#30481
Anonim
Pasif

O, yalnızca kendini sevenleri değil, kendisinden tiksinenleri, çarmıha diri diri çivileyecek derecede kin duyanları da sevdi. İnsanlığa miras olarak bıraktığı ” düşmanını sev “ ilkesini bizzat yaşamında uyguladı, öğretileri arasına kattı. Yasa ( şeriat )nın ancak sevgi sayesinde yetkinleşebileceğini duyurdu. Dinsel toplulukların kimi, taptıkları tanrının gücünü vurgular, kimileri ısrarla O’nun kutsallığı ya da bilgeliği üzerinde durur, başkaları tanrı’nın merhametine önem verirler. Mesih inancı ise, tüm bunları açıkca duyurmasının yanı sıra en seçkin yeri, Mesih’in açıklamak için geldiği ilkeyi verir. Tanrı’nın tüm insanları kuşatan, herkesi, en kötüleri bile sapıklıktan dönderip helaktan kurtarmak için çalışan sevgisi ( Yu. 3:16 ).

Tüm insanları, en kötüleri bile sevmeyen başkalarına hizmet edip özveride bulunmayı ilke edinmeyen kişiye Mesih imanlısı denilemez.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgilerle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5:elsalla: :elsalla: :elsalla: