• Bu konu 3 izleyen ve 6 yanıt içeriyor.
7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26087
  Anonim
  Pasif

  Bulunduğum kilise içinde pastör tarafından organize edilen bir komplo sonucu bazı iftiralara uğradım, bunların içinde muhbirlik iddiası dahi var. Ancak bu iftirayı kabul etmiyor ve kabullenmiyorum. Ancak pastör elindeki aforoz silahını iyi kullandı.

  Bu haksızlığı basının önüne taşımak arkasından mahkemelere taşımak kararı aldım, çünkü kendime güveniyorum alnım açık. Ancak yapacağım bu husus hakkında bilgilerinize ihtiyacım var, doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Amacım her şeyin ortaya çıkmasını sağlamak, siz kardeşlerin fikirlerini bekliyorum, teşekkür ederim, saygılar sunarım.

  #32618
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Sevgili Alex,

  Samimi soruların için çok teşekkür ederim. İlkin yerel kilisenizde yaşadığın sorunu böyle bir platforma taşıman en iyi olan şey değildir. Hele hele konuyu basına verme gibi bir girişimi asla tavsiye etmem. İmanlılar kilisedeki, kendi aralarındaki davaları yine kendi aralarında çözmeli, imansız hakim ve yargıçlara götürmemelidirler. (Bkz. 1. Kor. 6. bölüm.) İsim ve yer belirtmediğine göre yazını foruma asmamızda ve yanıt vermemizde bir sakınca görmüyorum.

  Konuyu bilmiyorum, bilmek de istemem. Kutsal kitap ışığında sana şunları diyebilirim ki, hiçbir pastör veya topluluk sorumlusu yeterli kanıtlar ve birkaç kişinin tanıklığı olmadan, sadece tahminlerle bir kilise üyesini kiliseden uzaklaştırma hakkına ve yetkisine sahip değildir. Olay bu aşamaya geldiyse eğer, mutlaka onları böyle bir karar almaya iten birtakım olaylar yaşanmış olmalıdır diye düşünüyorum. Sen bu suçlamaları kabul etmiyorsan, böyle olmadığını belgelerinle ve tanıklarınla kanıtlaman gerekmektedir. Bu yolla kendini aklamış olursun. Eğer gerçekten onlarda böyle şüpheler yaratacak faaliyetler içerisinde bulunmuşsan, seni uzaklaştırmalarında haklı olabilirler ve bir daha seni topluluğa almak istemeyebilirler.

  Bu durumda yapman gereken şey, Mesih’in ve kardeşlerin önünde tövbe edip onlardan özür dilemen ve onların verdiği disipline uyarak topluluğa geri dönmendir. Gerçek ve samimi bir tövbe olması durumunda topluluk önderleri seni mutlaka geri kabul edeceklerdir.


  Quote:
  5 Eğer bir kişi bir diğerini kederlendirdiyse, beni değil, abartmadan söyleyeyim, bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. 6 Böyle birine çoğunluğun verdiği o ceza yeter. 7 Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. 8 Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim. 9 Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. 10 Kimi bağışlarsanız, ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa, bunu sizin için Mesih’in önünde bağışladım. 11 Öyle ki, Şeytan’ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. (2. Korint 2.5-11)  Quote:
  3-5 Bedence olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni, aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa’nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ruhum aranızda olarak Rabbimiz İsa’nın gücüyle toplandığınız zaman, bedeninin yok olması için bu adamı Şeytan’a teslim edin ki, Rab İsa’nın gününde ruhu kurtulabilsin.
  6 Övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmez misiniz?
  7 Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.
  8 Bunun için eski mayayla, kinve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.
  9 Mektubumda size ahlaksızlık yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım.
  10 Kuşkusuz bu dünyanın ahlaksızlarını, açgözlülerini, soyguncularını, ya da putperestlerini demek istemedim. Öyle olsaydı, bu dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız!
  11 Ama kardeş olarak tanınan biri ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu ise onunla arkadaşlık etmemenizi, böylesiyle yemek bile yememenizi şimdi size yazıyorum.
  12 İnanlılar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler imanlılar değil mi?
  13 Topluluğun dışında kalanları Tanrı yargılar. «Kötü adamı aranızdan kovun!» (1 Korint 5. 3-13)


  Quote:
  1 Sizden birinin başkasına karşı bir davası varsa kutsallar önünde değil de, imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi?
  2 Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmez misiniz? Mademki dünyayı yargılayacaksınız, küçücük davaları görmeye yeterli değil misiniz?
  3 Bu yaşama ait davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?
  4 Bu yaşamla ilgili davalarınız varsa, inanlılar topluluğunda en önemsiz sayılanları mı yargıç tayin edersiniz?
  5 Sizi utandırmak için bunu söylüyorum. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge bir kişi yok mu aranızda?
  6 Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde!
  7 Aslında birbirinize karşı davanız olması bile sizin için düpedüz bir yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı?
  8 Bunun yerine, siz kendiniz haksızlık edip başkasını dolandırıyorsunuz. Üstelik bunu kardeşlerinize yapıyorsunuz.
  9-10 Günahkârların, Tanrı’nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın! Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı’nın Egemenliğini miras alacaklardır.
  11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih’in adıyla ve Tanrımızın Ruhu aracılığıyla aklandınız. (1. Korint 6: 1-11).  Rabbin esenliğinde olman dileğiyle…

  #32625
  Anonim
  Pasif

  Sayın Evangelist, gerçekten yardım ve açıklamanız için teşekkür ederim, çok iyi niyetli bir yaklaşım gösterdiniz, ben de çok iyi niyetli bir yaklaşım göstermek ve suçumu kabul edip özür dilemeyi düşünüyorum, bana atılan iftira şu; …………
  …………………………………………………………
  …………………………………………………………

  Alakanıza teşekkür ederim, saygılar sunarım.

  #32642
  Anonim
  Pasif

  Alakanıza teşekkür ederim olay benim açımdan olumlu bir gelişme neticesi olumlu bir şekilde kapanmıştır, sağ olun esen kalın

  #32665
  Anonim
  Pasif

  @alex 13230 wrote:

  Bulunduğum kilise içinde pastör tarafından organize edilen bir komplo sonucu bazı iftiralara uğradım, bunların içinde muhbirlik iddiası dahi var. Ancak bu iftirayı kabul etmiyor ve kabullenmiyorum. Ancak pastör elindeki aforoz silahını iyi kullandı.

  Bu haksızlığı basının önüne taşımak arkasından mahkemelere taşımak kararı aldım, çünkü kendime güveniyorum alnım açık. Ancak yapacağım bu husus hakkında bilgilerinize ihtiyacım var, doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Amacım her şeyin ortaya çıkmasını sağlamak, siz kardeşlerin fikirlerini bekliyorum, teşekkür ederim, saygılar sunarım.

  Hristiyanlıkta gerçekten pastörün aforoz yetkisi var mı? Ben bunun sadece söylenti olduğunu sanıyordum tıpkı günah çıkartma hadisesi gibi.
  Eğer bir kişi Aforoz edilirse hristiyanlıktan çıkmış mı sayılıyor?

  #32666
  Armagan
  Anahtar yönetici
  kitap;13315 wrote:
  Hristiyanlıkta gerçekten pastörün aforoz yetkisi var mı? Ben bunun sadece söylenti olduğunu sanıyordum tıpkı günah çıkartma hadisesi gibi.
  Eğer bir kişi Aforoz edilirse hristiyanlıktan çıkmış mı sayılıyor?

  Sevgili Kitap,

  Sorunuz için çok teşekkür ederiz. Evet, Hristiyan inancında aforoz kavramı, yani günah veya zarar verici davranış veya faaliyetler nedeniyle kişinin kilise cemaatinden uzaklaştırılması sözkonusudur. Kilise topluluğunun ruhsal sağlığı ve güvenliği için günah veya disiplinsizlik nedeniyle kişi ilkin tövbe etmeye çağrılır, yaşamını değiştirmesi istenir. Ancak böyle birisi günahlı yollarından dönmez ise, veya varlığı kilise cemaatine zarar verecekse, topluluk önderlerinin bu kişiyi kiliseden uzaklaştırmaya ve başka kiliselere de zarar vermesini önlemek için olayı diğer kilise önderlerine bildirmeye yetkileri vardır. Kişi bu durumda hristiyanlıktan çıkmış değildir, ancak günahından tövbe edip yaşamına çeki düzen verinceye kadar kiliseden uzaklaştırılmış olur.

  #32668
  Anonim
  Pasif

  @Evangelist 13316 wrote:

  Sevgili Kitap,

  Sorunuz için çok teşekkür ederiz. Evet, Hristiyan inancında aforoz kavramı, yani günah veya zarar verici davranış veya faaliyetler nedeniyle kişinin kilise cemaatinden uzaklaştırılması sözkonusudur. Kilise topluluğunun ruhsal sağlığı ve güvenliği için günah veya disiplinsizlik nedeniyle kişi ilkin tövbe etmeye çağrılır, yaşamını değiştirmesi istenir. Ancak böyle birisi günahlı yollarından dönmez ise, veya varlığı kilise cemaatine zarar verecekse, topluluk önderlerinin bu kişiyi kiliseden uzaklaştırmaya ve başka kiliselere de zarar vermesini önlemek için olayı diğer kilise önderlerine bildirmeye yetkileri vardır. Kişi bu durumda hristiyanlıktan çıkmış değildir, ancak günahından tövbe edip yaşamına çeki düzen verinceye kadar kiliseden uzaklaştırılmış olur.

  Sayın Evangelist
  Beni aydınlattığınız için asıl ben teşekkür ediyorum. Hem size hem de Sayın Kores’e kibar üslubu nedeniyle tekrardan teşekkürler.

7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.