#29168
Anonim
Pasif

Bedeli Ödeyen

(Yazarlar:Josh McDowell – Bart Larson)


Bedeli ödeyen’, (Kurtarıcı) kelimesi, geri satın alan anlamındadır. İnsanlık ruhsal olarak iflas etmiş haldeyken ve kendisini kurtaramaz duruma düşmüşken, Baba Tanrı, isteyerek ve önceden vermiş olduğu bir kararla (Elçilerin İşleri 2:23)de şöyle söylemektedir:

‘Tanrı`nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz’.

Tanrı, Oğlunu tüm insanların kurtuluşu için kurban etmiş ve insanların kendisiyle barışması için kapı açmıştır. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın, ‘bol yaşam’ Tanrı’sı olduğunu (Mezmur 130:7-8), ‘Bedeli ödeyen Kurtarıcı’ olduğunu, (Yeşeya 48:17; 54:5; 63:9), ve yaşamlarımızı ‘çukurdan kurtaran’ Tanrıolduğunu vurgulamaktadır (Mezmur 103:4). Günahlardan tamamen kurtulmak Tanrı tarafından gerçekleşebilir.

İsa Mesih bizi günah bataklığından kurtarmıştır. ‘Mesih’in kanının aracılığıyla, Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz’(Efesliler 1:17).

‘Sonsuz kurtuluşumuzu’ satın alan, İsa’nın kendisidir (İbraniler 9:12).

Pavlus, Efes’teki önderlere şöyle seslenir: ‘Rabbin, kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu gütmek üzere atandınız’ (Elçilerin İşleri 20:8). Pavlus burada, Mesih’in çarmıhtaki ölümünden bahsediyor. Kurtarıcımız olan İsa Mesih, Oğul Tanrı’dır.