İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir?

 • Bu konu 13 izleyen ve 25 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 26)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27289
  Armagan
  Anahtar yönetici

  İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir?

  Yanıt: Kutsal Kitap kayıtlarında İsa’nın açık bir şekilde ‘“Ben Tanrı’yım’” dediği yazılı değildir. Ancak sadece bu ibare geçmiyor diye, bu, kutsal Yazıların İsa’nın Tanrı olduğunu bildirmediği ya da O’nun Tanrı olmadığını söylediği anlamına gelmez. Örneğin, bir Cumhurbaşkanın her gittiği yerde ‘Ben Cumhurbaşkanıyım’ demesine gerek yoktur, çünkü yaptıklarıyla, söyledikleriyle, yetkisini kullanmakla, çevresindeki devlet protokolleriyle, attığı imzalarla, vs. kendisinin bir devlet başkanı olduğunu gösterir, kanıtlar. İncil kayıtlarında ‘Ben Tanrı’yım’ ibaresi geçmiyorsa bile, İsa da sadece Tanrı’nın yapabileceği şeyleri yaparak, (ör. ölüleri diriltmesi, günahları affetmesi, ölümden dirilmesi), sadece Tanrı’nın söyleyebileceği sözleri (İbrahimden önce Ben Varım, Ben ve Baba Biriz. Beni gören Baba’yı görmüstür, İlk ve Son Ben’im)’ söyleyerek Tanrılığını icraatlarıyla kanıtlamıştır. Bugün kendilerinin tanrı olduğunu söyleyen çok sayıda insan bulabilirsiniz. Akıl hastaneleri bu insanlarla doludur. Senin Tanrı olduğunu kanıtlayacak şey ‘Ben Tanrı’yım’ demen değil, sadece Tanrı’nın yapabileceği şeyleri yapmandır. O zaman başka bir söze hacet kalmaz, herkes senin Tanrı olduğunu anlar.

  İsa’nın Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerine bakalım. O’nun burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini anlamak için Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakmamız yeter. “… İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek bu nedenden ötürü O’nu taşlayarak öldürmeye çalıştılar (Yuhanna 10:33). Yahudiler İsa’nın ne iddia ettiğini tam olarak anlamışlardı; İsa Tanrı olduğunu iddia ediyordu. İsa’nın burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini inkâr etmediğine dikkat edin. İsa, “Ben ve Baba biriz” diye bildirdiğinde (Yuhanna 10:30), Kendisi ve Baba’nın tek bir doğa ve özden olduklarını söylüyordu. Yuhanna 8:58 de buna başka bir örnektir. İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” diye bildirmişti. Bu bildiriyi duyan Yahudiler’in tepkisi, Tanrı’ya küfür ettiğinden ötürü, Musa’nın Yasası’nın kendilerine buyurduğu gibi, ellerine taşlar alıp O’nu öldürmek olmuştu (Levililer 24:15).

  Yuhanna İsa’nın Tanrı olduğu kavramını tekrarlar: “Söz Tanrı’ydı” ve “Söz insan oldu” (Yuhanna 1:1, 14). Bu ayetler İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu açık bir şekilde belirtir. Elçilerin İşleri 20:28 bize şöyle der: “Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.” Tanrı’nın kilisesine kim Kendi kanı pahasına sahip olmuştur? İsa Mesih. Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı’nın kilisesine Kendi kanıyla sahip olduğunu bildirir. Bu yüzden İsa Tanrı’dır!
  İsa’nın öğrencilerinden Tomas, İsa hakkında, “Rabbim ve Tanrım!” demiştir (Yuhanna 20:28). İsa bu sözleri söylediği için onu düzeltmemiştir. Titus 2:13 bizleri, Tanrımız ve Kurtarıcımız, İsa Mesih’i beklememiz için yüreklendirir (ayrıca bakınız 2 Petrus 1:1). İbraniler 1:8’de Baba, İsa hakkında şöyle der: “Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır.” Baba, İsa’nın gerçekten de Tanrı olduğunu belirtecek şekilde İsa’dan “Ey Tanrı” diye söz eder.

  Vahiy Kitabı’nda bir melek elçi Yuhanna’ya sadece Tanrı’ya tapması talimatını vermişti (Vahiy 19:10). İsa Kutsal Kitap’ta birkaç kez insanların tapınmasını kabul eder (Matta 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yuhanna 9:38). İnsanları Kendisine taptıkları için hiçbir zaman azarlamaz. İsa eğer Tanrı olmasaydı, tıpkı Vahiy Kitabı’ndaki meleğin yaptığı gibi, insanlara Kendisine tapmamalarını söylerdi. Kutsal Kitap’ta İsa’nın tanrılığını savunan birçok başka ayet ve parça vardır.
  İsa’nın Tanrı olması gerektiğinin en önemli nedeni, eğer O Tanrı olmasaydı, ölümünün dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yeterli olmayacak olduğudur (1 Yuhanna 2:2). Eğer İsa Tanrı olmasaydı yaratılmış bir varlık olurdu ve yaratılmış bir varlık da sonsuz bir Tanrı’ya karşı işlenen günah için talep edilen sonsuz cezayı ödeyemezdi. Böylesine sonsuz bir cezayı sadece Tanrı ödeyebilirdi. Sadece Tanrı dünyanın günahlarını Kendi üzerine alabilir (2 Korintliler 5:21)ve günah ve ölüm üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölüp dirilebilirdi.

  #36025
  Anonim
  Pasif

  Bu konuda Müslümanlar tarafından işlenen en büyük hata (çoğu kez malümatsızlığı niyetli bir hata elbet) Hristiyanlar’ın ‘Tanrı bir insanın vücuduna bürünüp tarihte bir insan olarak yaşadı’ dediklerinde Tanrı’nın her yer ve her zamandaki, aşkın mevcudiyetinden sıyrılıp kendini sınırlandırdığını iddia ettiklerini sanmalarından doğar.

  Halbuki Hristiyanlar’ın hiç bir zaman öyle bir şeyi iddia ettikleri yoktur. İnsan vücuduna bürünen Tanrı’nın ebedi Kelam’ıdır, ‘Oğul’dur yani ete ve kemiğe bürünen, ‘Baba’ değildir. Ezeli İllahi kaynaktan ‘doğan’ İllahi benliğin kendi farkındalığıdır. Tüm yaratılmış kainat da zaten bu ‘farkındalıktan’ doğar… Hristiyanlık’taki ‘teslis’ (birlikte üçlük, üçlükte birlik) öğretisi de bu Tanrı’nın ‘Kelamı’nın ete kemiğe bürünüp bir insan vücudunda tarihe girmesiyle doğrudan alakalıdır zaten.

  Hristiyanlar İsa Mesih’e taptıklarında, tarihte yaşamış alelade ‘sınırlı’ bir varlığa taparmışçasına tapmazlar (öyle bir şey putperestlik olurdu). Secdenin belirli bir yöne doğru olması bir coğrafi istikamete tapıldığı anlamına gelmez kesinlikle… Tanrı’nın sesinin o yönden duyulduğundan olur sadece, misal yolu ile konuşacak olursak. Bize hitap eden kişinin yüzüne baktığımızda istikameten kendisine yöneldiğimiz gibi.

  Ezeli ve Ebedi olan Tanrı bir vücuda bürünüp tarihe girdiğinde ne aşkınlığını kaybetmiş ne de her yer ve her zamanki mevcudiyetinden olmuştur. Vücutta dudakların konuştuğunda kendilerini değil bütün vücudun ve ruhun ifadesini temsil ettiklerinde olduğu gibi. Dudakların konuştuğunda dudaklar kendi sınırlı varlıklarını ifade etmezler tabi ki… vücudun ve ruhun bütünlüğünü ifade ederler. Ama bizler biri bize konuştuğunda yüzüne yönelir oraya bakarız… bu sadece yüzünün kendisini ifade ettiğine inandığımızdan değildir, yaradılmışlık sınırlılığımızdan dikkatimizin mecburen sadece bir yerelliğe yönelebileceğindendir.

  İllahi idarede herşey birbiriyle bağdaşık ve birbirini izah eder durumdadır. En ufak bir detay bile anlamsız olarak, kendiliğinden var olmaz. Bu idarenin içersinde en ufak bir olayın bile bütünün içersinde bir sebebi ve bir görevi vardır.

  #36167
  Anonim
  Pasif

  Bulunan Incil yazmalarının içerdiği bilgilerde Isanin tanrılıgi bölümü bulunmakta mi acaba

  #36191
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Sevgili Neslihan,

  İsa’nın Tanrı oluşu zaten İncilin bütününün anakonusudur. Yukarıdaki ilk mesajda İncilin neresinde İsa’ya Tanrı dendiğini ayet numaralarıyla belirtmiştik. Son iki paragrafa tekrar göz atmanızı tavsiye ediyorum.

  Yuhanna İsa’nın Tanrı olduğu kavramını tekrarlar: “Söz Tanrı’ydı” ve “Söz insan oldu” (Yuhanna 1:1, 14). Bu ayetler İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu açık bir şekilde belirtir. Elçilerin İşleri 20:28 bize şöyle der: “Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.” Tanrı’nın kilisesine kim Kendi kanı pahasına sahip olmuştur? İsa Mesih. Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı’nın kilisesine Kendi kanıyla sahip olduğunu bildirir. Bu yüzden İsa Tanrı’dır!
  İsa’nın öğrencilerinden Tomas, İsa hakkında, “Rabbim ve Tanrım!” demiştir (Yuhanna 20:28). İsa bu sözleri söylediği için onu düzeltmemiştir. Titus 2:13 bizleri, Tanrımız ve Kurtarıcımız, İsa Mesih’i beklememiz için yüreklendirir (ayrıca bakınız 2 Petrus 1:1). İbraniler 1:8’de Baba, İsa hakkında şöyle der: “Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır.” Baba, İsa’nın gerçekten de Tanrı olduğunu belirtecek şekilde İsa’dan “Ey Tanrı” diye söz eder.

  Vahiy Kitabı’nda bir melek elçi Yuhanna’ya sadece Tanrı’ya tapması talimatını vermişti (Vahiy 19:10). İsa Kutsal Kitap’ta birkaç kez insanların tapınmasını kabul eder (Matta 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yuhanna 9:38). İnsanları Kendisine taptıkları için hiçbir zaman azarlamaz. İsa eğer Tanrı olmasaydı, tıpkı Vahiy Kitabı’ndaki meleğin yaptığı gibi, insanlara Kendisine tapmamalarını söylerdi. Kutsal Kitap’ta İsa’nın tanrılığını savunan birçok başka ayet ve parça vardır.
  İsa’nın Tanrı olması gerektiğinin en önemli nedeni, eğer O Tanrı olmasaydı, ölümünün dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yeterli olmayacak olduğudur (1 Yuhanna 2:2). Eğer İsa Tanrı olmasaydı yaratılmış bir varlık olurdu ve yaratılmış bir varlık da sonsuz bir Tanrı’ya karşı işlenen günah için talep edilen sonsuz cezayı ödeyemezdi. Böylesine sonsuz bir cezayı sadece Tanrı ödeyebilirdi. Sadece Tanrı dünyanın günahlarını Kendi üzerine alabilir (2 Korintliler 5:21)ve günah ve ölüm üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölüp dirilebilirdi.

  #36190
  Armagan
  Anahtar yönetici

  İsa Mesih beden almadan önce bile, ‘Tanrı özdeşliğindeydi’.

  İsa Mesih beden almadan önce, ‘Tanrı özdeşliğindeydi’ (Filipililer 2:6. ayet). Başlangıçtan beri Tanrı doğasına sahipti. Tanrı olarak vardı ve Tanrılığını her zaman sürdürdü. Tanrı gibi görünmesinin tek nedeni Tanrı oluşudur. İsa Mesih Tanrı’dır.


  ‘Tanrı’yla eşit olmayı zorla elde edilmiş bir hak saymadı’. (6. ayet) Sonsuz Oğul Baba’yla eşit olmayı sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Tanrı ile eşitliğini güç kullanarak elinde bulunduramazdı. O sonsuzluğunun geçmişinde Tanrı’ydı ve hiçbir güç Tanrılığını O’ndan alamazdı. Beden aldığında sahip olduğu Tanrılığını bir kenara bırakmadı ama göksel yüceliğinin ifadesinden ve konumundan soyundu. Filipililer’e mektubun yazılma amaçlarından biri kendilerini olduklarından daha değerli gören Hıristiyanların aralarındaki anlaşmazlık ve çekişmeleri denetlemek içindi. Bu mektup yanlış öğretişleri açığa çıkartmak için değil, Rabbimizin İsa Mesih’in alçakgönüllülüğü kendini inkarı ve başkalarına sunduğu sevecen hizmeti imanlıların örnek alması gerektiğini bildirmek için yazılmış genel kapsamlı bir mektuptur. Bu amacı Kurtarıcı’nın kendisini alçalttığı yedi adımda görebiliriz.


  ‘Yüceliğinden soyundu’ Tanrı kendini boş kıldı! İnsan olduğunda Tanrılığını yitirmedi. Çünkü Tanrı asla değişmez ve bu nedenle Tanrılığı son bulmaz. O her zaman oğul Tanrı’ydı. İnsan olarak yeryüzündeki geçici konukluğunda Oğul Tanrı olmayı sürdürdü. O bu gün, tüm sonsuzluk boyunca olacağı gibi göklerde Oğul Tanrı’dır. O ‘dün bu gün ve sonsuza kadar aynı olan İsa Mesih’tir’ (İbraniler 13:8).

  ‘Uşak özdeşliğini aldı’ Yaptığı akıllara sığmayan gönüllü bir lütuf eylemiydi. Kendisini hizmet edilmeye layık biri olarak ifade etmek yerine başkalarına hizmeti arzulayan Biri olarak açıkladı. Kendisine hizmet edilmesi için sonsuz yüceliğinin verdiği hakla övünmedi. Tam aksine alçakgönüllülüğünü ve hizmet etme arzusunu gösterdi. ‘İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi’ (Matta 20:28).

  ‘İnsan benzeyişinde doğdu’. Bu anlatım insanlığının tam gerçekliğini yansıtmakta. Tanrı çocukları etten ve kandan oldukları için İsa onlarla aynı insan yapısını aldı. (İbraniler 2:14) Her ne kadar yeni bir konuma geçiş yaptıysa da insan olması O’nun Tanrılığını sona erdirmedi. Çünkü O bu gün hem Tanrı hem İnsan olan bir Kişi’dir. Tanrı’dır ve insandır, aynı anda hem Tanrılığı hem de insanlığı yetkindir.

  ‘İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi’. O dünyaya geldiğinde çağdaşlarıyla birleşti ve kendini onlardan soyutlamadı. Böylece herkese gerçek bir insan olduğunu gösterdi. Rabbimizin insanlığında çok belirgin bir farklılık vardı; mükemmelliği ve günahsızlığı. Bir insan olarak yasa altında doğdu, ama yasayı eksiksiz olarak yerine getirdi. Bir insan olarak bizlerin ayartıldığı biçimde ayartıldı (1.Yuhanna 2:16). Ama düşüncede, sözde ve eylemde günahsız kaldı.

  ‘Kendini alçalttı’. Dünyada bundan daha gerçek bir kendini alçaltmaya eylemine tanık olunmamıştır. Kendi isteğini gökyüzündeki Babası’nın isteğine teslim ederek bütünüyle alçaldı. Arzusu, Babasının isteğini yerine getirmekti bu nedenle ‘Ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım’ diyebiliyordu (Yuhanna 8:29). Tanrı’nın sonsuz Oğlu bir ahırda beden alarak kendini alçalttı ve insan bir anne-babaya boyun eğerek mütevazi bir evde yaşadı. Tanrı ‘öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde günah için kurban olarak gönderdi’ (Romalılar 6:3). O’nun ve bizim için ‘kendini alçalttı’ sözlerindeki anlam derinliğini ancak sonsuzlukta anlayabileceğiz.

  ‘Ölüm derecesinde itaat etti’. Gerçekten olağanüstü! Burada ölen Tanrı-İnsan. Tanrı olarak m yoksa insan olarak mı öldü? İlk Adem itaat etseydi yaşama geçecekti ancak itaatsizliği sonucu ölüme geçtiğinden son Adem ilk Adem soyun ‘Ölümden yaşama geçirmek’ (Yuhanna 5:24) amacıyla ölüm derecesinde itaat etmeliydi. ‘Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa herkes Mesih’te yaşama kavuşacak’ (1.Korintliler 15:22).

  Çarmıhta suçlu birinin zalim ölümüne boyun eğmesi Tanrı’nın insanların kurtulması için gerekli olan planının bir bölümüydü ve Rabbimiz böyle bir ölüme kendi isteğiyle boyun eğdi. Kesin bir itaat.
  … çarmıh ölümüne bile’ Rabbimiz şimdiye kadar hiç kimsenin ölmediği ve bundan sonra da ölemeyeceği şekilde öldü. Çarmıhlarda pek çok insan öldü ama bu insan Tanrı’nın sonsuz Oğlu suçlulara layık görülen bir ölüm türüyle gönüllü olarak çarmıhta ölmeye razı oldu. Çarmıh ölümü kendi halkı arasında utançların en büyüğü olarak kabul edilirdi. Yahudi yasasında şöyle yazar ‘Ağaç üzerinde asılan Tanrı’nın lanetine uğramıştır’ (İkinci Yasa 21:23, galatyalılar 3:13).

  Rabbimiz yalnızca ölmekle kalmadı ama en kötü suçlular ve en suçlu günahkarların yüklerini taşıyarak öldü. Beden alarak göklerdeki yüceliğinden yeryüzünün günahına ve utancına indi.

  #36230
  Anonim
  Pasif

  eğer hz.isa tanrı ise neden kendisi şöyle demiştir;

  İsa ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4/8)

  #36231
  Anonim
  Pasif

  “eğer hz.isa tanrı ise neden kendisi şöyle demiştir; İsa ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4/8)

  Sayın hakgeldi, önce,ayet’in açılımına bakalım.Anlatılan şu.

  Şeytan tarafından, İsa Mesih’in insan olan yönünün çöl’de 40 gün boyunca denenmesi,

  İlk denenmede İsa Mesih Şeytana:
  “İnsan yanlızca ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır.”

  İkinci denenmede:
  Tanrın Rab’be tapacak,yanlız O’na kulluk edeceksin diye yazılmıştır.”

  Üçüncü denenmede:
  Tanrın Rab’bi denemiyeceksin diye buyrulmuştur.”

  Dikkat ederseniz burda ,birinci ve ikinci denenmelerde kullanılan sözcük.”Yazılmıştır.”kelimesidir.

  Ne zaman İlk antlaşmada bu daha önceden Musa zamanında Çöldeki söz dinlemeyen İsrail halkına yazılmıştı.İSA Mesih’ bunu vurguluyor.ve şeytana bunu hatırlatıyor.Yasanın tekrarı 6:13.

  Yasanın Tekrarı:6.13
  Tanrı’nız Rab’den korkacaksınız:O’na kulluk edeceksiniz.”

  Şeytanın, üçüncü denenmesinde İsa Mesih ne diyor:Orada Tanrı olduğunu vurguluyor.
  “TANRIN RAB’bi denemiyeceksin.”

  İSA Mesih:
  Önce, yazılı olduğu vurguluyor.ve sonra Şeytan’a Kendisinin Tanrı olduğu hatırlatıyor. Ayrıca İSA MeSİH yüzde yüz insan, yüzde yüz Tanrıdır.İnsan olan yanı ile elbetteki Tanrıya tapınıp ona kulluk ediyor.

  Esenlikle.

  #36241
  Anonim
  Pasif

  Isa Mesih Tanri’dir ama Baba degildir

  Isa Mesih’i Tanrı kendi özünden çıkardı ve ilk yaptigi sey oydu Suleymanin ozdeyisleri 8:22 -31

  Isa Mesih Tanri’nin Oglu’dur.

  #36243
  Anonim
  Pasif

  Isa Mesih Tanri’dir ama Baba degildir. Isa Mesih’i Tanrı kendi özünden çıkardı ve ilk yaptigi sey oydu (Suleymanin ozdeyisleri 8:22 -31) Isa Mesih Tanri’nin Oglu’dur.

  Sayın Ismael Kıng.

  Yazdığınız paylaşım doğru fakat eksik.
  Neden derseniz ?
  Yuhanna14 Bölüm 7 Ayet’te:
  “Beni tanısaydınız Babam’ı da tanırdınız.Artık O’nu tanıyorsunuz .O’nu gördünüz.”

  Devam ettiğimizde 8 Bölümde:

  “Filipus,Ya Rab ,bize Bab’yı göster dedi.İsa, Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim.Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan Baba’yı görmüştür..Sen nasıl bize Baba’yı göster diyorsun.Benim babada,Baba’nın da bende olduğuna inanmıyormusun.
  Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum,ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.Bana iman edin, ben Baba’dayım ,Baba’da bendedir.”

  Ve bir Başka Ayet;
  Yuhanna 1 Bölüm 1 Ayet:
  Başlancıçta SÖZ(İSA MESİH) vardı.Söz TANRI ile Birlikteydi. Söz(İsa Mesih) TANRI’ydı

  Bu Ayet’leri okuduğumuz zaman, aklımıza gelen nedir elbetteki , Üçlü birlik.
  Nedir Üçlü birlik:?
  Tanrı’nın kendini bizlere ifade edişi, bize açıklamasıdır.Nasıl dersen.?
  Baba ,Tanrıdır-
  Oğul yani Söz, (İSA Mesih) Tanrıdır-
  Kutsal Ruh ,Tanrı’dır.
  Üçü birden yani,Baba,Oğul,Kutsal Ruh,bir birlik oluşturur.bu birliğin adı Tanrı’dır.İnandığımız Tanrı tek bir Rab ‘tır.
  Yasanın tekrarı 6:4de derki.”Tanrımız Rab tek Rab’tır.

  İnandığımız Tanrı, özünde var olan, uyum ve birlik içinde hareket eden, üç ayrı kişisel benlikten ibaret değilmidir,bizler, Baba ,Oğul Kutsal Ruh’un bir bütün olduğuna inanıyoruz.öyle değilmi.!

  Tanrı’nın Üçlü birliği Tanrısal bir gizemdir.
  Anlaşılması zordur.İlk iman ettiğimde bunu ben bile ilk başlarda kavramakta bir hayli zorlanmıştım.açıklarken dikkat etmemiz gerektiği kanısındayım.
  Martin Luther:
  “Bizim matematik,fizik ve mantık,yasalarımızın Tanrı için bir geçerliliği yoktur” demiştir.

  Esenlikle.

  #36244
  Anonim
  Pasif

  Mesih imanlıları bu dünyanın tuzudur kardeşlerim.Tat verirler hayata.Her yerde aranırlar, sevilirler.Tanrının dünyaya canlı hediyesidirler.Rableri İsa gibi yaşarlar.Hep sevgi derler.Sürekli sevgiden bahsederler.Kimseyi incitmezler.Tüm insanlar için dua ederler.Tanımadıkları insanlara kardeşim derler.Haksızlığa uğrayınca affederler.Ekmekleri ellerinden alınınca, ellerinde kalan diğer parçayıda verirler.Bunu yaparken, gönül rahatlığıyla verirler.Hep gülen gözler görmek isterler.Ağlayan bir göz görünce kahrolurlar.Her zaman tüm insanlar sevinsin-mutlu olsun derler.Hiç karşılık beklemeden severler.Bu halleriyle dünyanın gözünde şaşkınlık yaratırlar.Dünya seni seveni sev der.Onlar bu söze katılmazlar.Sevmeye devam ederler.Sevdikçe-gülen gözleri çoğaltırlar.Hayatı yeşertirler.Sevinçler çoğaldıkça onlar mutlu olurlar.İsa gibi sevmekten onur duyarlar.Hep sevgi bol olsun isterler.Israrla yaşam-yaşam derler.Sevgisiz ölüm yollarında yürümezler.O yollarda kimsenin yürümesinide istemezler.Şeytanı, tuzaklarını bilirler. İnsana, kötülüğü onun yaptırdığına inanırlar.Bu yüzden insana olan sevgilerini hiçbir zaman yitirmezler.Yüreklerinde tek bir günah, sevgisizliğin olmamasına çok dikkat ederler.Rablerini üzmek istemezler.Kendilerine Tanrının sevgi dolu çocukları derler.Bu adla çağrılmaktan mutlu olurlar.Doğadaki canlılarada çok değer verirler-çektikleri acıyı kendi canlarında hissederler.Kısaca özetlersek- Dünyada her nefes alışlarında rableri İsa gibi hep yaşam, yaşam derler.

  Sevgi Rabbi İsa Mesihi Çok Sevmeniz Dileğimle….(İnanın o bunu hak ediyor.)

  #36245
  Anonim
  Pasif

  Sayin Saba kardes

  1)= Yuhanna14 Bölüm 7 Ayet’te:
  “Beni tanısaydınız Babam’ı da tanırdınız.Artık O’nu tanıyorsunuz .O’nu gördünüz.”

  Kardes burda sen Yuhanna’nin surdan baslamalisin anlasilmasi icin ve bu yazdigin ayetlerden sonra gelenleri de yazmak zorundasin, cunku Isa Mesih’in sözü daha bitmemisti! Burda Üçlübirlik’ten söz ediliyor ve ayni zamanda bakin burda ”…Benin araciligim olmadan Babaya kimse gidemez’ der.’

  Ayni zamanda bakin derki ” Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

  Kimin isini yapiyor? (BABA’NIN)

  Yuhanna 14:6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
  Yuhanna 14:7 Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.”
  Yuhanna 14:8 Filipus, “Ya Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter” dedi.
  Yuhanna 14:9 İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun?
  Yuhanna 14:10 Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

  2) = simdi Yuhanna 1:1-2 inceliyelim:
  1:1Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.
  Burda bak SOZ TANRIY’LA BIRLIKTEYDI! :) KIMINLE BIRLIKTEYDI? sozle!, Soz kimdir? = Isa Mesih’dir! Burda Isa Mesih =Tanrinin ogulu Isa Mesih Tanriyla birlikteydi :)

  1:2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
  Bakin Yuhanna 1:2 de ne diyo? BASLANGICTA O TANRIYLA BIRLIKTEYDI DER. Bu ayette’de ozel olarak belirtir!

  Benim yazdigim Suleymanin Ozdeyisler bu Yuhannin 1:1-2 yazdigini destekliyor.

  3) = Senin su yazdigin Saba kardes’de: Yasanın tekrarı 6:4de derki.”Tanrımız Rab tek Rab’tır

  Evet Tanri zaten Tekdir, cunku Isa Mesih Oguldur ve Tanridir, fakat Baba degildir. Hatirlatirim ki Tevratta daha Isa Mesih gelmemisti. Isa Mesih Baba’nin sozudur, yani Isa yoluyla Baba onun icinden konustu, evet bizim su andaki insanlar anlamiyorlar daha.
  Bu ayette Tanri uclukten bas etmiyor, uc birligin Bir anlaminda soyluyor. Fakat burda onu aciklamiyor, Tanri ozamanki insanlara 3 birligi anlatsaydi anlamazlardi! 3500 yil belki daha fazla insanlar cahildi.
  Biz 2011 yasiyoruz halen anlamiyorlar.

  4) = Evet Saba kardes 3 birligi anlatmak zordur, Ben de senin dedigin gibi cok uzun zaman aldi anlamam, ama ben de 25-40 yillik degisik degisik Hristiyan Imanlilarinla bu konuda konustum ve sonuc olarak Isa Mesih’in Ogul olduguna ve Tanri’nin Bab olduguna ve Kutsal Ruh’un da Tanri’nin Ruhu olduguna inaniyorum, yani Kutsal Ruh’un da gorevi ayridir ama ucu birlikte calisiyor.

  Isa Mesih Baba olamaz neden, yazacagim ayetleri lutfen inceliyelim.

  Yuhanna 14:16 Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

  Yuhanna 14:20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babam’dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.

  ”Ben Baba’dayim” diyor.

  burda Isa Mesih ne diyor.
  5) = Luka 23:46 İsa yüksek sesle, “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

  Markos 15:34 Saat üçte İsa yüksek sesle, “Elohi, Elohi, lema şevaktani” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı.

  Isa Mesih Kutsal Ruh’da olamaz bakin su ayette:
  Yuhanna 14:16 Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

  Ben de Baba’dan diliyecegim diyor!

  Ok son olarak sunuda yazmak isterim, aslinda cok ayetler vardir, Isa Mesih’in Baba olmadigini gosteren ama, yine de Isa Mesih Tanridir fakat Baba degildir.

  Yuhanna 3:16 “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
  Yuhanna 3:17 Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
  Yuhanna 3:18 O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir.

  Bakin son birsey daha, Vaftiz yaparken bile, üçlübirlik’in adini soyluyoruz degil mi, cunku hepsi birdir fakat yine de ayridirlar, anlamasi zordur.

  Isa Mesih’i ben cok seviyorum ve ben getirdigi soze ve kanunlarina inanirim, kim nederse desin, eger Incilin icinde olmayan baska birsey soyleniyorsa ozaman Incil yanlis tercume ediliyordur.

  Bunun seninle birakiyorum kardes, selametle kal.

  Tanriya

  #36246
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Kardeşim şöyle yazmışsınız:

  Bakin son birsey daha, Vaftiz yaparken bile, üçlübirlik’in adini soyluyoruz degil mi, cunku hepsi birdir fakat yine de ayridirlar, anlamasi zordur.

  Burda belirttiğiniz teslis inancına katılmıyorum. Bunu söylememizin sebebi hepsinin ayrı olmasından değil, tam tersine aynı olduğunu kabul etmemizdir. Baba, Oğul, Kutsal Ruh birlikte iş yapan, ayrı ayrı kişiler değildir. Hepsi aynıdır, bir kişidir. İşte bunun olmasını sağlayan da Rab’bin sonsuzluğu ve sınırsızlığıdır. Bu nedenle O Tanrı’dır. Sizin teslis inancınızı kutsal kitap da desteklemiyor ve bu şekilde açıklama yaptığınız imansız kişiler de teslis inancını kabul etmiyor, ben de kabul etmiyorum nitekim.

  Başka bir ayetle da şunu demişsiniz:

  İsa Mesih Baba olamaz neden, yazacagim ayetleri lutfen inceliyelim.

  Yuhanna 14:16 Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

  Bu ayetler de sizin görüşünüzü destekler nitelikte değildir. Tam tersine benim belirtmiş olduğum mutlak birliği (ayrı değil ama aynı kişiler) doğruluyor. Mesih, kutsal ruhun aralarında olduğunu ve sonra onların içlerinde yaşayacağını söylüyor. Bu aralarında olan ve gördükleri kutsal ruh kim, Mesih değil mi? Yine Mesih başka bir yerde ” Tanrı Ruhtur” diyor. Baba dediğimiz Ruhtur.Ve Baba, Mesihte idi. Mesih Baba’dan ayrı, bambaşka biri değildir. Mesih, Baba idi. Ama aynı zamanda, sonsuz olması nedeniyle sadece bu yeryüzünde değildi.

  Bu düşüncenize göre Tek tanrı yerine, 3 farklı varlık , ama birlik içinde haraket eden, ve Tanrı’yı oluşturan bir “Tanrı inancı” ortaya çıkıyor. Bunu kabul etmiyorum.

  #33487
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Sevgili İsmail ve Tuba kardeşlerim, yüzyıllardır hristiyan ilahiyatçıların açıklayamadığı ve sonuçta bizim insan aklıyla anlayıp dilimizle açıklayamadığı bu Üçlübirlik konusunu tabii ki bizler de açıklayamayacağız. Ancak Kutsal Ruhun bizlere verdiği ışık oranında bu yüce sırrı aklımızda hayal etmeye çalışıyoruz.

  Tek olan Tanrı Kutsal Kitap’ta Kendisini bize Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak tanıtır. Bu Üçte Bir ve Birde Üç olan Tanrıdır. Tuba’nın dediği gibi bu üçü bir (1) olsa da, İsmailin dediği gibi de o bir (1) olan Tanrı’da üç (3) farklı kişilik vardır. Buna göre Baba Oğul değildir, Oğul Baba değildir, Kutsal Ruh Baba değildir veya Oğul değildir. Herbiri özde bir olmakla birlikte işleyiş, görev, hareket vs.alanlarında diğer ikisinden farklıdır. Bu farklılık onların kendi kafasına buyruk üç tanrılar olduğu anlamında değildir. Örneğin insanlığı günahtan kurtaran Baba veya Kutsal Ruh değil, ama Oğul’dur. Yine, bugün yeryüzünde imanlıların yüreğini gücüyle dolduran ve onları teselli eden Baba veya Oğul değil, ama Kutsal Ruh’tur.

  Farklı görevleri veya işlevleri olsa da bu üçü özde bir olan Tanrının kişilikleridir. Kendi aralarında mükemmel bir uyum içerisindedirler. Birde Üç – Üçte Bir Olan Tanrı! Adına sonsuza dek yücelik olsun! Amin!

  #36249
  Anonim
  Pasif

  evgili Tuba’nın, yazdığı paylaşım.  Bu düşüncenize göre Tek tanrı yerine, 3 farklı varlık , ama birlik içinde haraket eden, ve Tanrı’yı oluşturan bir “Tanrı inancı” ortaya çıkıyor. Bunu kabul etmiyorum.


  Bende aynı şekilde düşünüyorum .

  “Başlangıçta söz vardı.Söz Tanrı’yla birlikteydi.SÖZ TANRIYDI.
  Yuhanna:1:1

  Ayetin son cümlesi:Söz Tanrıydı.Söz kim oluyor Söz İsa mesih,
  Bu da bize İsa Mesih’in Tanrı olduğunu açıklar.
  Farklı görevleri veya işlevleri olsa da, bu üçü özde bir olan Tanrıdır.
  Şimdi konuyu farklı bir bakış acısından alıyorum.
  Mücizeleri kim yapar.Tanrı ve Tanrı’nın yetki verdiği insanlar,yapar ki kutsal kıtap’ımızda bununla ilğili bir çok örnek vardir İsa Mesih’in öğrencilerinin yaptığı mücizeler gibi.
  Rab’bimiz İsa Mesih’in yaptığı mücizeler diğer yetki verdiği öğrencilerinden farklıdır.İsa Mesih öğrencilerine güç verdi,mücizeleri yapabilmeleri için ,O güç kendisinde vardı.Öğrencileri mücizler yaptılar fakat dikkat ederseniz,onlar başkalarına bu mücizeleri yapmaları için güç veremediler.kendilerinde olan güç İsa Mesih’ten gelen Tanrısal güçtü.

  Bu gün günah’tan bahsediyoruz.Bağışlanmaktan söz ediyoruz.Günahlar sadece Tanrı tarafından bağışlanılır.İsa mesih’in kutsal Kıtap’ımızda bununla ilğili olarak söylediği çok ayet mevcuttur.
  En tanılmış ayet’te .”
  “Kadın ,nerede onlar? Hiç biri seni yargılamadımı diye sordu.Kadın “Hiç biri Efendim dedi.İsa “Bende seni yargılamıyorum dedi Git artık bundan sonra günah işleme dedi.”

  Esenlikle

  #33664
  Anonim
  Pasif

  Tanrı yaratıcı değil midir kardeşlerim? tanrı bu evreni, sizi yarantan değil mi? düşünün ki biz kullar onun yarattığı güneşe bile bakarken gözlerimiz kamaşıyor. biz onun ışığına nasıl bakabiliriz? biz onun suretine gözlerimizi nasıl çevirebiliriz?

  Benim düşünceme göre Hz.İsa peygamberdir. Onun iyiliği, temizliği, cesareti..onun yaşantısı ve her şeyi insanlığa doğru bir örnektir. o da tanrının kuludur ; fakat kullar arasında en kutsal olanlar katındadır. tanrı doğmaz, doğurmaz. tanrı yere, göğe hele ki bir bedene sığamaz. tanrı “ben kulumun gönlünden başka hiç bir yere sığamam” der. Hz.İsa da Hz.Musa gibi bir peygamberdir, kutsaldır.
  Tanrı, günahlarımızı gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin yüzü suyu hürmetine affetsin.

  Sevgiler..

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 26)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.