#29959
Anonim
Pasif

Sayın suatfurat;öce 34:17 – 24 ayetleri üzerine bir başkasının da yorumunu vereceğim:

Tanrı; gerçek koyunlarını, bencil, zalim ve sahte çobanların elinden kurtaracaktır. 23. ve 24. ayetlerdeki, “kulum Davut ” ifadesinin; Davut’un soyundan gelen Rab İsa Mesih’i belirttiği olasılığı ağırlık kazanmaktadır.İbrani asıllı David Baron şunu söyler:

Yahudiler bile bu bölümlerdeki ” Davut ” adını Mesih’e uyarlarlar: Davut’un soyuna verilen bütün vaatlerin kendisiyle bir araya geldiği büyük Davut oğlu,Kimchi, Hezekiel 34:23 hakkındaki yorumunda şöyle der: ” Kulum, Davut yani kurtuluş zamanı geldiğinde Davut’un soyundan çıkacak olan Mesih ” 37. bölümün 24. ayetinde: ” Kral, Mesih olarak çağrılacak, çünkü Davut’un soyundan gelecek.” Bu düşünce Yahudi yorumcular arasında yaygındır.

34:25-31 ayetleri hakkında da; söyleyeceklerimle sözlerimi bitiriyorum:

Mesih İsa’nın gelecekteki egemenliği sırasında;sürüsünün yaşayacağı güvenlik ve erinç tanımlanır. Esenlik antlaşması ( 25. ayet ), bereket yağmurları ( 26. ayet ) ve ünlü bir fidanlık sağlayacaktır ( 29. ayet )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlanmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 )hac5 tanri sevgidir