#31792
Anonim
Pasif

[quote Özellikle Matta 5. bölümdeki “Gerçek mutluluk” kısmı beni ziyadesi ile etkiledi. Fakat nihayetinde gelip “Baba/Oğul/Kutsal Ruh” mevzusunda takılıp kaldım.
quote]

Sayın A’raf,
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh konusuna takılıp kalmanıza şaşırmadım, çünkü insan zihni bunu kavrayamaz. O, bizim boyutumuzun dışında olan, dünyasal olmayan ve sırlarına erişilmez bir varlıktır. Elçilerin İşleri 14:17’de‘O kendisini bizlere açıklamıştır’ denmektedir. O tek Tanrı’dır ama aynı zamanda Üçlü Birlik’tir.

Tanrı tektir:

‘İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı’ndan başka bir Rab, başka bir Tanrı yoktur’ (Mısır’dan çıkış 3:16).

‘İlk ve Son Ben’im. Benden başka Tanrı yoktur!’ (Yeşeya 44:6).

‘Benden önce bir Tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak. Ben, yalnız ben Rab’bim, Benden başka kurtarıcı yoktur’ (Yeşeya 43:10-11).

‘Benden başka Tanrı’n olmayacak’ (Çıkış 20:3).

Sayın A’raf, Tanrı aynı zamanda Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak Üçlü Birlik’in Tanrısı’dır. Bu, üç ayrı tanrı anlamına gelmez. Tek Tanrı’dan üç ayrı şekilde sözederiz. Örneğin bir kişinin canı, ruhu ve bedeni gibi, ama bu üçünün hepsi tek bir insanda birleşiyor öyle değil mi?

Kutsal Ruh’un bu yönde sizi bolca bereketlemesini ve sırlarını size de açmasını diliyorum.

Sevgiler
Suna