ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#31298
Anonim
Pasif

Şeytan, eşcinsel çarpıklıktan zevk almaktadır. Çünkü çarpıklığın bu türü, yalnız evliliğin dışında kalmakla olmakla kalmayıp erkek ve kadınla ilgili bütün Tanrısal benzeyişi alt üst etmektedir. Bu nedenle Pavlus, eşcinsel davranışın, ruhsal putperistlikten kaynaklanan cinsel çarpıklığın aşıraya varan bir simgesi olduğunu diler getiriyor ( Rom. 1:18-32 ). Şeytan, eşcinsellikle mücadele edenlerin, eğilimlerinin karşısında çaresizmiş gibi hissetmelerini sağlayabilirse; onları aynı cins arayışına tutsak kılabilirse; o kişilerin yaşamına putperestlikten oluşan güçlü bir ağ örmüş demektir.

Eşcinsellekte bulunan ” aynılığa ” bağlılık, erkekler de ve kadınlarda da görülebilir. Şeytan, böyle bir bağlamda gelişen üstü örtülü cilveleşmelerden ve ayartılardan zevk alır. Bu tür ince işaretlere teslim olanlar kendilerini eşcinsel arzuların ağında bulurlar.

Düşman, bu bağlamda, belli bir yalanı, yani cinsiyet üsttünlüğünü ön plana çıkarır. Biz, karşı cinsten üstünüz.Bu gerçek, özellikle lezbiyenlikte geçerlidir. Bu açıkca böyle tanımlanmasa da eşcinsellikle mücadele eden bayanlar, kadının sevme ve sevilme kapasitesinin erkekten üstün olduğunu düşünerek beraberlikte bulunurlar. Genellikle yaralardan kaynaklanan ve aldatıcı deneyimlerle pekişen bu tavır, kadınları aynı cins ilişkilerine tutsak eder. Aslında bu ilişkilere hükmeden, Tanrı’nın düzenine karşı isyanı körükleyen şeytandır.

hac5 Dünyayı kazansan neye yarar ?

İnsan, canına karşılık ne verebilir ? isamesihyasiyor :) :) :)