#28509
Anonim
Pasif

Romalılar 8. bölümdeki bütün pasaj dikkate değer bir öneme sahiptir, çünkü Pavlus’un zihninde, ” Mesih’te ve Ruh’ta olmanın ” , ” içimizdeki Ruh ve ” içimizdeki Mesih ” sözleriyle eşanlam taşıdığını gösterir. Kutsal Ruh’a sahip olmaksızın hiç kimse Mesih’e sahip olamaz.İsa’nın kendisi bunu üst kattaki konuşmasında açıklamıştır; Üçlübirliğin bize gelişinde bir fark yoktur: ” …geleceğim”, “.. geleceğiz” ( Baba ve Oğul ) ve “… avutucu gelecek” ( Yu. 14:18-23; 16:7-8 ).

Bir kez bize geldikten, içimizde konut kurduktan ve bedenimizi tapınağı yaptıktan sonra ( 1. Ko. 6:19-20 ) kutsallaştırma çalışmasına başlar. Kısaca, hizmeti hem bize Mesih’i açıklamak, hem de Mesih’i bizde biçimlendirmektedir; öyle ki, bizler Mesih’in bilgisinde ve O’na benzeyişte büyüyelim ( Ef. 1:17 ; Gal. 4:19; 2. Ko. 3:18 ). Günahlı benliğimizin kötü arzuları sınırlaması ve hristiyan karakterinin iyi ürününün üretilmesi, içimizde konut kurmuş olan Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla gerçekleşir ( Gal. 5:16-25 ). Kutsal Ruh yalnızca hristiyana hizmet veren bir tür özel mülk değildir; aynı zamanda bizi Mesih’in bedeni olan kiliseye bağlar; öyle ki, hristiyan paydaşlığı bir ” Kutsal Ruh paydaşlığıdır” ve hristiyan tapınışı Kutsal Ruh’ta ve O’nun aracılığıyla gerçekleşir ( Flp. 2:1 ve 3 ). Bizler aracılığıyla diğer kişilere ulaşan Kutsal Ruh’tur. Mesih’e tanıklık etmemiz için bizi harekete geçirir ve bizi, çağırdığı hizmet için gerekli armağanlarla donatır. Buna ek olarak, Kutsal Ruh ” mirasımızın garantisi ” olarak adlandırılır ( Ef. 1:13-14 ), çünkü içimizdeki varlığı, hem cennetin hem de vaadin önceden tadına varılmasıdır ve son gün Kutsal Ruh ölümlü bedenlerimizi diriltmek için aktif olacaktır ( Rom. 8:11 ) { J. R. W. STOTT }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.