• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24620
  Anonim
  Pasif

  Gerçek İsa Kilisesi , 1917'de Pekin, Çin'de kurulmuş bağımsız bir kilisedir. Gerçek İsa Kilisesi uluslararası topluluğunun şu andaki seçilmiş lideri , vaiz Yung-Ji Lin 'dir. Bugün , 6 kıta ve 45 ülkede yaklaşık 1,5-2,5 milyon inanlısı bulunmaktadır. Hristiyanlığın Pentikost mezhebi Çin'de 20. yy başlarında doğmuştur. Kilise aynı zamanda Pentecostal yılbaşı ve paskalya yortularını kutlamaz. Kilise İlahiyat birliğine bağlıdır. Kilise1949 'daki Komünist devrim öncesi 3 yerel Çin kilisesinden birisiydi. Kilise İsa 'nın 2. gelişinden önce tüm halklara hakikati anlatmayı , göstermeyi amaçlamaktadır.

  Gloria Patri , ''Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun, başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve ebediyen'' denilen yüceltme ( Benediction ) dir.

  Gül ve Haç Örgütü , M.S. 46 yılında kurulan tarikat.

  Prieree De Sion 1188'de ORMUS (inisiye edilenler tarikatı veya tekris edilenler tarikatı) isimli tarikatın bir adının da l'Ordre de la Rose-Croix Veritax olduğunu rivayet etmektedir.

  Günah ; Yeni Antlaşma öğretilerinin temeli, insanın özde günahkar olduğu ve günaha düşüşü öğretisidir. Düşüş demekle, insanın günah işleyerek kusursuz durumundan düşüşünü ifade etmekteyiz.

  Gunah Kutsal Kitap'in aciklamasina gore Tanri'nin Yasasina karsi gelmek ve Tanri'ya isyan etmektir . ” parlayan yildiz, sabahin oglu” olan en guzel ve en guclu Melek olan Lusifer yuce Tanri gibi olmak ve O'nun tahtina oturmak istedi. Lucifer düşerek adı degişti ve seytan ismini aldi . İblis de denilen şeytan Aden Bahcesinde Adem ve Havva'ya ayni yalani ” Tanri gibi olacaksiniz” yalanını soyleyerek insan soyuna gunahi getirdi.. Şeytanın günahın arkasında olduğu bir gerçek olmakla beraber bu durum bir mazeret değildir ve eylemlerimiz yüzünden olan sorumluluğumuzu da kaldırmaz. Tanrı bu neden le bizleri günahdan sorumlu tutar; günahın bedeli ölümdür. Adil Tanrı günahtan nefret eder; günah Tanrı ile ilişkimizi bozar ve bizi Tanrıdan uzaklaştırır. Tanrı'nın öfkesini günahsız olduğu halde insanlığın günahlarını yüklenerek Tanrıya sonsuz itaati ile çarmıhda canını veren İsa Mesih yatıştırır ve Tanrı ile ilişkimizi eski mükemmel hale getirerek barışmamızı gerçekleştirir.

  Kutsal Kitapta günah için kullanılan ilk sözcük (İbranice: hatat) Yaratılış 4:7 ayetinde geçer.

  Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın.” Yar.4: 7

  Bu sözcüğün anlamı hedefi tutturamamak/kaçırmaktır. Grekçe hamartia da benzeri bir anlam taşır. Günahın diğer anlamları: başka tarafa yönelmek, bozulmak (İbr.: avon), kötülük/Günahkarlık (İbr.:raa), şiddet (İbr.: hamas), kötü düşünmek (İbr.: raşa)

  Adem'in günahı ile günah ve bedeli olan ruhsal ve bedensel ölüm tüm insanlık soyuna aktarıldı. Günah Adem'den ötürü dünyaya geldi ve İsa Mesih'in çarmıhdaki kefareti yani kurtarmalığıyla Tanrı insanların günahlarını yok saydı, Adem'in işlediği ve sonraki kuşaklara doğum yoluyla geçen günaha miras alınan günah; tüm insanlığın günahının İsa Mesih'e yüklenmesine ise atfedilen günah denilir.

  Hergün zararsız yalanlardan adam öldürmeye kadar birçok kişisel günah işlemekteyiz Isa Mesih'e iman etmemis insanlar bu kisisel gunahlarin yani sira atfedilen ve miras kalan gunahlarin da cezasini çekecekler yani sonsuz azap olan cehennem yargısıyla karşılaşacaklardır. İsa Mesih?in Rab ve Kurtarıcı olduğuna iman ettiğimiz için miras alaınan ve atfedilen günahdan Tanrı?nın lütfu ile muaf olan bizler kişisel günahlarımızı Tanrı?ya itiraf edip tövbe edersek şefkatli ve merhametli Tanrı günahlarımızı bağışlayacaktır.

  ” Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. ” 1 Yuhanna 1:9

  Havari-Elçi , Arapça'ya Habeşçe'den geçmiş olup aslı havaryadır ve yardımcı anlamına gelmektedir. Havârî kelimesi, havr kökünden türemiş bir kelimedir ancak, Arapça'da bu kökten türeyen kelimelerin birbirinden farklı anlamları vardır. Havr, gözün beyazının çok beyaz, siyahının da çok siyah olması demektir. Ceylan ve sığır gözleri buna örnektir. Gözleri bu şekilde olan kadınlara havrâ? denir ki; çoğulu hûrdur. Türkçedeki hûrî kelimesi buradan gelmektedir.

  Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik İncil'lerden Matta ve Yuhanna İncilleri havariler tarafından yazılmıştır.

  Simun (Petrus): Orjinal metinlerdeki adı “Simon” veya “Simeon”dur. Havari Andreas'ın kardeşi, Celile'li bir balıkçıdır. Kilisesini üzerine inşa edeceği kayaya ithafen “Petrus” adı İsa tarafından verilmiştir. Roma'da öldürülmüştür. Roma Katolik Kilisesi'nin ilk piskoposu kabul edilir.İsa, Romalılar ve kendisinin Mesih olduğuna inanmayan Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek üzere yakalandığında İsa'nın Havarisi olduğunu üç defa inkâr etmiştir. İnkâr edeceği İsa tarafından Son Yemek'te kendisine bildirilmiştir ancak Petrus buna inanmamıştır. Dört İncil'de de bu olay aynı şekilde anlatılır. Çarmıha gerildi.
  Andreas : Simun'un kardeşi, Celile'li balıkçı. X şeklindeki çarmıhta ölmüştür. İskoçya ve Rusya'nın baş azizidir.
  Büyük Yakup : Zebedi'nin oğlu, Yuhanna'nın kardeşi. I. Herod Agrippa tarafından kılıçla öldürülmüştür.
  Yuhanna : Zebedi'nin oğlu, Yakup'un kardeşi. Yeni Ahit'in dördüncü incili olan Yuhanna İncili'ni yazmıştır.
  Filipus : Sezar'a karşı gelmesinden dolayı, Bugün Türkiye'de bulunan Hierrapolis ( Pamukkale) kentinde Roma askerlerince çarmıha gerilerek şehit edilmiştir.
  Bartalmay : Ermenistan'da canlı canlı derisinin yüzüldüğü söylenir, çarmıha gerildi. Bu nedenle dericilerin azizidir.
  Tomas : “Şüpheci Tomas” veya “İkiz” olarak da bilinir. İsa'nın yaralarına dokunana kadar dirildiğine inanmayacağını söylemiştir. Mızrakla öldürüldü.
  Matta : Vergi memurudur. Yeni Ahit'in birinci incili olan Matta İncili'nin yazarıdır. Kılıçla öldürüldü.
  Küçük Yakup: Alfay'ın oğlu. Çarmıha gerildi.
  Yahuda (Taday) : Yakup'un kardeşidir. Pers topraklarında Simon ile birlikte öldürülmüştür. Oklarla öldürüldü.
  Simun (Yurtsever) : Pers topraklarında Yehuda (Taday) ile birlikte öldürülmüştür. Çarmıha gerildi.
  Yahuda (İşkariot, Kariot'lu) : 30 gümüş dinar için İsa'ya ihanet ederek yakalatmıştır. Vicdan azabından intihar etmiştir.

  Matthias : 13. Havari. Yahuda'nın yerine seçilmiştir.

  – Antakya Episkoposu İgnatiyas, vahşi hayvanların önüne atıldı.

  – İzmir Episkoposu Polikarp, 86 yaşında, diri diri yakıldı.

  Kartacalı Tertulliyan ( İ.S. 160 – 240 ) şunu ifade ediyor : ” Şehit edilen hristiyanların kanı, kilisenin tohumu olmuştur. “

  Hıristiyanlık , İsa Mesih'in Rab ve Kurtarıcı olduğuna iman edenlerin yaşam biçimi.İsa'nın adına atfen İsevilik, İsa'nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hıristiyan denir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa'da, Amerika'da, güney Afrika'da ve Avusturalya'da bulunmaktadırlar .

  Hıristiyan sözcüğünün kökeni, mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan khristos kelimesine dayanır. Khristos olarak adlandırılan İsa'ya inananlara ilk olarak Antakya/Tarsus bölgesinde Hristiyan denmeye başlanmıştır [kaynak belirtilmeli]. Hristiyan sözcüğü, “Mesih'in yandaşı” , “Mesih'e bağlı” , ''Mesih izleyicisi'' , '' Mesih imanlısı , ''Mesih inanlısı '' anlamlarına gelir.

  Khristos kelimesinin Türkçe'deki karşılığı Mesih ise İbranice'deki maşiah kelimesine dayanır. Bu sözcük İbranice 'kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış' anlamına gelir. Batı medeniyetlerinde İsa için kullanılan Christ, Christus, Cristo vb isimler Mesih'in Yunanca karşılığı olan Khristos kelimesinden türemiştir .

  Hristiyanlığın kutsal kitabı, Kitabı Mukaddes veya aynı anlama gelen Kutsal Kitap adı ile anılır. Kitabı Mukaddes, 39 Kitapdan oluşan Eski Ahit ve 27 Kitapdan oluşan Yeni Ahit olmak üzere başlıca iki bölüm ve 66 Kitapdan oluşur. oluşur.

  Kitabı Mukaddes'in ilk kısmı Eski Ahit ya da Eski Antlaşma olarak adlandırılır. Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile bölüm adları ve sınıflandırmalar hariç aynıdır. Eski Ahit İsa'nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde Yahudi peygamberleri, din adamları ve alimleri tarafından yazılmıştır. Eski Antlaşma'da İsa Mesih'i müjdeleyen birçok ayet bulunmaktadır.

  Kitabı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan Yeni Ahit ise İsa'nın sağlığında ve/veya ölümünden sonra Elçiler ve Peygamberler tarafından yazılmıştır. Hristiyan alimlerince kanonik kabul edilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'leri Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturur.

  Yahudi kutsal metinlerinden oluşmuş Tanah'ın Hristiyanlık'ta Eski Ahit olarak adandırılmasının nedeni Tanrının İsa'dan asırlar önce Musa ile Sina Dağı'nda yaptığına inanılan antlaşmadır. Hristiyanlar tanrının İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından ötürü Kitabı Mukaddes'in İsa'dan bahseden ikinci bölümünü Yeni Ahit olarak adlandırırlar. Bununla birlikte Yahudiler ikinci bir antlaşmayı kabul etmez, Tanah'ın Eski Ahit olarak adlandırılmasını uygun bulmaz ve bu ismi kullanmazlar.

  Hristiyanlığın ilk yedi kilisesi , M.S. 53-56 tarihlerinde Pavlus Efes kentine gelmiş ve kaldığı süre içerisinde yörede Hristiyanlığın yayılması için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucu ise Hristiyanlığın ilk yedi kilisesi oluşmuştur.

  Hristiyanlığın ilk yedi kilisesi ve günümüzde bulundukları yerler şöyledir:

  Ephesos (Selçuk)
  Smyrna (İzmir)
  Pergamon (Bergama)
  Sardes (Sart) (Salihli)
  Philadelphia (Alaşehir) (Manisa)
  Laodikeia (Denizli)
  Thyateira (Akhisar)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.