Front Page Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#28683
Anonim
Pasif

Peki ama İsa’yla ilişkimize getirdiğimiz güçlü çarpıklığa ne demeli ? Günahın egemenliğini yıkmak için İsa’nın bizi anlıyor olması yeterli değildir. İsa söz dinleyen yaşamını bir adım ileri götürmüştür. Ölümüne kadar söz dinlemiştir. Baba’nın isteği uyarınca insanlığımızın her türlü çarpık ve günahlı yönünün – Tanrı’nın bizdeki benzerliğinin bözulmuş olan her noktasının – ağırlığını kendi üzerine almış ve ölüme götürmüştür. Bunu, günahın egemen etkisine tamamen son vermek için yapmıştır.:isa:

İsa’nın ölümünün iki belirgin nedeni vardır. Birincisi bizi ölümden kurtarmaktır. İkincisi ise günahın etkisini kaldırarak Yaratıcının içimizdeki çarpılmış benzerliğini onarmaktır. Bu nedenle, günah ve günahın kapsamındaki eşcinsel tutsaklığın ağırlığı altında ezilmeyi göze almıştır. Eşcinsellikle mücadele eden insanların çoğunu her gün rahatsız eden aldatıcı ve ezici yükünü – ” Sen eşcinselsin; senin duyguların, fantezilerin ve içsel varlığın eşcinsel. Başka bir şey olamayacaksın. Seni baştan çıkaran eşcinsel dürtülerin kölesisin ” – kendisi üstlenmiştir.

İsa yaşama egemen olan eşcinsel eğilimlerin yükünü bizim için taşımıştır ! Bu eğilimlerin, davranışlarımızda ve ilişkilerimizdeki çarpık dışavurum biçimlerini de kendi üzerine almıştır.Böyle yapmakla, bize zafer kazandırmıştır. Günahın bizim üzerimizdeki gücüünü kırmak amacıyla günah tarafından ölüme kadar ezilmeye razı olmuş ve sonra, üçüncü gün ölümden dirilmiştir. Çarmıh ve boş mezar bu zaferi simgelemektedir. Böylece, günahla ve eşcinsel eğilimlerle mücadele ederken, gözlerimizi İsa’ya ve O’nun zaferine çevirmeliyiz.

İsa’nın ölüme dek söz dinleyişiyle aynı düşüncede olamalı, ölüme günaha dair yaşadığımız ne varsa hepsini O’na teslim etmeliyiz. Yükümüzü İsa üstlenmiştir. Bu yükü kendimiz taşımak yerine İsa’ya vermeye razı olmalıyız.

İlk kilise atalarından Atanas şöyle yazmıştır:” İsa, kendi üzerine almadığı şeyleri iyileştiremez.” İsa bizi eşcinsellikten özgür kılmak için bu mücadelenin özündeki günahı ve çarpıklığı üstlenmeliydi. Bizim rolümüz, cinselliğimizin ezik yönlerini görmek, adlandırmak ve İsa’nın taşımasına izin vermektedir. Biz İsa’ya tam olarak neyi teslim ediyoruz ? Bazı şeylerden sö ettim: ölüm, günah, çarpıklık, düzensizlik, ihtiyaç. ( Andrew COMISKEY )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.