ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) Dirilmiş İsa Dedi:Sana görüneceğim şeyler.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26107
  Anonim
  Pasif

  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in, kendisini izleyecek olanlara vaat sözü şudur:

  “Biraz zaman daha, ve dünya artık beni görmez, fakat siz beni görürsünüz; mademki ben yaşıyorum, siz de yaşayacaksınız” (Yuhanna 14:19).

  Mesih İsa’nın İNCİL’de yazılı sözlerini okuyorken, henüz bana görünmemiş şeyleri okuyorum.Özellikle Matta İncili’nin 5., 6. ve 7. bölümlerinde İsa’nın sözlerini eskiden okurken anlamadığım ve görmediğim şeyleri, anlamadığım bir çekiciliğe kapılarak okuyordum. İsa’nın söylediği şeylerle itaat etmeğe kendimi zorladım, çünkü onun sözlerini anlamadığım halde, yazılı sözlerde anlamadığım bir gizemli çekiş, bana “amin” dedirtecek kadar dikkatimi ve ilgimi çekti! Bu ilahi gizem, İNCİL’de, “bize keşfedilecek izzet” diye vaat edilmiştir! (Rom.8:18).

  Kurtarıcı Rab İsa Mesih, Tarsuslu Saul’a ışık varlığı ile göründüğü vakitte, “hem gördüğün şeyler, hem sana görüneceğim şeyler” demiş! (Res.İşl. 26:16).

  Bir insan, bir insana “sana görüneceğim şeyler” diyebilir mi? İsa Mesih’in bu sözü, onun insanı aşan varlığı hakkında daha derin düşünceye dalmama yol açtı! Kim bu İsa? Onun Tarsuslu Saul’a görünürken konuştuğu ses tonundaki yetki ve egemenliğe Tarsuslu Saul’un verdiği yanıt şöyle olmuş: “Sen kimsin, ya Rab?” (Res.İşl.26:15).

  Tarsuslu Saul(Pavlus), o dönemin üniversitesinde ilahiyat ilmi yapmış biri olarak, Mesih İsa ile karşılaşmasında gördüğü o görkem karşısında, ölümden dirilmiş İsa’ya, “sen kimsin, ya Rab?” şeklinde sorabilmiş! Günümüzde Rabbi bildiklerini iddia edenlerde bu sorma cesareti ve özgürlüğüne erişmek ne harika olurdu! İsa Mesih’in adını anıp sen kimsin?” şeklinde sorma özgürlüğü! Maalesef, günümüzde Mesih İsa’yı sanki biliyormuş gibi anlatanlarda hasıl olan insan bilgisi onlara yeterli oluyor ve İsa ile iletişime girme gereğini görmüyorlar. İtiraf ediyorum ki, aldığım insan düzeyli eğitim ve bilgiler, Allah’ı bana yabancılaştırmış! Bu nedenle İsa Mesih’le iletişime götürmiyor beni insan öğretişleri!Ama yine de, Kurtarıcı Rab İsa Mesih insanların halini bilerek, onları severek ve bize acıyarak o bizi arıyor ve kendini bize buldurtuyor! Onun, “beni aramayanlar tarafından bulundum, beni sormayanlara göründüm” sözü, çağımızda da, Mesih İsa’yı görenler tarafından ilan ediliyor! Evet, İsa Mesih, kendisine doğru gelen Natanael’e ilahi varlığını gösterip onun inanmasını sağladıktan sonra, “sen bunlardan daha büyük şeyler göreceksin” vaadında bulunmuştur! (Yuhanna 1:50).

  Evet, Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in geçmişte kendisini izleyenlere sorduğu şu soru hatırıma geldi: “Çöle ne görmeğe çıktınız?” (Matta 11:7).

  Bugün İNCİL okuyan bizlere de aynı sorunun soruldunu düşünelim ve okuduklarımızı görüp şahit olmağı dileyelim kardeşler.Neden bunun önemi üzerinde bu kadar duruyorum? İncil’den okuduklarımızın tanıkları ve hizmetçileri olalım diye, Tarsuslu Saul gibi, İsa Mesih’e “Ya Rab, sen kimsin?” diyebilecek cesarete ve özgürlüğe erişelim. İnsan anlatımları eğer bize bu cesareti ve özgürlüğü vermiyorsa, halim ve alçak gönüllü Öğretmenimiz olan İsa Mesih’e yönelip ona soralım; çünkü o yaşıyor ve bizim halimizi biliyor!Bu teşvikim, Rab İsa Mesih’i gerçekten bilenlere değil, onu tanımak isteyenleredir.

  İsa Mesih’in resulü Filipus, Natanael’e İsa Mesih’i müjdelediği zaman Natanael önce inanmadı. Filipus’un “Gel de bak” demesi üzerine teşvik alan Natanael,iman etmek için İsa Mesih’le buluşmağa gitti ve insana görünmez nitelikte şeyler görüp orada İsa Mesih’i Rabbi olarak kabul etti! (Yuhanna 1:46-49).

  İsa Mesih’in resulleri Petrus’un ve Yuhanna’nın gördükleri ve işittikleri şeyler ne idi ki, onları haykırtmış ve, “gördüğümüz ve işittiğimiz şeyleri söylememek elimizde değildir” dedirtmiş? (Res.İşl. 4:20).

  İsa Mesih’in sözlerini bize nakleden insanlar ise,bizi Filipus’un teşvik ettiği gibi, İsa Mesih ile buluşmağa isteklendiriyor mu? Yoksa, konuşmacının söz ustalığı, bizi onun kilisesine mi bağlıyor? Buradaki ayrıntıya da uyanmağa ihtiyacımız var! İNCİL’de İsa Mesih’e bakmağa şöyle de yönlendiriliyoruz:

  “Görünmez Allah’ın sureti, bütün yaradılışın ilk doğanı odur” (Kolose 1:14).

  Evet, daha bedeninin günlerinde iken, İsa Mesih, şu vaatte bulundu:

  “Vaki olduğu zaman, ben o idiğime iman edesiniz diye, vaki olmadan önce size şimdiden söylüyorum” (Yuhanna 13:19).

  İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı sözlerini, kendi iradem ile uygulamağa kendimi zorluyordum; ama uygun olmayan şeyler yaptım! Şİmdi ise, harflere itaat etmekten başımı çevirip İsa Mesih’in Tarsuslu Saul’a söylediği şu söze umutla bakmağa başladım:

  ‘Fakat kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm” (Res.İşl. 26:16).

  Böylece harflere kendi irademle hizmet etmeğe yeterliliğim olmadığını farkettim ve İsa Mesih tarafından bana görünecek şeylerdeki iradenin, beni hizmetçisi ve şahidi yapacak güce ve yeterliliğe sahip olduğuna umutla bakıyorum.İNCİL satırlarında yazılı İsa’nın sözlerine bakarak yazılı emre uyayım diye benim yaptığım şey nedir? Yaptığım şey şudur: İyi görünmeğe çalışmışım! Halbuki Mesih İsa’nın vaadı şudur:

  “Ben sende görüneceğim’ (Res.İşl. 26:16).

  Bu teşvik edici paylaşımı, İNCİL’de yazılı şu sözlerle sonuçlandırıyorum :

  “İsa’nın hayatı da bedenimizde izhar olunsun diye, İsa’nın ölümünü daima bedenimizde taşıyoruz” (2.Korint 4:10).

  Mademki, İsa Mesih’in ölümüne vaftizliyiz, o halde onunla beraber ölüme gömüldük, bunu takip edecek şeyler bizde görünecektir, yani İsa’nın hayatı da, bedenimizde görünecektir.Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.