#27907
Anonym
Inaktiv

Üçlü Birliği anlamakta zorlananlara nasıl bir benzetme ile açıklama getiriyorsunuz?

Tanrı’nın üç kimlikte ve tek olduğu bir Kutsal Kitap gerçeğidir. Biz insanlar sınırlı ve kısıtlı varlıklar olduğumuzdan bu ruhsal gerçeği anlamakta zorlanabiliriz. Çünkü bu ruhsal gerçek, bir sır ve gizemdir.

Bir çok hristiyan bu gerçeği anlaşılır kılmak adına bazı fiziksel objeleri kullanarak örneklemelerde bulunurlar. Fakat bu basitçe anlatma arzusu eksik ve kusurlu örneklerle daha da anlatım yetersizliğine neden olmaktadır.

Üç kimlikli tek tanrı gerçeği bizim kavrayışımızın ötesindedir. Üçlü Birlik, bizim tanık olduğumuz her şeyden ve evrenin tüm unsurlarından farklıdır.

Üçlü Birlik öğretisini basitleştirmek, anlaşılır kılmak ve gizemlerini açıklamak için eksik ve kusurlu örnekler kullanılmıştır.

Örneğin suyun üç hali benzetmesi temel bir anlayış düzeyi kazandırabilir fakat derin bir kavrayış için yetersiz ve yanlışlıklarla doludur. Suyun üç halinin (buhar, su ve buz) her birinin farklı özellikleri ve nitelikleri vardır. Su, aynı anda bu hallerin hepsi olamaz. Suyun halleri için “Tek bir su” ifadesi anlamsız olur.

Çok sık kullanılan benzetme ise, bir adamın farklı rolleriyle (Hem baba, hem oğul hem de koca olma) ilgilidir. Bu benzetme de kusurlu ve eksiktir. Bu adam tek bir kişi olmasına karşın farklı etkinlikleri sadece farklı zamanlarda yürütebilmektedir. Bu adam, her hangi bir kişi için bu rollerden sadece birini oynayabilir. Fakat Tanrı, herkes için aynı anda Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. Bu nedenle Üçlü Birlik üyelerinin arasındaki kişisel etkileşime bu benzetmeyi kullanmak yanlıştır.

Üçlü Birliği bir pastanın dilimleri olarak açıklamak yanlış bir benzetmedir. Pasta, hem dilim, hem farklı katmanlar ve hem de pastayı oluşturan malzemeler olarak görülmektedir. Baba Tanrı’nın, bu pastanın yapılırken kullanıldığı malzemeler olduğu, Oğul Tanrı’nın, dünyaya inen katmanlar olduğu ve Kutsal Ruh Tanrı’nın ise bu pastanın insanlara verilen dilimleri olduğu benzetmesi yapılmaktadır. Ya da üç yapraklı yonca benzetmesi hatalı bir açıklamadır. Her yaprak yoncanın bir parçasıdır ve her biri yaprağın bütününü temsil etmez. Fakat Üçlü Birliğin üyelerinin her biri Tanrı’nın ayrı ayrı parçası değildir. Her üye tümüyle Tanrı’dır.

Ayrıca benzetme olarak verilen tüm geometrik şekillerde son derece hatalı ve eksiktir.

Kutsal Kitap, Üçlü Birliği açıklamak için herhangi bir benzetme kullanmamıştır. Bizlerde bu tip benzetmelerden kaçınmalıyız. Kutsal Kitap bir benzetme kullanmak yerine bu üç kimkiliğin karakter yapılarının çeşitli yönlerini gösterirken doğadan ve yaşamdan birçok benzetmeler kullanmıştır: Kaya (Yaratılış 49:24), çoban (İbranililer 13:20), ışık(1.Yunanna 1:5).

Aslında dikkatimizi Üçlü Birliği benzetmeler yardımıyla anlayıp anlayamayacağımıza değil; Kutsal Kitapta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh hakkında ve bunların birbirleriyle ilişkisi hakkında söylediklerine inanıp inanmadığımıza vermeliyiz.