#30107
Anonim
Pasif

İsa, çarmıhta can verdiği anda, biraz uzakta bulunan tapınağın içinde tuhaf ve çarpıcı bir olay gerçekleşti. İncil’in Matta, Markos ve Luka bölümlerinde, İsa’nın öldüğü anda tapınaktaki perdenin baştan aşağı yırtılarak ikiye ayrıldığı yazılıdır. Yahudi inancı konusunda kısıtlı bilgisi olanlarımız, bu olayı gizemli hatta anlamsız bulacaklardır.Ama aslında perdenin yırtılması, olağanüstü önem taşıyan doğaüstü bir olaydı. Yahudiler için perde, En Kutsal Yere girişi tümüyle yasaklayan bir engeldi. En Kutsal Yer ise Tanrı’nın huzuruydu. Sadece yılda bir kez başkahin oraya girer ve ulusun günahı için kurban sunardı. Yılın geri kalanında diğer tüm insanlar için oraya girmek yasaktı. Perde, İsa’nın günahsız paklığını simgeliyordu; günahlı insanlığın, kutsallığın bu mükemmel standartına ulaşması olanaksızdı. Yüzlerce yıldan beri günaha karşılık sunulan tüm kurbanlara rağmen perde , bizim Tanrı’nın huzurundan hala ayrı olduğumuzu göstermeye devam ediyordu.

Tapınak; Musa’nın amanında çölde bulunan tapınma çadırına göre yapılmıştı. En Kutsal Yer, tapınağın en ortasında bulunuyordu. Bütün bunların tapınma yönetimiyle ne ilişkisi olduğunu sorabilirsiniz. Ancak Tapınağın özgün tasarımının Tanrı tarafından verildiğini bilmemiz önemlidir. Çünkü bu tasarım bir gölge, tarihsel ve görsel bir örnek görevi görüyordu.İçerdiği ruhsal gerçekler, İsa’da tamamlanarak yerine geldi. ( G. K. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Bugün bütün dünyayı kazansan ne olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun