#28680
Anonim
Pasif

İsa’nın yaptığı küçük bir hareket Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma’da yer alan temiz ve kirli ve kutsalla bayağı kavramları arasındaki büyük farklılığı ortaya koyar. Cüzzamlılar, Yasasına bağlı olanlar için, temiz değillerdi ve insanlardan ayrı tutulmaları gerekiyordu. Onları inceleyen Kahinler, sadece yaralarına baktılar. Elişa bile Naaman’ı iyileştiririken gidip yıkanmasını istedi. Fakat İsa, ona gelen bir cüzzamlıyı durdurmadı. Onu, göndermedi veya onu sakınmadı. İsa ona dokundu! Bu Eski Antlaşma yahudisi için düşünülmez bir harekettir. İsa, cüzzamlıya dokunmasıyla kirlenmemişti. Cüzzamlı aklanmıştı. Bu hayatta nasıl bir güç var ? İsa’nın dokunduğu her şey aklanmıştı. Tanrı hepimizin sahip olduklarının ve yaptıklarımızı ayırıp, kendi amacı için kutsal yapmak ister. O zaman bir inanlının hayatında, kutsal ve sıradan olarak etiketlenmek için yer almaz.

İncil’de Tanrı inanlıların hayatını kutsal ve bayağı bölünmüş olarak tariflemez.Bilakis, bütünlüğün bir parçası olarak, bütünleşmiş bir hayat olarak gösterir; böylelikle tek düşüncelikte ona hizmet verebiliriz ( Her günlük gündelik işimizde dahi ). Yüceliği olan ve bizi özgür kılan gerçek şudur ki; Tanrı Mesih’te imkansızı gerçekleştirdi. Bayağı olan, Mesih’te kutsal oldu.İkisininde arasındaki duvar kaldırıldı.” Tanrı’nın yarattığı herşey iyidir ve şükranla kabul olunursa ise, hiçbir şey reddedilmemelidir, çünkü herşey Tanrı’nın sözü ve duası ile kutsal kılınmıştır. ” ( 1. Timoteos 4: 4 ,5 )

…………

Benim ve sizin gündelik işimiz Mesih’in aracılığıyla Tanrı’nın egemenliğinde sahip olduğumuz ” her şey “ dahil edilmeli . Bizim sıradan işimiz Tanrı’ya ait olduğundan tek bir efendiye, göksel İş verenimize hizmet ettiğimizi keşfederiz. Öyle ki, ” Rab’bin işinde çalışıyorum “ diyebiliriz. Bundan dolayı dünyasal işverenimiz ve şirketler Tanrı’ya aittir. Biz çalışanlar, ” dünyadaki efendilerimizin sözünü Mesih’in sözünü dinler gibi saf yürekle dinleyebiliriz ” ( Ef. 6:5 ).Şimdilik Tanrı altında çalıştığımız dünyasal şefimize yetki vermiş olabilir. Fakat herşey Tanrı’nın olduğu için bu şef imanlı olmasa bile Tanrı’nın aracısıdır ( Bu imanlı olmayanların kurtuluşu miras olarak alacak anlamına gelmemektedir. Tanrı amaçlarını Mesih’i reddedenler aracılığıyla da gerçekleştirebilir ) Her birimiz ister bir yerin müdürü olalım, ister müdürümüz olsun her şeye sahip olan O TEK Varlık’a rapor vermeliyiz. ( Larry PEABODY )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.