ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#29389
Anonim
Pasif

Özgür olmak için isteklilik nasıl dışarı vurulur ? Kişinin eşcinsellikten tövbe etmesi ne demektir ? Bu yanıt üç yönlüdür. Bunların ilk ikisi acıyı hissetmeye razı olmayı içerir. Tövbenin ilk adımı savunmasız olmayı göze almaktır. Kişi, ” Bu gerçek bir sorun ve tek başıma çözemiyorum. ” demeye istekli olmalıdır. Bu savunmasızlık inkardan, bizi karanlıkta tutan ve sorunu kendi sınırlı kaynaklarımızla çözmeye mahkum eden gizlilikten vazgeçmemizi gerektirir. Bu inkar genellikle çifte bir yaşam sürmemize yol açmıştır, bir yandan da iyi imanlılar gibi davranırken diğer yandan eşcinsel etkinliklerimiz devam etmiştir. Bazen, kendi aldanışımızın acılarını dindirmek için karanlığı kabul etmeyiz, ya da ” gri ” gibi gösterip kabullenmeye çalışırız. İyileşme ihtiyaçlarını yıllarca, hatta onlarca yıl inkar ederek yaşamış olan birçok imanlı tanıyorum. Bu kişilerin yaşamında cinsel bağımlılıklar ve duygusal yönden bozuk ilişkiler vardı. Ne var ki utanç ve gurur nedeniyle eşcinsel duyguları hakkında sessiz kalmışlardı.

Böyle bir itiraf, bocalayan kişiler için acı verici dev bir adımdır. Başkalarına yansıttıkları, ama aslında kendilerini mahveden imajın sahte güvenliğini bırakacaklardır. Acıları belli olacaktır. İncir yaprağı gibi kullandıkları aldanışın arkasına saklanamayacaklardır. Başkaları tarafından gerçek anlamda tanınacaklar, içlerindeki ezikliği ve yoğun mücadeleyi açığa vuracaklardır. Eşlerinin, arkadaşlarının, kilise önderlerinin ve danışmanlarının gözü önünde kendileriyle dürüstçe yüzleşeceklerdir. Savaşlarının sinsi kötülüğü ışığa çıkacaktır. Mücadelelerini itiraf ettikleri ve yardım istedikleri zaman bunu kendi başlarına götüremeyeceklerini kabul etmiş olacaklardır. ( A. C. )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: