#29913
Anonim
Pasif

Hayvanları tuzakla avlayanlar, avda başarılı olmak için şu iki şeyden birine mutlaka ihtiyaç duyarlar. Avlanmak istenen hayvanın tuzağa basacağı umuduyla tuzak gizlenmeli ve hayvan tuzağın öldürücü dişlerine çekmek amacıyla tuzağa yem konulmalıdır.

Canlarımızın düşmanı olan şeytan, en aldatıcı ve öldürücü tuzaklarını kurarken bu her iki stratejiyi de başvurur. Tuzakları hem gizli hem de yemlidir.

Şeytan kendisine hizmet eden ruhsal ordusuyla birlikte, birçok imanlının yaptığı gibi pek gürültü çıkarmaz. Kurnazdır ve aldatmaktan zevk alır. Faliyetlerini kurnazca yürütür. Hileyle ve sinsice hareket eder. Bir ışık meleği kılığına girebileceğini unutmayın. Eğer iyi ile kötüyü doğru bir biçimde ayırt etmek için Tanrı’nın Sözü’yle eğitilmediysek, şeytanın tuzaklarının neler olduğunu ayırt edemeyiz. O’nun en aldatıcı ve sinsi yemi, her hristiyanın karşı karşıya kaldığı bir şey olan gücenmedir. Aslında, tuzakta kaldığı sürece gücenmenin kendisi öldürücü değildir. Ama eğer alıp da yutar ve yüreğimizde onunla beslenirsek, o zaman gücenmiş oluruz. Gücenmiş insanlar incinme, kızgınlık, büyük öfke patlaması, kıskançlık, dargınlık, çekişme, kin, nefret ve çekememezlik gibi çok meyve üretir. Gücenikliğe tutsak olmanın bazı sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz: Hakaret etme, saldırma, yaralama, bölünme, kırık ilişkiler, ihanet ve Tanrı yolundan uzaklaşma.

Genellikle gücenmiş insanlar, tuzağa düştüklerini fark etmezler. Kendilerine yapılan yalnış davranışa o kadar çok odaklanmış durumdadırlar ki, içinde bulundukları durumdan habersizdirler. İnkar ederler. Düşmanın bizi kör etmek için başvurduğu en etkili yol, bizi kendimize odaklamaya itmektir. ( John BEVERE )

Özellikle; BEVERE’ın yukarıdaki yorumu üzerine düşüncelerinizi bekliyorum. Acaba; ne dereceye kadar doğrudur ? Eğer yazılımda bulunursanız Rab’de sevinirim. Benim de beyinsel hücrelerimde bir sıkıntı varsa ki; sayenizde o da yok olur.

Rab’bin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlanmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. “ ( Luka 6:37 ) hisusa :elsalla: :elsalla: :elsalla: