ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Hristiyanlıkta Çok Eşlilik Var Mıdır? Re: Hristiyanlıkta Çok Eşlilik Var Mıdır?

#31040
klaus
Anahtar yönetici

izmirligizem,

sarfettiğiniz bu sözleri duymamış kabul ediyorum ve şu yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum;

Mesih rehberimiz olmadan önce bizler yasanın denetimi altındaydık.Fakat yasanın gerektirdikleri çok katı kurallardı ve yasanın tamamına uyan herhangi bir insan olmamıştı.Yasaya uysak bile yasa bizi aklamayacaktı.Yasa bizlere yaşam vermeyecekti.Yaşamı Mesih’e olan imanımızla bulacaktık.Bu yüzden Yasa bütün dünyayı günahın tutsağı ilan etmiştir.Yasa insanları sınıflara ayırırken Mesih tüm insalığı kendi bedeninde bütünleştirmiş ve bizleri Tanrı’nın çocukları yapmıştır.Mesih hiçbir zaman Yasa’yı geçersiz kıldım demez.Onun gelmesiyle sadece Yasa’nın denetimi üzerimizden kalkmıştır.Mesih şöyle der ben geçersiz kılmak için gelmedim aksine tamamlamak için geldim.Bu yüzden Tevrat ve Zebur İncil’in geçmişidir.Eğer geçmişimizin olmadığını düşünürsek hayatın büyük bir boşluk olduğu kanısına varırız.

21Öyleyse Kutsal Yasa Tanrı`nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır! Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, elbette insanlar yasayla aklanırdı.
22Oysa İsa Mesih`e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye, Kutsal Yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor.
23Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa`nın tutuklusuyduk.
24Yani imanla aklanalım diye Mesih`in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu.
25Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa`nın denetiminde değiliz.
26Çünkü Mesih İsa`ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı`nın oğullarısınız.
27Vaftizde* Mesih`le birleşenlerinizin hepsi Mesih`i giyindi.
28Artık ne Yahudi ne Grek*, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa`da birsiniz.(galatyalılar 3)

20Bu nedenle Yasa`nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.
21Ama şimdi Yasa`dan bağımsız olarak Tanrı`nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor.
22Tanrı insanları İsa Mesih`e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.
23Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı`nın yüceliğinden yoksun kaldı.
24İnsanlar İsa Mesih`te olan kurtuluşla, Tanrı`nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
25-26Tanrı Mesih`i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa`ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.
27Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi ilkeye dayanarak? Yasa`yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine.
28Çünkü insanın, Yasa`nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız.(romalılar 3)

21Tanrı`nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma Yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu.”(galatyalılar 2)

4Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih`ten ayrıldınız, Tanrı`nın lütfundan uzak düştünüz.(galatyalılar 5)


17 Kutsal Yasa`yı* ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.(matta 5)
_hac: