irade ve çabaları ile sergileyemedikleri o kutsal hareketler ve tanrısal içtenlik, İsa Mesih’le birleştikleri zaman bir lütuf olarak onlarda görünecektir. O kutsal hareketler ve tanrısal içtenlik, İsa Mesih’in resulü Pavlus’da görünmüş! Pavlus, kendi iradesi ve çabası ile değil; kutsallıkla ve tanrısal içtenlikle hareket ettiğini sevinçle ve hayretler içinde izlemiş! (2.Korint. 1:12).

  Pavlus’un fani bedeninde görünmüş olan o olağanüstülük, Şam yolunda ona görünen Rab İsa Mesih’in “hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm” sözüne göre cereyan etmiş! (Res.İşl. 26:16).

  İsa Mesih’in “hem gördüğün şeyler, hem sana görüneceğim şeyler” dediği, İNCİL’de bize verilmiş bir vaat olarak saklıdır! İNCİL okuyanlar, bu vaadı farkettikleri zaman, kendilerinde görünen kötü alışkanlıklardan, yani kötü şeylere tutsaklıktan kurtulacaklarına ilişkin İsa Mesih’in vaadı altına giriyorlar. Bizi tutsak eden kötü şeylere karşı İsa Mesih, “hem gördüğün şeylerin, hem sana görüneceğim şeylerin tutsağı olacaksın” der gibi, bize vaatte bulunmuş!(Res.İşl. 26:16).

  İsa Mesih’in dirilişi, kötü şeylere tutkuları olanlara umut kapısı olmuştur! Kötü şeylere tutkularında İsa Mesih’i çağıranlar, İsa Mesih’in tutsakları olacaklardır. İsa Mesih’e tutkumuz(tutsaklığımız), gerçek özgürlüğümüz olacaktır. Amin.

  İsa Mesih’in adına vaftiz olunan herkes, onun ölümüne vaftiz olunduğu için, Kutsal Ruh esinleri ile düşünmeğe başlayarak, iyi, benimsenir ve kusursuz bir iradenin altına girer (Rom.6.bölümün tamamı; Rom.12:1,2).

  Kutsal Ruh esinleri, insan irademiz üzerine kendi iradeleri ile gelen güçlü ve bizde ilahi tutku yapan düşüncelerdir! Onlarla düşünürken, Allah’ın iradesi altına nasıl da giriyoruz! Pavlus, “Allah’ın iradesini farkediniz” demiş!(Rom.12:2).

  Rab, kendi düşüncelerini içimizde doğdurarak onlarla düşünmemizi sağlıyor ve bizi insan düşüncelerimizden ayıktırarak ölümden hayata döndürüyor! Bu, harika bir tutkudur! Bugün caddede yürürken, Mesih İsa’daki düşüncenin önemini anımsadım! İnsanı hayaller dünyasına sürükleyen beden düşünceleri, içerdikleri irade ile insanda güçlü tutku yapıyorlar ama, Kutsal Ruh’un Mesih İsa’nın doluluğundan aldığı düşünceleri içimizde estirmesi, daha güçlü irade ile bizde düşünülüyor ve tutkumuz oluyor! İsa Mesih’in ölümden dirilişinin sinyalleri olan düşünceleri, kötü düşüncelere tutsaklığımızda harika iradeleri ile doğuyorlar, onlarla düşünmemizi sağlayarak iç varlığımızı besleyip büyütüyorlar! İsa Mesih, tutsakları tutsak alıyor! Pavlus’un bizlere sorduğu şu soru üzerinde yine duruyorum: “Rab’bin fikrini kim bildi?” (Rom11:34; 1.Korint. 2:16).

  Kitabı Mukaddes’de yazılı Rab’ın düşünceleri, okurken dikkatimden kaçabiliyorlar. Ama Kutsal Ruh’un hatırıma getirmesi ile düşünürken, ya da, bazen okurken Kutsal Ruh esini ile dikkatimi ve ilgimi çekiyorlar! Onları anladığım zaman, eşsiz ve ebedi bir hazine bulmuş gibi seviniyorum! Kutsal Ruh’un yardımı ile İNCİL, bende hakiki İNCİL oluyor! Harika bir bilgi ve tutku!
  Bu paylaşımım, kötü fikirlerle düşünmeğe tutulmuş ve azap çeken insanlara, karabasan etkisi altında depresyona girenlere umut ışığı olur umudu ile yazılmıştır. İsa Mesih yaşıyor ve halen tutsakları kurtarıyor.Kurtarıcı Rab İsa Mesih yaşıyor ve sonsuz yaşam veriyor. O’nu çağırın.

  #32876
  Anonim
  Pasif

  Amin( imif-1940) kardeşim..Rab İsa Mesihin arzu ve istekleri bizim hayatımızda görülsün Rab iİsa Mesihin göksel ve diri dokunuşları bizde görülsün…Her yönden herşeyin doluluğu olan yerin ve göğün Rabbi İsa Mesih bizlere kendi tutkularını giyindirsin…

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.