ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ?

 • Bu konu 1 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25429
  Anonim
  Pasif

  KUTSAL KİTAP’IN İDDİASI

  Kutsal Kitap’ın birçok yerinde ” Tanrı’nın sözü ” olduğuna dair iddialarla karşılaşırız. Bunlar ne anlama gelmektedir ?Eğer Kutsal Kitap Tanrı’nın sözü ise, Tanrı bunu insanlara nasıl bildirmiştir ?

  Pavlus 2. Timoteos 2:16’da Tanrı sözü hakkında şunu söylemektedir : ” Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinidir ve öğrenmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.” ( 2. Ti. 3:16 ). Bu ayet esinleme öğretisinin anahtar ayetidir. Grekçe theopneustos sözcüğü genelde ” esinleme ” olarak çevrilmiştir. Başka bir deyimle Kutsal Kitap Tanrı tarafından ” esinlenmiştir”. Bu terim ” Tanrı – soluğuyla verilen ” anlamına gelmektedir. Kutsal Kitap tanrı’dandır.

  Esinlenme, Tanrı’nın insanların özel kişiliklerini ve tarzlarını kullanarak onların tanrısal yetkiye sahip, kusursuz metinler kaleme almalarını sağladığı gizemli bir süreç olarak tanımlanabilir ( Geisler, GIB, 39 ).

  “Esinlenme ” terimi kullanılırken bir noktaya dikkat etmemiz çok önemlidir. Bu sözcük günlük konuşmalarımızda sıklıkla yer alır. ” Bu ressam doğadan esinlenmiş” terimi, bu terimin genel kullanımlarından bir tanesidir.Ancak bu sözcük Kutsal Kitap için kullanılırken çok farklı bir anlam üstlenir.Kutsal Kitap, Tanrı’nın soluğudur. Kutsal Kitap, Tanrı’nın sözü olduğunu, O’nun ağzından çıktığını iddia eder. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – Haziran 2008 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! isasiyahbeyaz

  #30158
  Anonim
  Pasif

  Tanrı Esini Eski Antlaşma

  Eski Antlaşma’nın birçok kısmında Tanrı’nın bu kitabı esinlediği yazılıdır. Eski Antlaşma farklı şekillerde bölümlere ayrılabilir. Yeni Antlaşma’da, Eski Antlaşma’nın hem iki bölüme ( Mat. 5:17; 7:12 ) hem de üç bölüme ( Luka 24:44 ) ayrıldığını görürüz.

  Yasa Kitapları

  Eski Antlaşma’nın ilk beş kısmı Yasa Kitapları olarak adlandırılır.İbranicesi ” Tora “( tevrat ) olan bu sözcük ayrıca ” Pentatuk ” olarak da bilinir. Yasa kitapları; yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı’dır. Bu kitapların yazarının Musa olduğu düşünülmektedir.

  Mısır’dan Çıkış ( 32:16 ), Levililer ( 1:1 ), Çölde Sayım ( 1:1 ) ve Yasa’nın Tekrarı ( 31:24-26 ) Tanrı’nın esini oldukları iddiasını açıkca sergiler. Sadece Yaratılış Kitap’ında bu konuda doğrudan bir iddia yoktur. Yaratılış Kitap’ı da Musa’ya atfedilir ( 2. ta. 35:12 ; Neh. 13:1 ) ve bundan dolayı aynı tanrısal yetkiye sahiptir. Bu kitaplardan birisi için geçerli olan hepsi için geçerlidir. Başka bir anlatımla kanonun bu bölümdeki bir kitap için öne sürülecek iddia, hepsi için öne sürülmüş sayılır; çünkü bu kitaplar tek bir başlıkla anılırlar: Musa’nın Kitap’ı ya da Yasası. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – Haziran 2008 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan neye yarar ? k-kitap

  #30370
  Anonim
  Pasif

  Eski Antlaşma’da Musa’nın Yasa’sı insanlara Tanrı’nın Yasası olarak buyurulmuştur ve Musa’nın sesi Tanrı’nın sesiymiş gibi önemsenmiştir. Yeşu, Musa’nın halefi olarak hizmetine şu sözlerle başlar: ” Yasa Kitabı’nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. ” ( Yşu. 1:8 ), ” RAB İsraillileri sınamak, Musa aracılığıyla atalarına verdiği buyrukları yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için bu ulusları ülkelerinde bıraktı ” ( Hak. 3:4 ). ” Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘ Musa ile Harun’u görevlendiren, atalarımızı Mısır’dan çıkaran RAB’dir.Şimdi burada durun da , RAB’bin önünde, O’nun sizin ve atalarınız için yaptığı bütün doğtu işlerle ilgili kanıtları göstereyim size. Yakup Mısır’a gittikten sonra, atalarınız RAB’be yakardı.O da atalarınızı Mısır’dan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harun’u gönderdi. Ama atalarınız Tanrıları RAB’bi unuttular. Bu yüzden RAB onları Hasor ordusunun komutanı Sisera’nın, Filistliler’in ve Moav kralının eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar.’ ” ( 1. Sa. 12:6, 9 ) Yoşiya’nın günlerinde , ” RAB’bin tapınağına getirilen parayı çıkarırlarken, Kahin Hilkiya Musa aracılığıyla verilmiş olan RAB’bin Yasa Kitabı’nı buldu.” ( 2. Ta. 34:14 ).

  Daniel sürgün sırasında Yasa’yı Tanrı’nın sözü olarak kabul eden bir ifade kullanır: Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa’nın Yasası’nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim’in başına gelen, göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. ( Dan. 9:11-12 ).Sürgün sonrası dönemde Nehemya’nın zamanında başlayan uyanış, Musa’nın Yasası’na itaatin sonucu olarak gerçekleşmiştir ( Ezr. 6:18; Neh. 13:1 ) ( Geisler, GIB, 71 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan sana ne yararı olur ? isasiyahbeyaz

  #29708
  Anonim
  Pasif

  Peygamberlik kitapları

  Eski Antlaşma’nın ikinci kısmı ” Peygamberlik ” kitapları olarak adlandırılır. Bu konuda ufak bir uyarı yararlı olabilir: Bazılarımız bunların sadece Yeşaya, Yeremya ve benzeri kitapları kapsadığını düşünebilir. Ancak, Peygamberlik kitapları adı verilen bu ikinci bölüm, Yasa adı verilen ilk beş kitap dışında tüm Eski Antlaşma’yı kapsamaktadır.

  Sonraki peygamberlerde yer alan bazı bildiriler önceki peygamberlerin bildirilerine verilen büyük önem yansıtır. Tanrı, Daniel’e Yeremya’nın peygamberlikleri aracılığıyla konuşmuştur ( Dan. 9:2 ile Ywr. 25:11’i karş. ) Ezra da aynı şekilde Yeremya’nın ( Ezr. 1:1 ), hagay’ın ve Zekeriya’nın ( ezr. 5:1 ) yazılarının tanrısal yetkisinden söz eder. Bu konudaki en güçlü anlatımalrın biri Eski Antlaşma’nın son peygamberlerinden olan Zekeriya’da yer alır: ” Yasayı ve Her Şeye Egemen RAB’bin kendi Ruh’uyla gönderdiği, önceki peygamberler aracılığıyla ilettiği sözleri dinlememek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Bu yüzden Her Şeye Egemn Rab,onlara çok öfkelendi ” ( Zek. 7:12 ). Benzer bir ayete Eski Antlaşma’nın son atrihsel kitaplarından olan Nehemya’da rastlarız: ” Yıllarca onlara katlandın. Ruhun ‘la peygamberlerin aracılığıyla onları uyardın. Ama kulak asmadılar. Bunun üzerine onları çeşitli ülke halklarına teslim etti.” ( Neh. 9:30 ). Bu örnekler sonraki peygamberlerin kendilerinden öncekilerin yazılarına verdikleri büyük değeri sergilemektedir. Onlar bu sözleri Tanrı’nın Ruhu tarafından İsrail’in iyiliği için verilen Tanrı sözü olarak kabul etmişlerdir. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – 2008 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: hac5

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.