#31027
Anonim
Pasif

b.Eskatolojik bakış açısı: Pavlus’un ilahiyatının bakış açılarına bakarken karşımıza yalnız imanla aklanmayı öğreten kurtuluş öğretisi ve kurtuluş tarihinin çıktığını söylemiştik ayrıca özellikle ilahiyatını Yahudi geçmişinin ve hatta Yahudi olmayan kültürlerin etkilerinin de etkilediği üzerinde görüşlerimizi bildirmiştik. Bazıları bütün bunlardan esinlenerek Pavlus’un ilahiyatının etki altında oluşan bir ilahiyat olduğunu da söylediğini ifade etmiştik. Şimdi Pavlus’un ilahiyatının özünün tamamen Ordo Solutis olduğunu ve İlahiyatının çevresini de Historia Solutis’in çevirdiğini artık biliyoruz. Bu noktada onun bu ilahiyatının özünün dışında eskatolojik bakış açısının ve bu bakış açısının ilahiyatına nasıl etkidiğine bakalım.

Öncelikle Eskatoloji kelimesinin anlamının son- zamanın sonu gibi anlamlara geldiğini ve Grekçe “eskaton” kelimesinden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Daha önce dediğimiz gibi Pavlus tamamen Eski Antlaşmanın öğretileri doğrultusunda yaşıyor ve hareket ediyordu ve eski ahit öğretisinde Mesih öğretisi olduğunu ve Mesih’in geleceğinin kesin olarak belirtildiğini biliyoruz. Zaten yeni antlaşmada da bu Mesih’in İsa olduğunu görüyoruz. Ve bu beklentinin yerli yerine geldiğini görüyoruz. Aziz Pavlus’ta bu nedenle Mesih İsa’yı kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul ediyor ve O’nun uğruna kendi yaşamını feda ediyordu.

Geleneksel Teoloji anlayışına göre genelde son dönemler olarak Mesih İsa’nın ikinci gelişi olarak algılanıyordu. İşte o zaman son gelecek, son günler o zaman olacaktı. Ama Pavlus’un eskatolojik ilahiyatına baktığımızda ise son zamanların Mesih’in ikinci gelişinden de öteye gittiğini görüyoruz. Yani Pavlus’un eskatolojik bakış açısı, geleceğe dönük bakış açısı daha da geniş bir son dönemi içermekteydi .