Re: Uyuşturucu Kullanmak

#30475
Anonim
Pasif

Eroinde Bol Yaşama

Sarkık yüz, donuk bakış, soluk yüzler… Anı, düşünce, kişilik, duyguların barınağı beyin kasırganın kırıp geçirdiği gül bahçesi gibi canlılığını, dinçliğini yitirmiş. Toprağı andıran renk, çürümüş dişler, kupkuru olmuş saçlar,etin ta derinlerine batmış tırnaklar. Dünyayla ilişkisini, yiyecek isteğini unutmuş, temizlik kavramına rest çekmiş. Tek ilgisi, içini kemiren uyuşturucaya özlemi karşılamak. Bu tuzağa düşen çalar, gerekince cana kıyar, kaçakcılık yapar, kızlar hatta erkekler vücudunu satar. Her ülke, her kent bu tür gençlerle dolu. Hem de sayı günden güne kabarmakta…

Uyuşturucu alışkanlığı her tür ideolojiden yoksun, çıkmaz sokaktır. Narkomanlar dünyasında pinekleyen genç insanı bu korkunç çukura sürükleyen etkenler bir sürü: Ailede düzensizlik ve sevgisizlik, boşanmalar, sigara ve alkolle başlayan alışkanlıklar zinciri, yapma cennet arayışı, akranların aldatışı,zevk ve heyecan kovalayışı,vb. Giderek sayısı çoğalan narkotikler nerede sıklaşır ? Uçak alanlarında, tren istasyonlarında, limanlarda konuk evlerine, barlarda, diskoteklerde ve cezaevlerinde. Kişisel, ruhsal, ulusal, dünyasal bunalıma dönüşmüş bela ! Narkoman insan yaşamsal, toplumsal bakımdan yöntemsiz ve bağlantısızdır. Nesnenin her çeşidini sınamak ister, sınadıkça da çoğunu özler…

Günde 0,005 gramla başlayan eroin alışkanlığı kısa zamanda 0,450’ye çıkabilir. Günde yaklaşık 2 gram kullananlar az değil ! İstek karşılanmayınca sarsıcı belirtiler oluşur.Böyle bir illete yakalanan nasıl kurtulabilir ? Yol uzun, çetin ve disiplinlidir. Ama kurtulma olanağı bulunmadığını söyleyenler masal uydurmakta.

Genç kuşağı cehennemin eşiğine dürten üreticilerin, kaçakcıların, sürücülerin, kara para istifleyenlerin bir kesimi ceza evlerinde çürüyen, ezici çoğunluğu düpedüz milyarder yaşamı sürmekte. Yasaları yürütme organlarının gözüne kül atmayı başarabilen bu acımasız kişiler hak ve kutsal yargıcın yansız yargılamasından kaçabilecek midir ?

İnsanlık ailesine doğan her can, onun dinçliğini ya arttırır ya da azaltır. İsa Mesih’in öğretisinin ana konusu, her yaratığının Tanrı için çok üstün önem taşımasında odaklanır. Uyuşturucunun pençesinde yakalamanın Yaradan’ına, toplumuna değeri yitirilmiştir. Günah egemenliğinin çürüttüğü beden, ruh arıtılmalı. Bu sonucu ,gücü ölüleri diriltmeye dek uzanan İsa Mesih gerçekleştirir. Tutsaklıktan kurtulabilmek için ilkin istek işlerliği konsun. İsa Mesih, 38 yıllık bir kötürümü ayağa kaldırmadan önce ona ” iyi olmak ister misin ?” diye sordu. Budur soru. ( Derleme )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun