ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Doğu Ortodoksluğu Süryani Ortodokslara Göre Hasta Yağı Ve Ölüm Sonrasında Insanın Karşılaşacacagi Durumlar Re: Süryani Ortodokslara Göre Hasta Yağı Ve Ölüm Sonrasında Insanın Karşılaşacacagi Durumlar

#28226
Anonim
Pasif

Öncelikle esenlikler,
Suna kardeşim başta söylediklerinin çoğunda haklı olduğunu söylemek istiyorum.Evet, Rab İsa'ya iman eden kişi yargılanmayacak (tabi gerçekten yüreğiyle iman etmiş olanlar), iman etmemiş olansa zaten yargılanmıştır.Kutsal Kitap bu konuda açıktır:

Quote:
O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır.Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir. Yuhanna 3:18[/b]

Ancak sana katılmadığım iki nokta var.Bunlar benim Kutsal Kitap'tan çıkardığım anlamlardır.Eğer hatam varsa özür dilerim,düzeltiniz.

  • Katılmadığım ilk nokta ölülerin ruhlarına dua edilmemesi gerektiğidir.Evet Kutsal Kitap'ta açıkça bir şey yazmamaktadır.Ama bu ölenlerin ruhuna dua edilmemesi gerektiği anlamına da gelmez.Yani ne edilmesi ne edilmemesi bir zorunluluk değildir.Biliyoruz ki Tanrı'ya iman eden kişi kurtulacaktır,dualarımız ölen bir insanı kurtarmayacaktır.En azından yalnızca dua ettiğimiz için Tanrı'dan affetmesini beklemiyoruz.Ama bu sadece ve sadece bir dua,umut,istek…Bunda kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum.Dediğim gibi ölenlerin kurtuluşu dualarımıza bağlı değildir ama dua etmenin de ''gereksiz'' olduğunu düşünmüyorum.Herkes için her zaman dua edebileceğimiz kanısındayım.
  • Suna kardeşime katılmadığım ikinci konu yaptığımız iyiliklerle veya kötülüklerle yargılanmayacak olmamızdır.Evet bu bir derece doğrudur.Çünkü Suna kardeşim zaten konuyu Rab İsa'ya iman edenlerin zaten kurtulduğuna getirmiş ve bunda da haklıdır.Rab İsa'ya iman eden kişi zaten kötülük yapmaz,iyilik yapar,herkesi ve her şeyi sever.Dolayısıyla Rab İsa Mesih'in adına iman etmemiş birinin de kurtulması söz konusu değildir.Ama bir şey dışında…Müjde'yi duymayan halk ve insanlar dışında.İsa Mesih'i,O'nun Müjde'sini,çarmıhta kendini feda edişini ve bize olan sevgisini duyma olanağı olmamış insanlar için bunun geçerli olduğunu düşünmüyorum.Çünkü bakın Kutsal Kitap'ta ne diyor:
Quote:
Kutsal Yasa'dan yoksun uluslar Yasa'nın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar.Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da savunur.Yaydığım Müjde'ye göre Tanrı'nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Romalılar 2:14-16[/b]

Daha da önemlisi bu ayetlerden hemen önce geçen şu sözler belki de en önemlileri:

Quote:
Tanrı “Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.Kutsal Yasa'yı bilmeden günah işleyenler Yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasa'yı bilerek günah işleyenlerse Yasa'yla yargılanacaklar.Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa'yı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Romalılar 2:6-13[/b]

Bu ayetlerden de görüldüğü gibi Tanrı ''insanlar arasında ayrım yapmaz.'' Herkes yargılanacak ama Rab İsa'ya iman eden kişi yargılanmayacaktır.İsa Mesih'in de dediği gibi O'na her ''Ya Rab,Ya Rab!'' diye yakaran da Göklerin Egemenliğini miras alamayacaktır…Yine Tanrı'nın Müjde'sini duymayan insanlar da vicdanlarıyla, yaptıkları iyilikleriyle yargılanacaktır.Kutsal Yasa'yı bilmeden Yasa'nın gereklerini yerine getiren kişilerle ilgili sözler zaten Kutsal Kitap'ta belirtilmiş.Yasa'yı bilen ama uygulamayan ve Rab İsa'ya iman ettiğini söyleyenlereyse Rab ''Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden,ey kötülük yapanlar! (Matta 7:23)'' diyecek.İsa'yı tanıyan yada en azından tanıma imkanı olan ama iman etmeyenlerse ''ağlayış ve diş gıcırtısının olduğu kızgın fırına (Matta 13:41-42,49-50)'' atılacaktır.