Re: çarmih.

#35818
Anonim
Pasif

Sayın Tekvin.
Diyorsunuz ki:

Sizin(kores) kitapları okuduğunuzu ve gerçeği bildiğinizi sanmıyorum.Belgeleri incelemeden reddetmekle sadece kendinizi saptırırsınız….kitabı mukaddes rica etmeseniz de OKU-yoruz.


Siz Kutsal Kıtap’ı nasıl okuyorsunuz.?
Bunu pek anlamadım.
Yada siz anlatamıyorsunuz.Kardeş.

Kutsal kItap’ı okuyor ve anlıyor olsaydınız.!
Yaratılıştan,Vahiy Bölümlerine kadar olan bölümlerdeki ayetlerin TANRI’ tasarısının nasıl gerçekleştiğinin ve özellikle Elçilerin dünyada müjdeledikleri öğretilerin,dünyanın günahı için ÇARMIH’a gerilen İSA temeline oturtulduğunu görebilirdiniz.
Bakın size ,Kutsal Ruh’tan esinlenerek yazmış olan Elçilerin sözlerinden bazı ayetler yazıyorum.

Petrus Yahudilere:
“Tanrı’nın belirlenmiş,amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı,yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıhta çivileyip öldürdünüz.”
Elçilerin İşleri 2:23

Pavlus Korintlilere:
“Gerçi olgun kişiler aranızda bilğece sözler söylüyorsunuz;ama bu bilgelik,ne şimdiki çağın,nede bu çağın gelip geçiçi önderlerinin bilgeliğidir.Tanrı’nın saklı bilgeliğinden gizemli bir biçimde söz ediyoruz.Zamanın başlangıcından önce Tanrı’nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiç biri anlamadı.Anlasalardı yüce RAB’bi çarmıh’a germezlerdi.”
1 Korıntliler 2:6.7

Demişlerdir.
Bu Ayetler Sayın tekvin Kardeş Birer tanıklık değilmidir.Kutsal Ruh aracılığı ile yazılmış Tanrı’sal SÖZ değilmidir.?
Size soruyorum.?
Değildir derseniz.!
O zaman sizin niyetiniz nedir diye.. sorarım size.

Tekvin Kardeş,Kutsal Kıtabımızda Mesih’in çarmıhtaki ölümüne ilişkin tamamen gerçekleşmiş bir çok peyganberlik ayetleri yazılıdır. Öyle değilmi.(gerçi sizin inanç’ınız farklı,saygı duyma farklı,inanma farklıdır)

Mezmurlarda hangi peyganberlikten bahsediliyor, ne yazıyor.

“Köpekler çevremi kuşattı,kötüler takımı etrafımı sardılar,ellerimi,
ayaklarımı deldiler.Bütün kemiklerimi sayabilirim.Onlar bakıyorlar
gözlerini bana dikiyorlar.”Mez 22.16.17

Vuranlara sırtımı,saç yolanlara yanaklarımı verdim;yüzümü utançtan ve tükürükten gizlemedim.”İşaya 50:6

Peki bu ayet’lerde yazılı olanlar gerçekleştimi.?
Çevap:
“Askerler İSA’yı ,Pretoryum denilen vali konağına götürüp tüm taburu topladılar.O’na mor renkli bir giysi giydirdiler.Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler.”Selam Ey Yahudilerin Kralıé diyerek O’nu selamlamaya başladılar.Başına kamışla vuruyor,üzerine tükürüyor,diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı.O’nunla böyle alay ettikten sonra kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıhha germek üzere O’nu dışarı götürdüler.”Markos 15:16

Yazılı olduğu diğer ayetleride yazayım.açıp oku.Markos 15:19 ve Matta 26:67

“Giysilerimi aralarında bölüşüyorlar,elbiseme de kura atıyorlar.” Mez 22:18

Yuhanna Bölümünü aç 19:23.24 üncü Ayet’lere bak ne yazıyor .
Ben yazayım eniyisi siz yorulmayın.

“Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra O’nun giysilerini aldılar.Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler.Mintanınıda aldılar;mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı.Birbirlerine,Bunu yırtmayalım dediler ..Kimin olacak diye kura çekelim..”

Yetermi.? Yetmez Kardeş Tekvin
Mezmur 34.20 de ne yazar.
“Tüm kemiklerimi korur,onlardan hiçbiri kırılmaz.”
Gerçekleştimi.? Evet.
“Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın,sonrada İSA’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan öteki adamın bacaklarını kırdılar.İSA’ya gelince,O’nun ölmüş olduğunu gördüler.Onun için bacaklarını kırmadılar.

Tüm bu yazdıklarım İSA MESİH’in çarmıh a gerildiğine ilişkin Kanıt olan AYET’ler değilmidir.
Bakın diğer kanıtlardan bahsetmiyorum.Çünkü Sitede bununla bir çok paylaşım var.

Biz Mesih İnanlılar daki İnanç nedir onuda yazayım.
İSA MESİH’in üzerine gerildiği Çarmıh,Dünyasal tüm günahlardan bizleri temizleyip gühahlarımızı ortadan kaldıran kurtuluş sunağıdır.
İmanımızdaki öz budur.

“İbrahime sağlanan kutsama,Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye Mesih uğrumuzda lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı.”Galat 3:13

Sizi yanılgılarınızla baş başa bırakıyorum Kardeş Tekvin.RAB İSA MESİH size dokunsun diye dua edeceğim.
Esenlikle.