#30465
Anonim
Pasif

Bizler, sevgi ve birlik bağlarıyla bina olunan diri taşlarız. Bu diri tapınakta Mesih’in parçalanan bedeni sayesinde Tanrı’yla yakın ilişkiye girebiliriz. ” İnsanlarca reddetilmiş, ama tanrı’ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab’be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. ” ( 1. Pe. 2:4 – 5 )

Kilisedeki toplantımız sırasında, çevremizdeki kardeşlerimize baktığımızda, hepimizin ” diri taşlar ” olduğunu anımsamalıyız. Tanrı’nın aramızdaki inşaatına izin veriyorsak, En Kutsal Yere alınmayı ve Tanrı’nın varlığını toplantımızın ortasında yaşamayı bekleyebiliriz. Tapınağı görsel bir gerçek olarak kullanarak tapınma hakkında çok sağlam bir görüş kazanabiliriz. Bunları tapınmadaki standart unsurlar haline getirmemiz gerektiğini söylemiyorum, ama tapınağın zengin ve derin simgelerini iyi bir şekilde yorumlamaya çalışmalıyız. Tapınağın simgeleri öyle canlı ilkeleri ortaya koyar ki, bunları gözardı etmemiz kendi zararımıza olur. ( G. K. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? :kiliseye: isamesihyasiyor