ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#30400
Anonim
Pasif

Bocalayan her kişinin, yeni bir dayanağı, gerçek bir güç kaynağı olmalıdır. Pavlus, İsa’yı, ” canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir oplan bu ümit ” olarak tanımlıyor ( İbr. 6:19 ). Pavlus, şöyle dua ediyor: Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruh’uyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. ( Ef. 3:16 ). Kutsal Ruh, bizi kendi sevgisinde kökleştirir ve temellendirir. Tanrı’nın bizi savunduğuna dair dev bir güvence verir. Yaratıcıyı ve O’nun müthiş gücünü tanımakla kalmayız. O’nun bizim yanımızda durduğunu ve bizi gücüyle desteklediğini biliriz. Bu gücün, eşcinsellikle mücadele edenler için yaşam değiştiren anlamları vardır.

Tanrı’nın gücü, insan zayıflığının kabul edilmesi durumunda etkin olmaktadır. Başka bir deyişle, eşcinsel eğilimlerin Tanrı’ya sunulmasıyla Tanrı’nın gücü için kapı açılmış olur. Bu gerçek, 2. Ko. 12:9, 10’da geçen bedendeki dikene benzetilebilir. Elçi Pavlus, burada Rab’bin bu dikeni ve zayıflığı neden kaldırmadığını tanımlamaktadır:Ama O bana dedi ki,” Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.” İşte, Mesih’in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? _hac: rabbe hamdolsun