ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Din Kavramı Tanrı’yı Dinlerde aramak ne kadar doğrudur? Re: Tanrı’yı Dinlerde aramak ne kadar doğrudur?

#28430
Anonim
Pasif
Dilbera-Dersimi;20388 wrote:
Sayın evangelist ;
Peki buradan çıkan sonuç nedir? Eğer yazdıklarınız doğruysa bu düşünüş tarzı bizi ya deizme yada ateizme götürür. Hristiyanlık da bir dindir sonuçta. Siz dinin mantıksız olduğunu mu söylemek istiyorsunuz ?
Saygılarımla

Sevgili Dilbera Dersimi,
Gerçek hristiyanlık bir din değildir. Din, bir sürü kurallar dizisidir. Din,Tanrı’ya beğenilir olabilmek için insanin kendi çabalarıyla birşeyler yapmasını, belirli kuralları yerine getirmesini emreder, ama bu yolla insan Tanrı’ya ulaşamaz, O’nunla iletişim kuramaz, dolayısıyla kurtulamaz.

İnsan kendi çabalarıyla Tanrı’yı asla hosnut edemez, çünkü zayıftır, günahlı bir doğaya sahiptir, kendi dinsellikleriyle, iyi işleriyle övünür, gururlanır ve bunu yapmakla yine günah işlemiş olur ve Tanrı’yı hoşnut edemez. Bu yüzden, insanı o derin günah çukurundan kurtaracak bir Kurtarıcı’ya gereksinim vardır . Bu kurtarıcı RAB İSA MESİH’tir, insan bedeni alarak dünyamıza gelmiş, çarmıha giderek kurtuluşa giden yolu açmıştır. Kendi dinsel çabalarımızla değil, ama Tanrı’nın kayrası ile kurtuluyoruz. Kutsal Kitap’ta Efesliler 2:8-9′da şöyle diyor Tanrı:

‘İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı`nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir’.

Demek ki din kurtarmıyor, dinselliklerle kurtulunmuyor. Din, günahlarımızdan arınmamızı sağlayamıyor, sadece Rab’be olan imanla kurtulusa sahip olabiliyoruz. İsa Mesih’in dünyamiza gelerek insan bedeni almasi ve çekmemiz gereken günah cezamızı yerimize çarmıha gerilerek ödemesi ve bizleri Tanrı ile barıştırması Hristiyan inancının temelidir, özüdür. Hristiyanlığı dünyadakı irili ufaklı binlerce dinin sıralamasına katmak son derece yanlıştır. Tanrı’ya giden yollar yoktur, tek bir yol vardır, bu yol RAB İSA MESİH’tir. İnsanın, Hristiyanlik dinine degil ama yasayan ve seven Kurtarıcı Rab Isa Mesih’e ihtiyaci vardır.

Sevgilerimle