#29539
Anonim
Pasif

Uygun tapınmanın başka bir örneğine bakmak için 2. Tarihler 20:1-30’a bakalım. Metin üzerindeki yorumları anlayabilmek için tümünü okumak gereklidir. Yrhoşafat’ın ve Yahuda halkının kurtuluşu, çok çeşit tapınma etkinlikleriyle bağlantılıdır. Yaklaşan işgalin haberi ulaştığında Yehoşafat, halkı toplayarak Rab’bi oruçla aramalarını söyler. Tanrı’nın gücü toplu halde ilan edilir, geçmişteki işleri,, İbrahim’le anlaşması ve koruma vaadi anılır. Tanrı’nın, o durumda adaletini göstermesi istenir ve yalnızca kendisine güvenildiği vurgulanır. Tanrı, Yahaziyel aracılığıyla peygamberlik sözü verir.Halkını teselli eder, zafer vaadi verir ve ne yapmaları gerektiğini söyler. Ardından Yehoşafat ve halk, Rab’bin önünde alçakgönüllülükle secde eder. Levililer ise ayağa kalkarak yüksek sesle övgüler sunar. Ertesi sabah Tanrı’ya güven üzerinde yeniden durulur ve düşmanla karşılaşacak olan ordunun önüne ezgi söyleyen kişiler yerleştirilir. Ezgiler söyleyip övgüler sunuldukça Rab, düşmanların düzenini karıştırır ve birbirlerini öldürmelerini sağlar. Savaş sona erip yağmalar toplandıktan sonra şükran günü ilan edilir ve Rab yüceltilir. Cenk, lir ve borazan çalınarak kutlamalar eşliğinde Kudüs’e dönülür.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf,İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!suda hamdolsun