ANASAYFA Forum EN ÇOK SORULANLAR En Çok Sorulan Sorular Tanrı kurtuluş için çarmıhı neden bir yol olarak tasarladı?

 • Bu konu 5 izleyen ve 4 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25811
  Anonim
  Pasif

  Tanrı kurtuluş için çarmıhı neden bir yol olarak tasarladı? Bunun için başka bir yöntem yok muydu? (Werner Gıtt)

  Eski Antlaşma’da çarmıha gerilişten belirgin olarak söz edilmez. Bununla birlikte çarmıha dair bazı ayrıntılar, peygamberlikler olarak yer alır. Örneğin Mezmur 22:16’da, ‘Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar’.

  Galatyalılar 3:13’te Elçi Pavlus, çarmıha gerilmiş Mesih’ten söz ederken Eski Antlaşma’dan bir alıntı yapar. ‘Ağaç üstüne asılan herkes lanetlidir’ (Yas. 21:23). Çarmıha gererek idam etmeyi Pers’lerden alan Romalılar bunu, ‘en acımasız ve korkunç’ (Cicero) ve ‘en utanç verici – rezil’ bir infaz yöntemi olarak görmüşlerdir. Çarmıh, Tanrı’nın planının bir parçasıydı:

  İsa Mesih ‘… utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı’ (İbraniler 12:2).

  İsa Mesih, ‘çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendisini alçalttı’ (Filipililer 2:8).

  Başka bir tür ölümün, yani taşlanmanın, kafa kesilmesinin, zehirlenmenin ya da suda boğulmanın düşünülebilir olup olmadığı konumuzun dışındadır. Çünkü, Doğuş ve Kurtuluş’un benzeşimi ‘bir ağaç’tır. Günah, dünyamıza bir ağaç vasıtasıyla girmiştir (Yaratılış 2:17) – iyiyle kötüyü bilme ağacı) ve yine bir ağaç üzerinde giderilecektir. Mesih’in Golgota’daki çarmıhı, lanetlilerin ağacıdır’. ‘Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir’ der (Galatyalılar 3:13’te. İsa Mesih yalnız başına, utanç verici bir şekilde ölür: O lanetlidir.

  Musa’nın yasası günahkarı lanetler. Bu lanet Düşüş’ten beri tüm insanlığın üzerindeydi. İsa Mesih, Tanrı’nın günah üzerindeki lanetini bizim yerimize üstlendi. Çarmıhın mesajı artık tüm günahları yüzünden lanet altında olan tüm insanlığın kurtuluş mesajı haline geldi.

  Papa 2. Jean Paul (2. dünya savaşı sırasında Almanlar’ın) Auschwitz Toplama Kampından yirminci yüzyılın Golgota’sı diye söz etmiştir. Günümüzde İsa Mesih’i diğerlerinin acısıyla dayanışma içinde gören tanrıbilimsel bir düşünce ekolü mevcuttur. Bu ekole göre, bu insanların da İsa Mesih gibi işkence görüp acı çektiği ve korkunç bir ölümle karşılaştıkları düşünülür. Fakat İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümü diğerlerinin ölümleriyle asla karşılaştırılamaz. Bu çarmıhın diğerlerinden çok farklı bir niteliği vardır, çünkü o, Tanrı Oğlu Mesih’in çarmıhıdır. O sadece bu dünyanın güçlüsünün adaletsizliğine katlanan değil, Tanrı’nın günaha karşı gazabını yüklenen tek Kişi’dir. Birçoklarının yerine Tanrı’nın yargısını taşıyan tek kurban kuzusudur. ‘Çarmıhla ilgili bildiri’ (1.Korintliler 1:18) o zamandan bu yana hristiyan vaazlarının merkezinde olmuştur. Elçi Pavlus’un bu nedenle söylenecek tek bir şeyi vardır: Aranızdayken ve O’nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım’ (1.Korintliler 2:2). Amelia M.Hull tanınmış bir uyanış ezgisinde bizlere çarmıhın anlamını anlatır:

  Haçlanmış Olan’a bakarsan yaşam bulursun,
  O anda yaşama kavuşursun,
  İnsanlar, günahkarlar kurtulmak için dönün O’na,
  Ağaçta çivilenmiş Olan’a!

  #31927
  Anonim
  Pasif

  Tanrı Çarmıhta kime karşı alçaldı ? kime karşı utanç duydu ve kimin için bu ızdırabı çekti ?Ölüme neden katlanıyor ? ölüm sadece Yaratılanlar için değil mi? başlangıcı olmayanın ölümü nasıl olur ? Mantıklı değil .Alemlerin yaratıcısı olan Allah nasıl olurda çaresiz kalıp insanların kurtuluşu için çareyi kendisinin çarmıha gerilerek ölümünde bulur .Sonra Tanrı hiç ölürmü ? Öldüğünde Varlığın devamlılığı kalırmı ? Neden ÇArmıhtan önce Hiristiyanlığın simgesi Balıktıda daha sonra bir işkence aleti olan çarmıh oldu ?

  #31931
  Armagan
  Anahtar yönetici

  rrpelit;11849 wrote:
  Tanrı Çarmıhta kime karşı alçaldı ? kime karşı utanç duydu ve kimin için bu ızdırabı çekti ?Ölüme neden katlanıyor ? ölüm sadece Yaratılanlar için değil mi? başlangıcı olmayanın ölümü nasıl olur ? Mantıklı değil .Alemlerin yaratıcısı olan Allah nasıl olurda çaresiz kalıp insanların kurtuluşu için çareyi kendisinin çarmıha gerilerek ölümünde bulur .Sonra Tanrı hiç ölürmü ? Öldüğünde Varlığın devamlılığı kalırmı ? Neden ÇArmıhtan önce Hiristiyanlığın simgesi Balıktıda daha sonra bir işkence aleti olan çarmıh oldu ?

  Sevgili dostum,

  Tanrı elbette ölmez. Ölen, insan bedeni alıp aramızda yaşayan Tanrı’nın sonsuz Sözü İsa Mesih’in insan bedenidir. Ama öldükten üç gün sonra ölümden görkemle dirilmiştir. Tanrı Sözü beden alıp yeryüzünde yaşarken Tanrı sonzluktaki yerini bırakmamıştır. Kendisi tamamen kusursuz ve mükemmel bir hayat yaşamış olan Rab İsa Mesih zaten yeryüzüne bu amaçla, günahlı insanların cezasını kendi üzerine alıp Tanrı’nın adaletini gerçekleştirmeye gelmiştir. Çarmıh ölümü, İsa’nın yeryüzünde yaşadığı günlerde Romalıların kullandığı en yaygın infaz şekliydi. İsa da tamamen suçsuz ve günahsız olduğu halde sahte suçlamalarla suçlu bulunup ölüme mahkum edilince Romalılar Onu da diğer suçlular gibi herkesin önünde çarmıha gerdiler. Kutsal Kitap, çarmıha asılan insanın lanetli olduğunu söyler. Isa da çarmıhta bizim yerimize asıldığından, bizim lanetimiz ve günahlarımız Onun üzerine geçmiştir. Böylece insan bedeni alıp aramızda yaşayan Tanrı Sözü bizler günahtan kurtulabilelim diye bizim için kurban olmuştur. İNCİLin iyi haberi budur. Bazılarına mantıksız ve saçma gelebilir. Ama kurtulmakta olan bizler için bu, Tanrı’nın kudretidir!

  Tekrar edeyim: İncil Tanrı’nın öldüğünü söylemez. Ölen, kendisi Tanrının sonsuz Sözü olan İsa’nın, insan olmuş olan bedenidir. Tanrı günahlı insanları Kendisiyle barıştırmak ve onları sonsuz ölümden kurtarmak için Kendi hikmetinde böyle bir tasarı hazırlamış ve bu tasarısını 2000 yıl önce İsa Mesihte gerçekleştirmiştir.

  Evet, Hristiyanlığın simgelerinden biri balıktır.. Buna daha sonra çarmıh işaretinin eklenmiş olmasında bir sorun yoktur.

  İlgili konuları Forumda önyargısız bir şekilde okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim.

  #28631
  Anonim
  Pasif

  bilirsinizki allah ibrahimi denedi.ibrahim allaha oğlunu kurban edecekti ve allah bunu gördü,ibrahim bizlerin atası olduğuna göre bizim kurtuluşumuz için allah elbetteki kendi oğlunu kurban verecekti.ibrahim verirde allah vermezmi?elbetteki verir.mesele budur.

  #33316
  Anonim
  Pasif

  Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.

  Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratılmıştır.

  Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

  Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur.

  Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.

  O’nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

  Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı’ya yabancı ve düşmandınız.

  Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı.(KOLOSELİLER:1:14-22)

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.