nasıl hristiyan olabilirim?

 • Bu konu 6 izleyen ve 6 yanıt içeriyor.
7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24950
  Anonim
  Pasif

  Değerli kardeşlerim, ben Mesihin yoluna girmek istiyorum, ama bana yol gösterecek birisi yok . Mesela vaftiz şartmı ya da islamı mutlaka çıkmam gerekirmi?

  Yardımcı olursanız sevinirim..

  saygılarımla..

  #28887
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Sevgili uniteryan kardeşim..

  Mesih’e olan ilgin ve yaklaşımın için Rabbe şükrediyorum. Mesih İsa’ya iman etmek için tek rehber Tanrı’nın sonsuz Sözü olan İncildir. İncil, İsaya iman eden kişinin sonsuz yaşama sahip olduğunu, Tanrıyla barıştığını, günahlarının bağışlandığını söyler. Bizler de senin gibi Tanrıyı araya araya İncilin sayfalarında bulduk. Tanrı bir kişinin İsa izleyicisi olması için bir sürü kural öngörmez. Kurtuluş için vaftiz şart değildir. Şart olan şey, İsa’nın Rab ve Kurtarıcı olduğuna bütün yürekten iman etmen ve İsa’nın Rab olduğuna ve Tanrı’nın Onu ölülerden dirilttiğine yürekten iman etmendir.

  İsa Mesih’le kişisel bir ruhsal ilişki içerisine girmeden, O’nu kişisel Rab ve Kurtarıcın olarak kabul etmeden sadece İslam dinini bırakıp Hristiyanlık dinine geçmeni hiç tavsiye etmem. Böyle bir şey, bir gömlek çıkartıp başka bir gömlek giymeye benzer. Yürekte yenilik ve değişme olmadan sadece dışta bir değişiklik ve rötüş seni sonsuz Tanrı’yla barıştırmayacak, günahlarını bağışlatmayacak, sana sonsuz yaşam güvencesini vermeyecektir. Yaşamına İsa’yı Rab ve Kurtarıcın olarak almadan vaftiz olup hristiyan dinine geçmen hiçbir şeyi değiştirmez. Günahkar ve kayıp bir müslümanken günahkar ve kayıp bir hristiyan olursun sadece. Ama bakın İncil ne der:

  “Eğer bir kimse Mesih’teyse yeni bir yaratıktır. Eski şeyler geçmiş ve her şey yepyeni olmuştur’ (İncil – 2. Korint 5:17).

  Tanrıyla barışmana ve gerçek hristiyan olmana yardım edecek yol haritası için bu linki tıkla ve 4 Ruhsal Kural Programını aç.. Orada anlatılanları yürekten iman ederek izle.. Konuyla ilgili soru ve anlamadığın noktalar olursa bana yaz..

  http://www.lifeagape.org/turkish/fslaws.htm

  Rabbin esenliğinde kal..

  #28954
  Anonim
  Pasif

  Sayın Unitaryanturk, iman ettim

  Mesih’in yoluna girmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bilmiyorum hiç İncil okudunuz mu, ya da İsa Mesih hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? O’nun, Tanrı’ya giden TEK YOL olduğunu biliyor musunuz? İsa Mesih’in yoluna girebilmeniz için O’nu iyi tanımalısınız, tanımadığınız bir kişiye iman edemezsiniz. İsa Mesih’in bu dünyaya geliş amacı tüm dünyanın günahlarını kaldırmak için haç ölümüne gitmek, orada kanını akıtarak günahlı olan bizlerin yerine kurban olarak canını vermek.

  İsa Mesih’in sizin de günahlarınızın cezasını ödemek için haç üzerinde yerinize öldüğüne ve günah borcunuzu ödediğine iman edip, O’nu Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak yaşamınıza alırsanız kurtulacaksınız, dolayısıyla da Mesih’in yoluna girmiş olacaksınız. Mesih’e iman ettikten sonra O’na aitsiniz, eski inancınızda kalmanıza gerek kalmaz. Yapmanız gereken dört önemli nokta:

  1. Günahlı olduğunuzu Tanrı’ya itiraf edin,

  2. Günahlarınızdan dönmek için istekli olun, tövbe edin,

  3. İsa Mesih’in çarmıhta sizin için öldüğüne ve sizin için ölümden dirildiğine iman edin,

  4. Dua ederek, İsa Mesih’i yüreğinize alın ve yaşamınızın kontrolünü O’na bırakın (O’nu Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edin).

  Eğer bunları tüm yüreğinizle yaptıysanız Tanrı sizi bağışlamış ve sonsuz yaşam armağanına sahip olmuşsunuz. Kurtuluşa, sonsuz yaşama ancak Isa Mesih”e imanla kavuşabiliriz, kendi dinsel işlerimizle değil.


  Kutsal İncil Kitabı’nın Romalılar 10:13′te şu sözleri okuyoruz:

  ‘Rabbin adını çağıran herkes kurtulacaktır’.

  Ayrıca (1.Yuhanna 5:12-13) şöyle diyor Tanrı’nın Sözü:

  ‘Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Ben, bunları Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım’.

  Vaftiz konusuna gelince, sevgili Sonsuzdiren’in de dediği gibi vaftiz, iman ettiğinize dair bir inanç açıklamasıdır. Önce iman edilir, sonra bunu herkese ilan etmek için vaftiz olunur.

  Tanrı’nın bu yönde size yol göstermesini ve bolca bereketlemesini diliyorum.

  Sevgiler

  #32162
  Anonim
  Pasif


  Bir kiliseye gitmenizi ve diğer arkadaşlarla tanışmanızı tavsiye ederim. Örneğin, ben de bu konuda gelişmeye çalışıyorum. Beşiktaş klisesine devam ediyorum.

  #32163
  Armagan
  Anahtar yönetici


  Gordon kardesim, Rab sizi bereketlesin. İsa Mesihi tanıyarak daha yakından öğrenebileceğiniz bir kilise topluluğuna gidebildiğiniz için seviniyoruz. Buradaki paylaşımlara da katılarak Rabden aldığınız bereketleri bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.

  Esen kalın

  #32184
  Anonim
  Pasif

  IV. BÖLÜM

  ORUCA BAŞLAMAK

  Her yeni günü, her yeni girişimi, her işimizi nasıl Rab’be sunuyor ve bereketlemesini istiyorsak, oruç için olan niyetimizi de Rab’bin önüne getirmeliyiz. İşlerimizin yoğunluğu içinde zaman zaman sabahtan akşama kadar bir şey yemediğimiz günler olduğunda bu neden oruç olarak kabul edilemiyor? Buraya kadar olan bölümlerden orucun aç kalmaktan öte bir şey olduğunu göz önüne aldığımızda, bu soruya vereceğimiz en iyi cevap sanırım oruç tutacağımız o gün uzak duracağımız gıda ve içecekler için ve oruç süresini belirlediğimiz zamanın Rab’be adamasının yapılmamış olmasından dolayı olacaktır.

  Bu yüzden orucumuz Dua ile başlamalı, dua ile devam edip, dua ile noktalanmalıdır. Bu zaman süresince Kutsal Kitap okumak için fırsat yaratmaya çalışmalıyız.

  Diriliş Bayramından (Paskalya) önceki orucun bir diğer adı da Büyük Oruç’tur. Bu oruç kilise takviminde Alçalış Dönemini başlatan Kül Çarşambası ile ilan edilir.

  Kül Çarşambası ile başlayan oruçlu dua ile alçalış günleri Diriliş Bayramı ile sona erer. Bu zaman süresince Oruç ve Dua ile kendini alçaltan Tanrı halkı başlıca günah yüzünden insanın düşmesi, günah ve insanın mutluluğu kaybetmesi, denenme ve zafer, acı çekme ve zafer, alçakgönüllü hizmet, dua etmek ve sıkıntılar, acı çekmek ve kutsal yaşam, tövbe eden Kaybolan Oğul benzetmesi, Mesih ile fikir ayrılığı içindeki kişilerin çatışmaları konuları hakkında düşünür ve Tanrı’nın bu büyük kurtarışına karşı günahtan dönmek üzerinde ve tövbe üzerinde durulur.

  Bu dönemin Ortasında (Mid-Lent: Alçalış Ortası) düzenlenen bir ibadetten sonra eve çağırdığımız kilise üyeleri ile birlikte oruç bozulur. Bu haftada yoksul kimseler eve çağrılarak birlikte yemek yenir ya da uzakta oturanlara ihtiyaçlarına göre yiyecek paketleri gönderilir.

  Temizlik nasıl Fısıh Bayramına hazırlanmanın bir parçası idiyse, Ruhsal temzilikte Paskalya Yortusuna hazırlanmanın bir parçasıdır. Oruç Dönemi ev ve iş yerlerimizde bereket olsun, esenlik ve sağlık olsun diye iman kardeşleri ve kilise görevlilerini davet ederek yaptığımız özel dua toplantılarıyla dikkat çekicidir. Böylelikle başkalarıyla paylaşıma dayalı dünyasal yaşam ve oruç, tövbe ve şükran duaları sıklığında ulaşabileceğimiz en üst noktada ruhani yaşam için olan gayretlerimiz elele devam eder. Böylelikle Rab’bin gelişine hazır olmanın önemi vurgulanır ve evlerimiz ve işyerlerimiz yeniden Rab’bin yüceliğine ve görkemine adanarak yaşadığımız yerlere Ruhsal temizlik uygulanır.

  Kilisenin bulunmadığı şehirlerde yaşayan Hristiyanların evlerinde yapabileceği kendi başlarına yapabileceği bir Kül Çarşambası Ayini şöyle düzenlenebilir:

  Kül Çarşambası Ayini

  Dua: Ya Rab, her işimiz Seninle başlasın, Seninle devam etsin ve Seninle tamamlansın diye dua ediyorum. Evimizi, işimizi bereketle. Ondalığımızı ve hizmetimizi, tanıklığımızı ve orucumuzu bereketle. Amin.

  Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

  Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve ebediyen. Amin.

  Dua: Kadir ve ebedi olan Tanrı,

  yarattığın tövbekarların günahlarını bağışlarsın:

  Bizlerin içlerinde yeni ve alçlakgönüllü yürekler

  var et ki, günahlarımız üzerine yas tutan ve kötülüğümüzü ikrar eden bizler,

  merhamet Tanrısı olan Senden

  günahlarımız için olan mükemmel bağışlamayı alabilelim;

  Yaşayan ve Seninle hükmeden,

  Kutsal Ruh ve tek olan Tanrı’nın birliğinde,

  Rab İsa Mesih’e şimdi ve sonsuza dek yücelik olsun. Amin.

  İlahi

  Yoel 2.12-17 (ya da İşaya 58.1-12)

  Dua: Ya Rab, Seni hoşnut eden orucu tutmayı bizlere öğret. Bizlere hayatımız için olan isteklerini anlama gücü ver. Ey bağışlaması büyük olan Rab, orucumuz zamanında bizlere günahlarımızı görüp dönme gücü ver.

  Mezmur 51

  Tövbe Duası:

  (topluluğun kişisel tövbeleri sunması için bir süre sessiz kalınır Genel Tövbe dualarıyla tamamlanır.)

  İlahi

  Matta 6.16-21 (ya da Yuhanna 8.1-11 / Matta 6.1-6)

  Yüceltmeler:

  (Rab’be olan övgüler ve şükranlar sunulur)

  Elçilerin İman İkrarı okunabilir:

  Göğün ve yerin yaradanı, her şeye gücü yeten Baba , Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum . O Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu . Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi , öldü ve gömüldü , ölüler diyarına indi .üçüncü gün ölüler arasından dirildi , göğe çıktı her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturdu . Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir . Kutsal Ruh’a , Kutsal evrensel kiliseye , Kutsallların birliğine , günahların affına , ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum . Amin.

  Dua

  (Genel ve kişisel isteklerimiz Rab’be sunulur)

  İlahi

  Oruç Rab’be Sunulur:

  Göklerdeki Babamız, bu oruç zamanını Rabbimiz İsa Mesih adıyla Senin yüceliğine ve görkemine adıyoruz. Tövbe için, Seni hoşnut eden şeyi bilmek için, bizlerde hoşnut olmadığın alanları görmek için bizleri bereketle. Orucumuz boyunca hayatımızdaki kurak alanlar yeşert ve hayatımızın günleri boyunca doğru, pak ve razı olduğun işleri kazanmamızı sağla. Amin.

  Her şeye Kadir olan Allah bizi kutsasın, acıyan ve bağışlayan Rabbimiz bizleri korusun, Rabbin Ruh’u bize destek olsun ve bize esenlik versin. Amin.

  Rabbin Duası

  (Bundan sonra günün son yemeğini yiyerek ertesi gün akşama kadar sürecek olan oruç başlatılmış olur)

  Diğer alternatif ayetler:

  Mezmur 90.1-12, Luka 18.9-14, II.Korintliler 5.20-6.10

  Günlük Okuma Takvimi
  Büyük Oruç döneminde takip edeceğimiz örnek bir günlük okuma takvimi şu şekilded olabilir:

  Kül Çarşambası – Oruç Başlangıcı

  Perşembe: Luka 9:22-25, Mezmur 1

  Cuma : Matta 9.14-15, Mezmur 38

  Cumartesi: Luka 5.27-32 Mezmur 102.1-7

  Pazar: Markos 1.9-15 Mezmur 25.1-10

  Pazartesi: Matta 25.31-46 Mezmur 19.7-14

  Salı: Matta 6.7-15 Mezmur 34.4-6, 21-22

  Çarşamba: Luka 11.29-32, Mezmur 54

  Perşembe: Matta 7.7-12, Mezmur 138

  Cuma : Matta 5.20-26, Mezmur 130

  Cumartesi: Matta 5.43-48, Mezmur 130

  Pazar: , Markos 8.31-38, Mezmur22.23-31

  Pazartesi: Matta 1.18-25, Mezmur 89.27-36

  Salı: Matta 23.1-12, Mezmur 50.8, 16-23

  Çarşamba: Matta 20.17-28, Mezmur 31.4-5, 14-18

  Perşembe: Luka 16.19-31, Mezmur 102.18-28

  Cuma : Matta 21.33-43, 45-46, Mezmur 105.16.22

  Cumartesi: Luka 1.26-38, Mezmur 40.5-10

  Pazar: , Yuhanna 2.13-22, Mezmur 20.1-17

  Pazartesi: Luka 4.24-30, Mezmur 42.1-2, 43.1-4

  Salı: Matta 18.21-35, Mezmur 25.3-10

  Çarşamba: Matta 5.17-19, Mezmur 147.12-20

  Perşembe: Luka 11.14-23, Mezmur 95.1-2, 6-11

  Cuma : Markos 12.28-34, Mezmur 81.6-10, 13, 16

  Cumartesi: Luka 18.9-14, Mezmur 51.1-2, 16-19

  Pazar: Yuhanna 3.14-21, Mezmur 107.1-3, 17-22

  Pazartesi: Luka 2.33-35, Mezmur 34.11-20

  Salı: Yuhanna 19.25-27, Mezmur 127.1-4

  Çarşamba: Yuhanna 4.43-54, Mezmur 30.1-5, 8, 11-12

  Perşembe: Yuhanna5.1-3, 5-16, Mezmur 46.1-8

  Cuma : Yuhanna 5.17-30, Mezmur145.8-17

  Cumartesi: Yuhanna 5.31-37, Mezmur 106.20-24

  Pazar: Yuhanna 7.1-2, 10, 25-30, Mezmur 34.15-22

  Pazartesi: Yuhanna 7.40-52, Mezmur 7.1-2, 9-11

  Salı: Yuhanna 12.20-33, Mezmur 119.9-16

  Çarşamba: Yuhanna 8.1-11, Mezmur 23

  Perşembe: Yuhanna 8.12-20, Mezmur 102.1-2, 15-22

  Cuma : Yuhanna 8.21-30, Mezmur 119.25-40

  Cumartesi: Yuhanna 8.31-42, Mezmur 105.4-9

  Kutsal Hafta: Markos 15.1-39, Mezmur 31.9-16

  Pazartesi: Yuhanna 12.1-11, Mezmur 36.5-11

  Salı: Yuhanna 12.20-36, Mezmur 71.1-8

  Çarşamba: Yuhanna 13.21-32, Mezmur 70

  Perşembe: Yuhanna 13.1-17, 31b-35 Mezmur 116.1-2, 12-19

  Cuma : Yuhanna 18.1-19.42, Mezmur 22

  Cumartesi: Yuhanna 19.38-42, Mezmur 31.1-4, 15-16

  Pazar – DİRİLİŞ BAYRAMI (Paskalya Yortusu)

  Günlük Dua Takvimi

  Oruç günlerimiz boyunca belirli bir konu üzerinde dua edebileceğimiz gibi her için başka bir dua konusu da belirleyebiliriz. Örnek olarak hazırlanan günlük dua konuları takvimini sizin kendi kilise ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz:

  Tövbede meyva vermek

  Bekarların evliliği

  Kilise Birliği

  Adanmış Kilise Hizmetkarlarının çoğalması

  Türkiye Kiliselerinin büyümesi

  Pastörler, Diakonlar, Öğretmenler, Müjdeciler

  Kilise içinde daha derin bir sevgi,anlayış

  Kutsal Ruh’un Tanrı halkının yüreğini yenilemesi

  Gücünü Sevgiden alan önderler ve kiliseler

  Kilisenin bağladığı kötülük bağlansın

  Kilisenin çözdüğü bereket çözülsün

  Hristiyan gençlerin arkadaşlığı, evlilikler

  Ruhta birlik / kilise ve aile birliği

  Hristiyanların iş ile ilgili sorunları

  Kiliseleri ziyaret edip dua isteyen her bir can için

  Hastalar, sıkıntıda olanlar, hapishanede olanlar için

  Tövbede meyva vermek /sevgi / başkalarını sevmek

  Tövbede meyva vermek / sevinç / esenlik/

  Tövbede meyva vermek / sabır

  Tövbede meyva vermek / düşmanlarımızı sevmek

  Tövbede meyva vermek / başkalarının yüklerini taşımak

  Tövbede meyva vermek / şefkat/başkalarına yardım

  Kiliseye maddi destek olan herbir can için

  Tövbede meyva vermek / bağlılık / Tanrı’ya adanmışlık

  Tövbede meyva vermek /yumuşak huyluluk / kardeşlere hizmet

  Büyüyen çocuklarımız için

  Benliğin işlerine ölmek için

  Hristiyan ailelerin sorunları, tanıklığı, hizmeti

  Devletimizi yönetenler / yasa koyucular / yasa uyguyıcılar

  Sorunlu insanlar / fiziksel ve ruhsal sağlık

  Tanrının kiliseyi yenilemesi / yeni evliliklerle bereketlemesi

  Ailemize esenlik,sağlık,bereket / kilisenin parlaması

  Tapınma ve dua zamanlarının bereketi için

  Affetmek, bağışlamak / düşmanları sevmek

  Geçen bir yıl boyunca tanıştığımız insanlar için

  Bu ülkenin mevsimleri, toprağının ürünleri / yoksulluk

  Kutsal Yazıları okuma aşkı ve anlamak için hikmet

  İman,ümit ve sevgi tanıklığında adanmışlık dolu bir yaşam

  Yerine getirmediğimiz sözleri ve yeminleri hatırlayalım

  Bozduğumuz yeminleri hatırlayalım.

  Tanrı’nın on emri için düşünüp tövbe edelim

  Herdurumda şükredenlerden olmak

  Rabbin bizde yapmak istediği şeyleri görmek / itaat etmek

  Sakin huzurlu ve sürekli bir dua hayatı

  Kutsal Yaşamı ulusların gözünde çekici kılan bir yaşam

  KAYNAKÇALAR:

  – Bright, Bill. The Transforming Power of Fasting and Prayer. Orlando:New Life, 1997. s.197-198.

  – Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Vol. 2. Edited by John T. McNeill. Translated and Indexed by Ford Lewis Battles. The Library of Christian Classics, Vol. 20. Philadelphia: Westminster. 1960.

  – Ferguson, Sinclair B. Let’s Study Mark. The Banner of Truth Trust, 1999.

  – Packer, J.I. Keep in Step with the Spirit. Grand Rapids: Fleming H. Revel, 1984.

  – Prince, Derek. Oruç. İstanbul: Müjde Yayıncılık, 1995.

  http://www.presbiteryen.org

  #35706
  Anonim
  Pasif

  Bir hiristiyanla evlenmek isteyen kisiler lütfen NEDEN BÖYLE BIR ISTEKTE BULUNDUKLARINI IZAH EDEBILIRLER MI? Bence edemezler sacmaliyorlar. Tamam istiyorsunuz da ….NEDEN?

7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.