“İsa kurtarır” sözü ne anlama gelir?

İsa kurtarır sözü ne anlama gelir?
YANIT

“İsa kurtarır” sözü araçların tamponlarına yapıştırılan, spor etkinliklerinde afişlere konulan ve hatta küçük uçakların çektiği büyük bayraklarla gökyüzünde gösterilen popüler bir slogandır. Ne yazık ki, “İsa kurtarır” sözünü görenlerin çoğu onun ne anlama geldiğini gerçekten ve tamamen anlamaz. Halbuki bu iki söz çok büyük güç ve gerçek taşır.

İsa kurtarır, ama İsa kimdir?
Çoğu insan İsa’nın 2000 kadar yıl önce İsrail’de yaşamış bir adam olduğunu bilir. Dünyadaki hemen hemen her din İsa’yı iyi bir öğretmen ve/ya da peygamber olarak görür. İsa kesinlikle öyle olduğu halde, bu sözler İsa’nın gerçekten kim olduğunu dile getirmez ve İsa’nın nasıl ve neden kurtardığını açıklamaz. İsa, insan biçimini almış Tanrı’dır (Yuhanna 1:1, 14). İsa Tanrı’dır ve gerçek bir insan olarak yeryüzüne gelmiştir (1 Yuhanna 4:2). Tanrı bizi kurtarmak için İsa’nın kişiliğinde bir insan olmuştu. Bu da bizi, “Neden kurtulmamız gerekiyor?” olan ikinci soruya getirir.

İsa kurtarır ama neden kurtulmamız gerekiyor?
Kutsal Kitap yeryüzünde yaşamış olan her insanın günah işlediğini bildirir (Vaiz 7:20; Romalılar 3:23). Günah işlemek, ister düşünceyle, ister sözlerle, ister hareketlerle olsun, Tanrı’nın kusursuz ve kutsal karakterine aykırı olan bir şey yapmaktır. Günahımızdan ötürü hepimiz Tanrı’nın yargısını hak ederiz (Yuhanna 3:18, 36). Tanrı tamamen adildir, bu yüzden günah ve kötülüğün cezalandırılmadan geçiştirilmesine izin veremez. Tanrı sonsuz olduğundan ve her günah nihai olarak Tanrı’ya karşı olduğundan (Mezmur 51:4), sadece sonsuz bir ceza yeterli olabilir. Günahın tek adil cezası sonsuz ölümdür. Kurtulmamız gerekmesinin nedeni budur.

İsa kurtarır ama nasıl kurtarır?
Bizler sonsuz bir Tanrı’ya karşı günah işlemiş olduğumuzdan, günahımızın cezasını ya ölümlü bir insan sonsuza dek çekmelidir ya da sonsuz olan Biri (İsa) günahlarımızın bedelini bir kerede ödemelidir. Başka bir seçenek yoktur. İsa bizim yerimizde ölerek bizi kurtarır. Tanrı, İsa Mesih’in kişiliğinde Kendisini bizim için kurban etmiş ve böylelikle sadece Kendisinin ödeyebilecek olduğu sonsuz cezayı ödemiştir (2 Korintliler 5:21; 1 Yuhanna 2:2). İsa günahımızın adil sonucu olan korkunç sonsuz gelecekten bizi kurtarmak için hak ettiğimiz cezayı üzerine almıştır. Bize olan büyük sevgisinden ötürü, hayatını bizim için vererek (Yuhanna 15:13), bizim hak etmiş ama ödeyemeyecek olduğumuz cezayı ödemiştir. İsa bundan sonra ölümden diriltilmiştir ve bu da O’nun ölümünün bizim günahlarımız için yeterli ceza olduğunu göstermiştir (1 Korintliler 15).

İsa kurtarır ama kimi kurtarır?
İsa, Kendi kurtuluş armağanını kabul edecek olan herkesi kurtarır. İsa, günahın bedeli olarak sadece Kendi sunduğu kurbana tamamen güvenen herkesi kurtarır (Yuhanna 3:16; Elçilerin İşleri 16:31). İsa’nın kurbanı, bütün insanlığın günahlarını ödemek için tamamen yeterli olduğu halde, İsa sadece Kendisinin sunduğu bu en değerli armağanı şahsen kabul edenleri kurtarır (Yuhanna 1:12).

İsa’nın kurtarmasının ne anlama geldiğini şimdi anlıyor ve kişisel Kurtarıcınız olarak O’na güvenmek istiyorsanız, aşağıdakileri anlayıp onlara inandığınızdan emin olun ve bir iman etkinliği olarak aşağıdakileri Tanrı’ya kalbinizden söyleyin: “Tanrım, ben bir günahkâr olduğumu ve günahımdan ötürü Senden sonsuza dek ayrılmayı hak ettiğimi biliyorum. Ben bunu hak etmediğim halde, beni sevdiğin ve İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla günahlarım için gerekli kurbanı sağladığın için Sana teşekkür ediyorum. İsa’nın günahlarım için öldüğüne inanıyorum ve beni kurtarması için sadece O’na güveniyorum. Bu andan itibaren artık günah için yaşamak yerine, Senin için yaşamama yardım et. Hayatımın geri kalanını, sağlamış olduğun harika kurtuluş için minnettarlık içinde yaşamama yardım et. Beni kurtardığın için teşekkür ederim, İsa!”

Loading

Bir yanıt yazın