ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Kurban Yaşam Kaynağı Sıvı Re: Yaşam Kaynağı Sıvı

#28891
Anonim
Pasif

İlk sorunun yanıtı İncil: Esinleme kısmında Mesih’in Kanı’nı ” Kuzu’nun Kanı ” şeklinde tanımlayan sözde buluyoruz. Bu bir savaşcının kanı değil Kuzu’nun Kanı’dır ! Yani, Tanrı önünde insanlar için değerli Kan’a güç veren, bunu akıtan Kişi’nin kuzu gibi tutumudur bu da en üstün tutumdur. Kutsal Kitap’ta İsa’ya sık sık ” Kuzu ” denilmesinin nedeni bunun İsa’nın işini – günahımız için bir kurban olmasını tanımlayan bir ünvan olmasıdır. Günah işleyen bir israilli Tanrı’nın önünde bir kuzunun ( Bazen de bir keçinin ) kanı akıtılır ve sunağa serpilirdi. İsa, insanların sunduğu bütün o kuzuların yerine Tanrı’nın günahları bir kerede ve her zaman için silmek üzere yolladığı Kuzu, ” Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu ! ” dur. Ama ” Kuzu” unvanının daha derin bir anlamı vardır. İsa’nın karakterini tanımlar. İnsanlara bereket getirmek ve onları kurtarmak için ” Yumuşak huylu ve alçakgönüllü, ” yumuşak ve karşı koymayan biri ve her zaman Kendi iradesini Baba’nınkine teslim edendir.Kuzu’dan başka biri olsaydı insanların kendisine davranış biçimlerine içerler ve karşı koyardı. Ama O, Baba’ya itaat içinde ve bize olan sevgisinden ötürü bunların her ikisini de yapmadı. İnsanlar O’na istediklerini yaptılar ve O da bizim uğrumuza her zaman Kendini onlara teslim etti. Kendisiyle alay edildiğinde alay etmedi. Acı çektiğinde tehdit etmedi. Hakkını aramadı, onlar Kendisine vurduğunda onlara vurmadı, içerlemedi, şikayet etmedi ! Bizden ne kadar farklı değil mi ? Baba’nın isteği ve insanların kötülükleri karanlık Golgota’yı işaret etttiklerinde Kuzu alçakgönüllü bir şekilde razı olarak başını eğdi. Yeşaya’nın, O’na kötü davrandılar, ama alçaltığı zaman ağzını açmadı; boğazlanmaya götürülen kuzu gibi ve kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi ağzını açmadı ” diye peygamberlik ettiğinde gördüğü Kuzu gibiydi. ( R. H. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor