Re: TANRI’nın Elindeki Günahkarlar.

#36877
Anonim
Pasif

Jonathan Edwards’ın bu vaazından sonra Amerika’da uyanış oldu. Sahte uyanış değil, gerçek uyanış oldu! Araf kardeş, Edwards’ı ortaçağ engizisyon papazına benzetmesi beni şaşırttı.
Maalesef bazı TV vaizlerinin ileri sürdüğü ve Müjde’yi sulandırmaya çalıştığı ve O’nu hümanizm bakışı ile sunması beni tiksindiriyor. Sulandırılmış Müjde, Müjde değildir! Evet, Tanrı sevgidir ama unutmamalıyız ki O ateştir: Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir. (İbraniler 12:29).
Vermiş olduğunuz ayet (Efesliler 6:12), kontekst dışında verilmiş. Tabi ki Rab bize “vurun kesin biçin” demiyor ama insanları uyarmamız gerekiyor. Dünya düşmüş ve günahlıdır. Günahtan “sadece” zarar görmemiştir, tamamı ile ÖLÜDÜR! Ölü olduklarını iman etmeyenlere bildirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum, şayet bildirmezsek onlara en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Edwards aynısını yapıyordu, “Ey günahkar korkunç tehlikeyi düşün” dedi. “Ey günahkar, tüh senin yüzüne, umarım cehennemde çürürsün” demedi!
Anne baba örneği iyi bir örnek değil bence, çünkü dünyadaki herkes Tanrı’nın çocuğu değil. O’na iman edenler O’nun çocuğudur. Tabi ki O’nun çocuğu olmamız bizim gururlanmamızı ya da kendimizi yüceltmemizi ifade etmiyor.
Ne kadar söylemekte zorluk çeksek de bazen, Rabbe iman etmemiş olanların cehenneme gideceklerini ve günahkar olduklarını onlara söylememiz gerekiyor. Biz de günahkardık bir zamanlar, günahta ölü insanlardık. Ama hamdolsun ki Rabbimizin lütfu ile kurtulduk! Bu lütfu diğerlerine de bildirmeliyiz. İnsan günahkar olduğunu bilmese lütfu nasıl anlar ki?
Bazı sahte öğretmenler hakkında söylediğinize katılıyorum. Ancak Edwards’ın sahte bir öğretmen olduğuna inanmıyorum. Biz artık özgürüz, şimdi diğerlerini özgür etme zamanı! Biz yeni yaratığız, ama şimdi eski yaratık (Adem) olanları uyandırma zamanı! Sevdiğim bir vaiz şöyle demişti: “İsa Mesih dünyaya kötüleri iyi yapmak için gelmedi, ölüleri diriltmek için geldi.” Kutsal Ruh’un gücüyle bunu dünyaya (iman etmemiş olanlara) bildirme zamanı.

Sevgiler.