#30156
Anonim
Pasif

Mesih, Yeşaya’nın kitabından, dünyaya gelişinden yaklaşık 700 yıl önce bir önbildiri okumuştu: ” Rabbbin Ruhu üzerimdedir. Çünkü, yoksulları müjdelemem için beni meshetti. Yürekleri yaralı olanları sarmak, tutuklulara zindanın kapısını açmak, esirlere özgürlük vermek, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç gününü duyurmak, tüm yaslıları avutmak için Rab beni gönderdi. ” ( Yşa. 61:1 – 3 )

Müjde’de Mesih hakkında şöyle der: ” O, önüne konulan sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıha dayandı ve Tanrı’nın tahtının sağında oturdu. Şimdi günahlılardan gördüğü bu denli karşıkoymaya göğüs gereni düşünün. Canlarınızda gevşeyip yorulmayasınız diye yaptı bunu. ” ( İbr. 12:2, 3 ; 1. Pe. 2:21 )

Görüldüğü gibi, beş nedenden ötürü Mesih’e gereksinimiz var:
1- Mesih, insanlara olan sevgisiyle seçkinleşen bir önderdir. O’nun çağrısı, bugün, başarı elde etmişse; bunun nedeni eşsiz sevgisi, halkı ile olan sürekli birlikteliğidir.
2- Mesih, insanlığın duyduğu en büyük müjde olan İncil’in konusudur. En büyük müjde dedik; zira bu, gerek zamansal açıdan, gerekse sonsuzda Tanrı’nın insanla ilgilendiğinin göstergesidir.
3- Mesih, tüm insanlığın kurtarıcısı olmak amacıyla – kendi seçimiyle – insan doğasına büründü. O, günahlı Ademoğullarının tümünü sever.
4- Mesih, Tanrı’nın öncesizden saptadığı, insanlara sevgisini duyurup kurtulmalık görevini yerine getirmesi için gönderdiği kişidir.
5- Mesih, Tanrı’nın bedenine girmiş Söz’ü, İncil’in ” sevgi ” sözcüğü ile nitelendirdiği biricik Oğlu’dur. Tanrı, Mesih’in kişiliğinde bize hiçbir ayrım gözetmeksizin sınırsız tanrısal sevgiyi gösterdi.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyel !

Dünyayı kazansan ne yararı var ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: isasiyahbeyaz