#29636
Anonim
Pasif

Sayın halleluya; bu güzel açıklamalarınıza; ben de bir iki söylemle katılmak istiyorum.

İsa’nın öğrencilere yanıtı açıktı: ” İmansızlık “. Eğer hardal tanesi ( Tohumların en küçüğ ü) kadar imanları olsaydı, bir dağa düş emrini verince; bu gerçekleşirdi. Elbette ki, gerçek imanın Tanrı’nın buyruğuna yada vaadine dayalı olması gerktiği anlaşılmalıdır. Kişisel arzuyu tatmin etmek için ;muhteşem bir beceri gösterisi yapmayı istemek iman değil; küstahlıktır ( Kaba oldu. Ama; bu sözcük gerekirdi sanırım ). Ama Tanrı, bir inanlıyı belirli bir yönde yönlendirirse ya da bir buyruk verirse; Mesih inanlısının dağlar gibi sorunların mucizevi bir biçimde kaldıracağına güveni olabilir. İnanlılar için, hiçbir şey olanaksız değildir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” En yücelerde tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun ! ” ( Luka 2:14 )
isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun