#28903
Anonim
Pasif

Temiz vicdandan : Vicdan bütün insanlara sunulmuş bir lütuftur. İnsanı insan yapan özelliklerden biridir. Tanrı tarafından konulmuş olan bu donanım sayesinde , Tanrı’nın öğretisi olmayan her ortamda bile insan bir içsel uyarı sistemine sahiptir. Bu içsel uyarı sistemi otomatik bir ahlaki hatırlatıcı, adeta insan için konulmuş bir ahlak bekçisidir. Elbetteki bu mekanizma ancak ilahi gıda ile beslendiği ve Mesih İsa’nın kurtarışı ile güçlendiği zaman hristiyan hayatı için çok daha etkin bir rol oynamaya başlamaktadır. Özellikle hristiyan yaşamının sevgi üretmesi için bu vicdanın iyi vicdan olması gerekmektedir. Temiz vicdan da Tanrı’ya, O’nun Sözü’ne ve buyruklarına itaatle oluşur. Eğer bir vicdan hristiyanı rahatsız ediyorsa, burada bu imanlının Tanrı’nın sözüne itaatsizlikte bulunduğu gerçeği söz konusudur. Pavlus bu nedenle kendi vicdanının Tanrı önünde sürekli temiz kalması için özel çaba göstermiştir. Bu konuda aynı şekilde Timoteos’u da uyarmaktadır. Kendisi çaba gösterdiği gibi, Timoteos’un da bir kilise önderi olarak hem Tanrı önünde hem cemaat önünde temiz bir vicdanla hizmet etmesini istemektedir. Çünkü bu, Rab’be inanan bir önderin en önemli özelliklerinden biridir. Bizim kendi vicdanlarımız Tanrı sözü olmaksızın bizi yanıltabilir, bizim çıkarlarımızı ön planda tutabilir, benliğimizi okşayabilir. Kısacası kelamsız, Rab’bin kurtarışını gönenmeyen bir vicdan kendi başına günah nedeniyle kolaylıkla ibre değiştirebilir ve yalnış kararlar verebilir. Bu nedenle bir hristiyan, Rab’bin sözünün ve Kutsal Ruh’un verdiği yön doğrultusunda en sağlıklı biçimde işlev görecektir. Bu ayrıca Tanrı’nın isteminin ne olduğu konusunda da kişiye açık bir yön kazandıracaktır. Doğal olarak Tanrı’nın sözünün ve Kutsal Ruh’unun doğrultusunda hareket eden ve vicdanının sesini dinleyen bir insan aynı zamanda Rab’bi hoşnut eden bir insan olacaktır. Oysa hem Efes’te hem de Girit’te yalnış öğretiler yayan öğretmenlerin vicdanları böyle bir vicdan değildi. Bu kişiler vicdanlarını Tanrı’nın sözüne göre değil, insana göre kullanıyorlar ve Rab’bin görüşlerine göre değil, kendi bozulmuş görüşlerine göre hareket ediyorlardı. ( T. ÜÇAL – D. MALCOLM )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: