#29257
Anonim
Pasif

Çoban
(yazarlar: Josh McDowell – Bart Larson)


‘Çoban’ kelimesi, Tanrı için ve Tanrı’nın insanlara olan ilgisi ve kullanılan güzel bir terimidir. Davut Peygamber, ‘Rab benim çobanımdır, eksiğim olmaz..’ der (Mezmur 23:1).

Yine Mezmurlar 80:1-‘de şöyle der: ‘Ey İsrail’in çobanı, kulak ver! Sen ki Yusuf’u sürü gibi güdüyorsun’. Yaratılış: 49:24 Tanrı’dan ‘İsrail’in Kayası, Çoban’ diye bahseder. Hezekiel Kitabının 34. bölümü, tamamen kaybolmuş ve O’nun ağılının koyunları olan İsrail’in Çobanından bahseder.


Çoban terimi, Mesih’in Tanrılığını kanıtlamasa da, Petrus ve İbraniler’in yazarı, İsa’yı ‘Çobanların Başı’, ‘koyunların yüce Çoban’ı’ ve canlarımızın ‘Çobanı ve Koruyucusu’ olarak adlandırır (1.Petrus 5:4; İbraniler:13-20; 1.Petrus 2:25). Mesih İsa da Kendisinin ‘iyi çoban’ olduğunu söyler (Yuhanna 10:11-16).