#28613
Anonim
Pasif

” Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. ” ( 2. Ko. 10: 4-5 )

………..

İmanlı şeytanın düşmanıdır.
Şeytan imanlıyı alt etmek, aldatmak ve kışkırtmak ister. Şeytanın arzusu gerçeği sizden uzak tutmaktır, çünkü ” gerçeğin sizi özgür kılacağını ” bilir ( 1. Yu. 8:32 ).

Şaytanın başlıca saldırı hedefi zihnimiz ve düşünce yaşamımızdır.

Şeytan savaşını düşüncelerimizde başlatır.

Bu gerçeği bilen imanlıların sayısı azdır. İmanlılar düşüncelerini korumaya fazla önem vermezler. Zihinleri televizyon ve radyo programlarıyla, gazete ve dergi makaleleriyle, türlü türlü dünyasal sohbetlerle meşguldür.

Oysa bizler, Mesih’in düşüncesine sahip olmalıyız ! ( Flp. 2:5 ).

Davut şöyle demiştir: ” Ağzımdan çıkan sözler, yüreğimdeki düşünceler, kabul görsün senin önünde ” ( Mez. 19:14 ). ” Yüreğimizin düşünceleri ” deyişi, bizim düşünce yaşamımızı ifade etmektedir. Düşünce yaşamımız Tanrı’nın önünde kabul görmelidir.

İncil, ” savaşımızın silahlarından ” söz ediyor.

SAVAŞ !!! Demek ki bir imanlı olarak, savaş içinde bulunuyorsunuz.

Savaş alanı da düşüncelerimizdir. Bu savaş, başka alanlara taşıp yayılmadan önce zihinlerimizde yer almaktadır ! Sözü geçen savaşı burada kazanın ! O zaman Tanrı, günden güne düşmana karşı zafer kazanmanızı sağlayacak ve sizi sevindirecektir.

Savaşımızın silahları insansal silahlar değil, KALELERİ YIKAN Tanrısal güce sahip silahlardır !!!

Şeytanın KALELERİ düşüncelerdir !

Ayet şöyle devam ediyor: ” SAFSATALARI YIKIYORUZ “.

Uydurma safsatalar, kötü düşünceler şeytandandır !

Şeytanın kalelerini YIKMALIYIZ, kafamızda kötü SAFSATALAR ve HAYALLER yaratan şeytan kaynaklı düşünceleri yerle bir etmeliyiz. ( John H. OSTEEN )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.