ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Roma Katolikliği Kutsal Kitap’a göre Hz. Meryem’in değeri

 • This topic has 1 izleyen and 1 yanıt.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26872
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap‘a göre Hz. Meryem’in değeri
  (Misak Günay)

  Hz Meryem için karşıt iki görüş bulunmaktadır. Örneğin bazı protestanlar: ‘Katolikler Hz. Meryem’e tapınıyorlar!’ diyerek suçlamada bulunurlar. Bazı katolikler ise: ‘Protestanlar Hz Meryem’i hor görüyorlar!’ demektedirler. Oysa bu tür karşıt görüşler ara açmak için uydurulmuş şeytani yalanlardan başka bir şey değildir.

  İyi bir Hristiyan, Tanrı’dan başka bir yaratığa tapınılamayacağını, tabii hz. Meryem’e de tapınılamayacağını bilir. Zaten katolik ve ortodoks kiliselerinin böyle bir yasası yoktur. Onlar ancak duada Hz. Meryem’in aracılığını istemektedirler.

  Bunun gibi de normal bir protestan hz. Meryem’i asla hor görmez ve aşağılamaz; hz. Meryem’in Tanrı’nın sevdiği, seçtiği imanlı ve kutsal bir kadın olduğunu bilir. Isa Mesih’in bedensel annesi olması sıfatıyla gerek kilisede imanlılar arasında, gerek gökte cennette Tanrı katında özellik taşıyan bir varlıktır. Böylece gerek katolik görüşünü, gerek protestan görüşünü bir tarafa bırakıp, hz. Meryem’in kim olduğunu ve değerinin ne olduğunu Allah’ın Sözü olan İncil’e göre belirleyelim. Sanırım en uygun olanı da budur:

  Hz. Meryem’in kim olduğuna ve değerlerine dair en esaslı ve köklü yanıtı, Tanrı’nın yazılı ve diri Sözü olan Kutsal İncil Kitabı’nda bulabiliriz. Şu halde sorumuza gerçek yanıtı bulabilmemiz ve insan düşünceleri karışmaksızın, Meryem’in kim olduğunu Tanrı’nın bizlere tanıttığı gibi tanıyabilmemiz için İncil’e bakalım orada neler yazıyor bu konuda. Amacımız Meryem’i layık olduğu gibi tanımak. O, layık olduğu mevkiden ne aşağıya indirilsin, ne de yukarıya çıkartılsın.

  Kurtarıcımız İsa Mesih’in kendisini alçaltarak insan doğası alması için Meryem, Tanrı tarafından seçilmiş pak bir bakiredir. Hayatında hiç bir erkekle ilişkisi olmayarak temiz bir kız durumundayken Tanrı’nın mucizesiyle hamile kalmış ve göklerde ezelden beri ‘Tanrı Sözü’, ‘Logos’ olarak bilinen Varlığın, dünyaya gelerek giyindiği insanlığını doğurmuştur.

  Melek Cebrail’in tanımlamasına göre, Tanrı lütfuna erişen kızdır O (Luka 1:28).

  Kutsal Ruh’la dolan Elizabeth’e göre. ‘Kadınlar arasında kutsanmış biridir O (Luka1:42).

  Kutsal Ruh’un esiniyle konuşan Meryem’in kendi sözlerine göre, ‘Bütün nesillerin kendisine mutlu diyecekleri biridir’ (Luka 1:48).

  Aynı zamanda Meryem, Pentikost gününde Kutsal Ruh’la dolarak kurulan ilk kilisenin o önemli ve değerli üyeleri arasında yer almaktadır.

  Bunlar İsa`nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa`nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu (Elçilerin İşleri 1:14)

  Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.
  Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.

  Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh`la doldular, Ruh`un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar (Elçilerin İşleri 2:1-4).

  Bu ayetlere dayanarak, Meryem, Mesih inanlıların arasında sevgiye, saygıya ve hürmete değer önemli bir azize olarak tanınmaktadır ve tanınmalıdır.

  #35002
  Anonim
  Pasif

  Tanrı önünde gerçek İsa izleyicileriyle hz. Meryem arasında ne gibi farklılıklar vardır?

  Hz- Meryem‘in yukarıda sıraladığımız o güzel örnekleriyle beraber, Tanrı’nın isteğini uygulayan gerçek İsa izleyicileriyle Hz. Meryem arasında bir fark yoktur. Bu konuda konuşan en üst otorite İsa Mesih bakalım bu konuda ne diyor:

  İsa daha halka konuşurken, annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, O`nunla konuşmak istiyorlardı.

  Birisi İsa`ya, “Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar” dedi. İsa, kendisiyle konuşana, “Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?” karşılığını verdi.

  Eliyle öğrencilerini göstererek, “İşte annem, işte kardeşlerim!” dedi.
  Göklerdeki Babam`ın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur (Matta 12:46-50).

  Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih tarafından bu sözlerden sonra, buna benzer ve hatta bu ayetteki eşitliği geçebilen bir gerçeği görelim:

  İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O`na, “Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!” diye seslendi. İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı`nın sözünü dinleyip uygulayanlara!’ dedi (Luka 11:27-28).

  Demek ki, Meryem’in mutluluk durumunu aşabilen ‘DAHA MUTLU’ inanlı yaşamı olabilmektedir. Bunu söyleyen de en üst otorite olan Rabbimiz İsa Mesih’tir. Unutmamak gerekir ki, her ne kadar Elizabet Meryem’e, ‘Sen kadınlar arasında kutsalsın!’ demişse de, aynı Tanrı’nın Sözü, başka bir kadından, Keni Heber’in karısı YAEL’den söz eder ve ona şu sözler söylenir:

  Kenliler`den Hever`in karısı Yael Kadınlar arasında alabildiğine kutsansın. Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında Alabildiğine kutsansın!’ (Hakimler 5:24).

  Tanrı Sözleri’nin hepsi esit değerdedir. Birini alıp fazla abartmak, diğerini de unutmak veya geride bırakmak yanlıştır. Bu ve bunun gibi ayetlere bakarak Meryem’e Tanrı gözünde layık olduğu sevgi ve saygı gösterilmelidir. Ama sanki hristiyanlığın merkezi Hz. Meryem’miş gibi; Tanrı’nın layık gördüğü durumdan daha üst düzeyde mevki ve mertebelere çıkartmanın yersiz ve anlamsız, hatta böyle bir şeyin İsa Mesih’in yukarıdaki sözleriyle çeliştiğini açıkça anlıyoruz.

  (Devam edeceği için geçici olarak kilitlenmiştir)

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • ‘Kutsal Kitap’a göre Hz. Meryem’in değeri’ konusu yeni yanıtlara kapalı.