Hezkiel

 • Bu konu 3 izleyen ve 17 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 18)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23532
  Anonim
  Pasif

  Tanrı, Hezekiel’e konuştuğunda, sık sık “insanoğlu ” sıfatını kullandı. Bu da, Tanrı’nın görkemiyle apacık bir zıtlık oluşturan Hezekiel’in insan doğasının bir işaretiydi. Hezekiel, görümünde karşılaştığı görkemli Tanrı’nın tam kutsallığı ve paklığından çok etkilenmişti. Yahudiye halkının korkunç günahlı davranışlarından da fazlasıyla rahatsızdı. Hezekiel, eğer halk günahlarından tövbe etmezse, Tanrı’dan üzerlerine gelecek olan yargı hakkında uyarıda bulunan Tanrı bekçisiydi.

  Hezekiel’in Peygamberliğe Çağrısı

  Hezekiel’le birlikte sürgüne gönderilen Yahudiler’in çoğunluğu, Tanrı’nın Yeruşalim’deki tapınakta olduğunu düşündüğünden, Tanrı’nın görkeminin sürgündeki halkıyla birlikte olduğunu ve Hezekiel’e göründüğünü duyunca oldukça şaşırdılar. Hezekiel, Tanrı’nın ne kadar muhteşem olduğuna ilişkin olağanüstü bir bir görüm aldı. Tanrı, sürekli yanan bir ateşin ortasında, dört yüzlü göksel varlıklar ve tekerleklerle hareket eden bir tahtın üzerindeydi ( 1:4-28 ). Hezekiel’in tapınarak kendisini alçaltmasından sonra, Tanrı onu uzaklarda yaşayan ve dillerini bilmediği bir halka değil, sürgündeki inatçı halka peygamber olarak atadı.İnsanların kendisine karşı gelmelerinden korkmasına gerek yoktu ( onlar akrepler gibi olacaklardı 2:6 ) ya da olumlu bir karşılık vermek istemezlerse ümidi kırılmamalıydı ( 2:3-7 ). Yediği tomar üzerinde yazılı olan Tanrı sözünü duyuracaktı. Eğer Tanrı’nın, halkı uyaran sözünü bildirmezse, Tanrı Hezekiel’i sorumlu tutacaktı. Eğer Hezekiel uyarıda bulunur ve halk dinlemeyi reddederse , o zaman kendileri sorumlu olacaktı ( 3 : 17-21 ) { Gary V. SMITH }

  Rabbin sevgisi ve ışığı siiznle olsun.

  #28508
  Anonim
  Pasif

  Sürgündeki halkın büyük çoğunluğu, Tanrı’nın Yeruşalim’in yıkılmasına izin vereceğine inanmamasına rağmen Hezekiel, korkunç günahları yüzünden, Tanrı’nın halkı yok edeceğine onları ikna etmek için simdesel davranışlarda bulundu ve yıkım mesajları verdi. Yeruşalim’in, askeri saldırıya uğramış ölçekli bir modelini yaptı ( 4: 1-3 ) ve kuşatma sırasında Yeruşalim’in içinde bulunduğu durumun berbatlığını göstermek için yan olarak yatıp temiz olmayan yiyecekler yedi ( 4: 4- 17 ). Saçları halkın geleceğini simgeliyordu; bazıları kılıçla öldürülürken geri kalanlar uluslara dağıldılar ( 5:1-17 ). Kibirleri, yaptıkları yasak şeyler ve şiddete olan düşkünlükleri Tanrı’nın öfkesini üzerlerine getirdiğinden ( 7:1-27 ), Yeruşalim için Rab’bin günü yakındı. Bu gerçekleştiğinde, O’nun Tanrı olduğunu bileceklerdi.

  Çağrısından bir yıl sonra Hezekiel, Tanrı’nın Yeruşalim’de bulunan tapınaktaki görkemiyle ilgili bir başka görüm aldı ( 10:1-27 ). Babil’de sürgün olanların birçoğu , her şeye yeten Tanrı tapınakta yaşadığından, Yeruşalim’in asla yıkılmayacağına inanıyordu. tanrı’nın görkeminin tapınağı ve Yeruşalim’i terk ettiğini gördü( 9:3; 10:19; 11:22-25 ). Tanrı orayı terk etmişti, çünkü Yahudiye’nin 70 ihtiyarı tapınak bölgesinde ve tapınağın altındaki mahzenlerde putlara tapıyorlardı ( 8:5-18 ). Tanrı doğru olan kişileri işaretledi, ama kötü olanlar öldürüldü ve tapınak yıkıldı ( 9:1-11). tanrı’nın günahlarını kaldırması ve onlara yeni bir yürek vermesi Yahudiye’nin tek umuduydu ( 11:14 – 21 ).

  Hezekiel, Tanrı’nın yargısının çok uzakta olduğunu savunan yanlış görüşü reddetti ( 12: 21-28 ). Yeruşalim’de esenlik olacağını söyleyip Yahudiye’nin sorunlarını örtbas ederek halkı yalnış yönlendiren sahte peygamberleri suçladı ( 13: 1-23 ). Bu doğru değildi. Eğer halk tövbe etmez ve suçlarını terk etmezse, Nuh, Daniel ya da Eyüp gibi Tanrı adamlarının duaları bile Tanrı’nın Yahudiye’yi yıknma konusundaki kararını değiştiremezdi ( 14:1-23 ). { Gary V. SMITH }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28620
  Anonim
  Pasif

  Hezekiel bir benzetme kullanarak Yahudiye’yi, Tanrı’nın koruyup kayırdığı ve evlendirdiği bit genç kız olarak tanıtır.Ama gelin kocasını ihmal eder ve başkalarını sever ( yabancıların gelenekleri, putlar, kendi güzelliği). Bu nedenle Tanrı, zina eden eşini yargılayacaktır, çünkü Yahudiye, kuzeydeki krallık olan kötü kızkardeşi İsrail’den ve hatta Sodom ve Gomora’dan bile daha kötüdür ( 16:1-59 ). Bu anlatım, Hezekiel’in 23. bölümündeki iki kötü kız kardeş olan Ohola ( Samiriye ) ve Oholiva ( Yeruşalim ) benzetmelerini hatırlatır.

  Hezekiel, bir başka benzetmede, büyük kartalın ( Mısır kralı – 17:7, 17 ) Yahudiye’ye yardım etme çabalarına rağmen, nasıl olup da Filist’i denetim altında tuttuğunu anlatır.Aslanın ( Yahudiye ) yavrularından biri ( Kral Yehoyakin ) yakında esir alınacak ve babil’e götürülecekti ( 19:1-9 ), asmanın ( Yahudiye ) dalları ( krallar )) yakında koparılacaktı ( 19: 10-14 ). Yeruşalim kavurucu ateş üzerindeki bir kazan ve halk da bunun içinde pişen et gibi olacaktı ( 24:3-5 ). Tehdir edici son işaret ise, Hezekiel’in çok sevip gurur duyduğu eşinin ölümü üzerine yas tutmaması gerektiğiydi ( 24:15-20 ). Tanrı ayrıca, halkın gurur duyduğu tapınağı da yıkacaktı; halk öyle perişan olacaktı ki, yas bile tutmayacaklardı ( 24: 15-20 ). Ondan sonra bileceklerdi ki, Rab gerçekten Tanrı’ydı.

  Yahudiye’nin sürgüne gidişi kesin olmasına rağmen, Tanrı bir gün lütfuyla, ağaçtan taze bir dal ( Mesih ) alacak ve O’nu yüceltecekti ( 17: 22-24 ). Halk daha fazla Tanrı’nın kutsal adını kirletmeyecekti. Bunlardan sonra Tanrı onları kabul edecek ve sürgünden toplayıp bir araya getirecekti. Sonra, tanrı’nın , kendilerine layık olduğu biçimde davrandığını anlayacaklardı ( 20: 39-44 ).

  Bu bölüm boyunca Hezekiel, halkın günahlarının karşılığını ödeyeceğini sergilemiştir. Bazıları sürgündeyken kendi günahları için değil, atalarının günahları için acı çektiklerini düşünüyordu ( 18: 2 ). Tanrı’yı haksızlık yapmakla suçladılar ( 18:29 ), ama Tanrı, herkesin kendi işlediği günahlara karşılık acı çekeceğini söyledi ( 18:4-20 ). { Gary V. SMITH }

  Rabbi,n svegisi ve esenliği sizinle olsun.

  #28663
  Anonim
  Pasif

  Ammon, Moav, Edom ve Filist üzerindeki Tanrı’nın yargısını duyuran kısa peygamberliklerin ardından Hezekiel, gururlu ve zengin olan Sur kenti için de Tanrı’nın vereceği cezayı tanımlar. Hezekiel, kendisinin tanrı olduığunu düşünen bu gururlu kral için alaylı bir ağıt yaktı, çünkü Tanrı, onu ve zengin kentini yok etmek için Nebukadnessar’ı kullanacaktı.

  Mısır’da, Aden bahçesine benzetilen verimli delta bölgesinden çok gurur duyuyordu. Babilliler gelip kentlerini yıktığında bu bölge çöl olacaktı. Hezekiel alaylı bir tavırla firavunun ölümünün ardından yas tuttu ve Şeol’da utanç içinde yatmakta olan diğer uluslara katılan Mısır’ın girişini betimledi.

  Yahudiye’nin Yenilenmesi

  Hezekiel’in ümit dolu bildirilerinin başlangıcı ve dilsizliğinin sona ermesi, Babilliler’in Yeruşalim kentini nihayet ele geçirdiği haberinin duyulmasıyla aynı zamana denk geldi. Bu olay sürgündekilerin moralini bozdu ve sahte ümitlerini gözler önüne serdi. Yahudiye’ye dönme umutlarının kalıp kalmadığını ve Tanrı’nın İbrahim ve Davut’a verdiği vaatlerin bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak etmeye beşledılar.

  Bu yeni şartlar altında Hezekiel, sürgündeki,ler için hala Tanrı’nın bekçisi olduğunu hatırladı. Ama yargılanmalarından bir süre sonra Tanrı, halkını güdeceği ve onları tekrar Yahudiye topraklarında bir araya getireceği için artık Hezekiel’in yeni bildirisi umut sözleriyle doluydu. Tanrı hizmetkarı Davut’u onların meshedilmiş prensi yapacak, onlarla esenlik antlaşmasını yenileyecek , hepsine yeni bir yürek verecek bereketleyecekti. Bundan sonra Rab’bin Tanrı olduğunu bileceklerdi.

  Tanrı, Yahudiye düştüğünde kibirle sevinen ve topraklarını ele geçirmeye çalışan Yahudiye’nin düşmanlarını, Edom da dahil olmak üzere ( geri kalan tüm ulusları temsilen ) yenecekti. Tanrı ayrıca, yeryüzündeki tüm uluslar, sadece kendisinin Tanrı olduğunu kabul etsinler diye, adını kutsamak için Gog ve Magog’u da yok edecekti. ( Gary V. SMITH )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #27935
  Anonim
  Pasif

  Doğduğu günden beri kahin olan Hezekiel, Yahuda’nın çöküş günlerinde peygamberlik etmektedir. Yeremya Tanrı sözünü Yeruşalim’de duyurduğu sırada, Hezekiel halka seslenir. Emektaşı gibi Tanrı’ya ihanet etmiş olan İsrailliler üzerine Rab’bin ağır yargılarını bildirir. Bununla birlikte yine Yeremya gibi , peygamberliklerinde bir umut ışığı yakar. Çünkü Rab , gelecekte kendi halkını yeniden toplayıp bereketleyeceğini haber vermiştir. Egemen Tanrı’nın yüceliğini vurgulayan Hezekiel, özellikle Rab’bin yargılama ve bereketleme amacını açıklar: ” Uluslar benim İsrail’de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar ” ( 39:7 )

  Hezekiel, ” Rab güç verir ” anlamındadır. Sürgündeki Yahudiler’e böyle ağır ve sıkı mesaj veren peygamber ve onun kitabı için uygun bir isimdir.

  ………

  Kendisi İ. Ö. 597’de kral Yehoyakin’in ve İsrail’in asilleri ile birlikte Nebukadnessar tarafından sürgüne gönderildi. Babil’de Kevar ırmağının yanında ( Fırat’ın bir kolu ) ve Nipur’un yakınlarında, Tel- Abib isimli Yahudi bir kolonide yaşadı ( 1:1 ; 3:15 )

  Evli olan Hezekiel İ.Ö. 10 Aralık 588’de , Yeruşalim kuşatmasının başladığı günde eşini yitirdi ( 24:1 , 15- 18 ).

  Kendi evini toplantı yeri olarak kullandı ve kendisinden akıl danışan halkın ihtiyarlarına orada hizmet etti. Belki de bu şekilde havra sisteminin kurucusu oldu… Hizmeti, kitapta verilen son tarihe göre ( İ. Ö. 570 ), enaz 23 sene sürdü ( 29:17 ). { C. M. }

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.

  #29247
  Anonim
  Pasif

  Hezekiel 8. bölümü nasıl yorumluyorsunuz?

  #27969
  Anonim
  Pasif

  Sayın aylin; yeterli olmasam da anladıklarımı sıralayayım.Burada tapınakta putperestliğe ilişkin bir görüm var.

  Yaşlılar yargıya tanıklık etmek zorundadırlar; ama yargıyı önlemeye yardım etmedikleri görülür. Aynı olguların bugünde var oladuğunu görmek mümkün. Hezekiel’in gördüğü putperestlikle ilgili bir nesne. Tapınağın girişinde duruyor ve O’nun kıskançlığını uyandırıyor.Üçüncü görümde kadınlar; Babillilerin verimlilik tanrısı olan tammuz için ağlıyorlar. Putperestliğin 4. örneği, kahinleri temsil eden 25 adamın gfüneşe tapındıkları ve o mezhebin şehvet düşkünü uygulamalarını izledikleri iç avlu. Tanrıtanımaz davranışları ve ahlaka aykırı sapkınlıklarıyla anılanlar, din önderleridir. Her şeyi bilen ve gören Tanrı, son sözü söyleyecektir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun

  #29255
  Anonim
  Pasif

  Değerli kardeşim, ilgilendiğin için teşekkür ederim. Uzun zaman önce gördüğüm berbat bir rüyada oldukça yaşlı bir adam bana bir kağıt uzatmıştı ve o kağıtta Hezekiel 8:14 yazıyordu. O rüyayı hiç unutamıyorum o nedenle sizlerin de bu bölümle ilgili yorumunu almak istedim. Çok teşekkür ederim Rab sizi bereketlesin…

  #29824
  Anonim
  Pasif

  Sayın suatfurat; 34. bölüm 31 ayetten oluşuyor. Siz; benden iyi bilirsiniz. Birkaç yazılımda yorumlasam kızmazsınız sanırım.İlk önce 6. ayete kadar olanlara bir bakalım:

  Çobanlar ( Yöneticiler ) kuzularla ( Halk ) değil; kendileriyle ilgileniyorlardı.Sürüye; sertlik ve şiddetle egemen oldular ve koyunlar dağıldı.Bir çok önder; bugüne kadar koyunlara nasıl hizmet edilmesi gerektiğini öğrenememiştir. Bazıları; hizmetlerini bir kazanç kapısı olarak görmektedir. Sürüye örnek olan ve gayretle hizmet eden önderler için; Tanrı’yı övebiliriz.

  Rab,; daha fazla zarara engel olmak için sürünün dağılmasına, önce, izin veriyor. Ama; Hezekiel’in yaşadığı dönemde, sadık kalmayan önderlerle ilgili yürek parçalayıcı bir durum çizilmiştir.Sürü dağılmıiştır. Bakımsız ve açtır. Bencil çobanlar ise; kendilerini şımartmakta ve de sorumluluklarını hiç düşünmeksizin tembelce ortalıkta dolaşmaktadırlar.Kendi yiyeceklerini, giyeceklerini ve erinçlerini aramaya özen gösteriyorlar. Ama; bir başka kişiyi bir an bile düşünmüyorlar.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır.

  Yahve yire – RAB, sağlar. isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #29848
  Anonim
  Pasif

  Sayın suatfurat; şimdi 7’den 17. ayete kadar olan bölüm üzerinde nacizane bildiklerimi yazacağım. Umarım yardımcı olur:

  Tanrı; koyunlarını sahte çobanlardan kurtarmaya kararlı.Zihninde sürekli onları bereketlemek var. Koyunları toplayacak ve onların bireysel gereksinmelerini karşılayacaktır. Rab ve koyunları arasındaki ilişki; Tanrı’yla insan arasındaki yakın paydaşlık gibi gözüküyor. Hatta bereketlerin en büyüğü olacaktır.

  11 ile 16′ ya kadar olan ayetler; Tanrı’nın koyunlarına verdiği hizmetinin taslağını belirtmektedir.Tanrı’nın yapacaklarını söylediği şeyleri şöyle sıralayabiliriz:
  – 11. ayet: Koyunlarımı arayıp soracağım.
  – 12. ayet: Onları kurtaracağım.
  – 13. ayet : Ulusların arasından çıkaracağım.
  – 13. ayet: Ülkelerden toplayacağım.
  – 13. ayet : Kendi yurtlarına geri getireceğim.
  – 14. ayet: İyi bir otlakta güdeceğim.
  – 15. ayet: Kendim yatıracağım.
  – 16. ayet: Yaralının yarasını saracağım.
  – 16. ayet: Zayıfı güçlendireceğim.
  Bazıları; Kadim Antlaşması’nın Tanrı’sının sert ve sevgisiz olduğunu belirtirler. Ama; burada da, açıkca görülüyor ki, Tanrı yumuşak ve sevecendir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır. :papatya: :papatya: :papatya:

  #29959
  Anonim
  Pasif

  Sayın suatfurat;öce 34:17 – 24 ayetleri üzerine bir başkasının da yorumunu vereceğim:

  Tanrı; gerçek koyunlarını, bencil, zalim ve sahte çobanların elinden kurtaracaktır. 23. ve 24. ayetlerdeki, “kulum Davut ” ifadesinin; Davut’un soyundan gelen Rab İsa Mesih’i belirttiği olasılığı ağırlık kazanmaktadır.İbrani asıllı David Baron şunu söyler:

  Yahudiler bile bu bölümlerdeki ” Davut ” adını Mesih’e uyarlarlar: Davut’un soyuna verilen bütün vaatlerin kendisiyle bir araya geldiği büyük Davut oğlu,Kimchi, Hezekiel 34:23 hakkındaki yorumunda şöyle der: ” Kulum, Davut yani kurtuluş zamanı geldiğinde Davut’un soyundan çıkacak olan Mesih ” 37. bölümün 24. ayetinde: ” Kral, Mesih olarak çağrılacak, çünkü Davut’un soyundan gelecek.” Bu düşünce Yahudi yorumcular arasında yaygındır.

  34:25-31 ayetleri hakkında da; söyleyeceklerimle sözlerimi bitiriyorum:

  Mesih İsa’nın gelecekteki egemenliği sırasında;sürüsünün yaşayacağı güvenlik ve erinç tanımlanır. Esenlik antlaşması ( 25. ayet ), bereket yağmurları ( 26. ayet ) ve ünlü bir fidanlık sağlayacaktır ( 29. ayet )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  ” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlanmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 )hac5 tanri sevgidir

  #30322
  klaus
  Anahtar yönetici

  Arkadaşım senin bu yorumun okuyunca biraz rahatsız oldum açıkçası. Öyle bir genelleme yapmışsın ki. ” Kiliselerde göz yumulan ahlaksızlıklar ” demişsin.
  Bunları açıklar mısın?
  Bak kardeşim, benim kendi kilisem bu tarz değil. Ha var diyorsan ve bunları aklınla ve yüreğinle ayırdedebildiysen bunu bizler de yapabiliriz. Değil mi?
  Senin bizden ne farkın veya fazlalığın olabilir ki? Rab bize akıl vermiş irade vermiş. Bir çok kiliseleri dolaşırsın ve sana hitap edeni bulursun. Bunu ayırt edebiliyoruz hamdolsun.
  Ayrıca hiç bir kiliseye gitmeyip sadece evinde ibadetini yapan ve sadece Rabbin sofrasını almak için kendine hitap eden bir kiliseye ayda bir giden kardeşler de var. Tabi ki bazı şeyler olacaktır cemaatler içinde veya kilise liderlerinde. Ama biz daima insanlara değil Rabbe bakmalıyız.
  Yani gözümüz hep yukarıda olmalı ki tökezlemeyelim.
  Sana esenlik dolu günler diliyorum. İnan bana bizde İsa Mesih’ in dediği ve istediği gibi AYIK VE UYANIK durabilecek kapasitedeyiz.
  Hoşçakal
  Rabde kal, sevgide kal.

  #30316
  Anonim
  Pasif

  Sayın kayram,yazınızın 2. tümcesinde: ” Kiliselerde göz yumulan ahlaksızlıklar ” diye bir tümce var, okuyunca bütün Hezekiel yorumlarını tekrar okudum ki,böyle bir tümce yazmamışım. Sanırım ki, başka bir bölüme yazılacak bir yazı yalnışlıkla buraya yazılmış. Eğer bir açıklama yaparsanız Rab’de sevinirim.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan sana ne yararı olur ? jesus… rabbe hamdolsun

  #30329
  klaus
  Anahtar yönetici

  Rabbin esenliği üzerinize olsun.

  Dün akşam geç vakit bir kardeşin yazısı ilgimi çekti aslında rahatsız oldum. Fakat kardeşin rumuzunu hatırlayamıyorum ki ! Bu kardeş kiliselerde bazı ahlaksızlıklar olduğunu ve para desteği aldığını vs vs yazmış.
  Hatta kendisi galiba Tuncelide. Demiş ki: ”Tuncelide Rabbin inayeti ile 26 topluluk kuruldu hemde para desteği almadan” sonra kiliselerde rahatsız olduğu konuları 7 maddede sıralamış ve genelleme yapmış. Hatta size hitaben cevabı vardı. Ama dediğim ki rumuzunu hatırlayamadım. Onun yazısını alıntı yaparak altına yazmışdım. Nasıl sizin buraya gelmiş anlamış değilim. Ben araştırıyorum o kardeşi ama sizde bulup yazımı ilgili yere taşırsanız minnettar olurum zira yazım size karşı yazılmış gibi duruyor ve bu beni son derece rahatsız ediyor.
  Tekrar size yazacağım. Tanrıya emanet olun.

  #30358
  Anonim
  Pasif

  Sayın kayram Rab’de canınızı üzmeyin. Sizin üzülmeniz, ben Rab’deki kardeşinizin yüreğini de üzer.
  Açıkladığınız için de teşekkür ederim. Yazarak dikkatinizi çekmek istemiştim ve de yalnışlık olması üzerinde durmuştum. Size Rab’de güvenim sonsuz. Hatam olursa da bunu söyleyebilirsiniz. Zira inanlı da olsak, mükemmel değiliz. Ben de hata yapar veya bilerek ya da bilmeyerek düşebilirim. İçiniz rahat olsun. Tamam ?

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 18)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.