#28069
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXV
Sakramentler

I. Sakramentler, lütuf antlaşmasının kutsal sembolü ve
mühürleridir, Mesih'i ve O'nun sağladığı yararları temsil
etmek; ve O'na olan ilgimizi onaylamak amacıyla Tanrı'nın
kendisi tarafından oluşturmuştur. Ayrıca, Kiliseye ait olanlarla,
dünyanın geri kalan kısmına ait olanlar arasında gözle görünür
bir farklılık yaratmak ve onları Tanrı Sözü'ne uygun bir
şekilde Tanrı'nın Mesih'teki hizmetine köklü bir şekilde
dahil etme amacını taşırlar.

II. Her sakramentte, sembol ile simgelenen şey arasında ruhsal bir
bağ, ya da sakramental bir birlik bulunmaktadır, öyle ki, birinin
adı ve etkisi, diğerine atfedilir.

III. Sakramentler de ya da sakramentlerin uygun şekilde kullanımı
sonunda verilen lütuf, bunların içindeki her hangi bir güç
aracılığıyla verilmez; ne de her hangi bir sakramentin etkisi bu
sakramenti uygulayan görevlinin kutsallığına ya da uygulamadaki
amacına bağlıdır. Fakat Ruh'un işleyişine, ve bu
sakramentlerin uygulanmasını onaylayan buyruğu ve bu sakramentleri
layık bir şekilde alanlara verilen bereket vaadini içeren söze
bağlıdır.

IV. Rab'bimiz Mesih tarafından Müjde'de verilen yalnızca iki
sakrament bulunmaktadır; yani, Vaftiz ve Rab'bin Sofrası'dır.
Bunların da hiçbiri Söz'ün yasal olarak atanmış görevlileri
dışında hiç kimse tarafından uygulanamaz.
V. Eski Antlaşma'da, ruhsal şeylerin simgelendiği ve
açıklandığı sakramentler, Yeni Antlaşma'dakilerle aynı öze
sahiptiler.