ANASAYFA Forum TANIKLIKLAR- Testimonies in Turkish Tanıklıklar (Türkçe) Beni kabul eden de Beni değil, Beni göndereni kabul etmiş Olur Re: Beni kabul eden de Beni değil, Beni göndereni kabul etmiş Olur

#30328
Anonim
Pasif

Haleluya!
Rab’bimiz ve Tanrımız!Yüceliği,saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin isteğinle yaratılıp varoldu.
Haleluya!
Boğazlanmış Kuzu, gücü zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır.
Haleluya!
Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzunun olsun.
Haleluya!
Kurtarış tahtta oturan Tanrı’ya ve Kuzuya özgüdür!
Heleluya !
Amin

Rab seni korusun ve kutsasın!
Rab Kutsal Ruh’u ile yüreğinin tek egemeni olsun!
Rab bilgeliği ve hikmetiyle seni giydirsin!
Rab esenliği ve lütfuyla seni sarmalasın!
Rab daima beraberinde olsun!
Amin
Rab’bin akladıklarına, tövbe edip iman edenlere ne mutlu….çünkü göklerdeki hazinelerin sahipleriyiz. Çünkü O’nun huzur diyarına girecek olanlarız. Çünkü sonsuzluğun efendisinin dizleri dibinde sonsuz mutluluğu yaşayacağız!
Haleluya!
Amin