Kuran ve Kutsal kitap

 • Bu konu 9 izleyen ve 26 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 27)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27022
  Anonim
  Pasif

  Kuran ve Kutsal Kitap

  *–Kuran,Allah tarafından,Vahiy yolu ile, gönderilen Son Kıtap olduğunu ve Hristiyan ve Yahudilerin de Kuran’ı TANRI’dan gelen Vahiy olarak kabul edeceklerini ima eder.

  *–Hristiyanlar sa Kuran’ı TANRI’dan gelen Vahiy olarak kabul etmezler.
  Çünkü,Kutsal Kıtaptaki en son bölümde bulunan Vahiy de son kitap olduğu belirtilmiş ve Kutsal Kıtap’a eklenti yapilamıyacağı, Ayetlerle belirtilmiştir.
  Kutsal kıtap ayrıca şunu da belirtmiştir:
  “Peyganberlerin ruhları peyganberlerin denetimi altındadir.Çünkü TANRI karışıklık değil,esenlik TANRI’sıdır.
  Eyer kişi,TANRI tarfından gönderilmiş se ,onun söyledikleri ile ,diğer peyganberlerin söylediklerinin uyması gerekir.

  *–Kuran, Hz Muhammet en son peyganber olduğunu yazar.

  *–Kutsal Kıtap’ta en son peyganber Yahya’dır.Çünkü İSA MESİH’i tanıtan O’dur.İSA MESİH kendisinden sonra,gelecek peyganberlerin sahte peyganber olduğunu Kutsal Kıtap’ta belirtmiştir.
  Galatyalılar 1:6.9 ve Matta 7:15.20

  *–Kuran’a göre Allah’ın oğlu yoktur.

  *–Kutsal Kıtap’ta İSA MESİH’in TANRI’nın RUH’sal Oğul’u olduğunu belirtir.
  Yuhanna 3:16:18 ve Matta 16:16

  *–Kuran İSA MESİH’in sadece bir peyganber ve insan olduğunu öğretir.

  *–Kutsal Kıtap’ta İSA MESİH’in hem insan ,hemde TANRI olduğunu yazılıdır.
  Yuhanna 8:51.58 ve 1 Yuhanna 5:20

  *–Kuran’da İSA MESİH ‘in öldüğüne ve ölümden dirildiğine işaret etmesine ramen,Müslümanlar İSA MESİH’İN haç’ta ölmediğini ifade ederler.ve İSA MESİH’in semaya yükseltildiğinden bahsedilir.Çarmıh’a gerilmesini kabul etmezler.

  *–Kutsal kıtap’ta İSA MESİH’ın, dünya’nın günahları için ,haçta ölmesi ve ölümden dirilmesi,Kutsal Kıtap’ın ana noktasıdır.
  1 Kor 15:1.6 ve yuhanna 19:19.37

  *–Kuran’da cennete gitme ,Kurana ve peyganbere İnanma ve iyi işler yaparak kazanılacagı yazılıdır.

  *–Kutsal Kıtap’ta Dünya’nın günahları için TANRI’nın kurban Kuzusu olarak öldürülen,İSA MESİH’in ölümüne ve ölümden ,dirilişine inanma İman etme ile Kurtuluşu alabilir.İyi olmak,iyi işler yapma,kişileri kurtarmaz.İSA MASİH’i RAB ve Kurtarıcı olarak ,kabul eden her insan,Ruhsal olarak yeniden doğar,ve Kutsal Ruh’u alır.Yeniden doğmayan hiç kimse Cennete giremez.
  Yuh 3:3:7 ve Galatyalılar 2:16

  *İslamiyet’te Kefaret yoktur.

  *–Kutsal Kıtap’ta İSA MESİH’in, dünya’nın günahları için, kan kefareti ödediğini yazar.
  Galatyalılar 3:13.14 ve 1 Petrus 1:18.19

  *–Kuran İnsanların Kurban kesmelerinin devam etmesi gerektiğini yazar.

  *–Kutsal Kıtap’ta İSA MESİH dünya’nın günahları için hayatını verdi ve bu yüzden kurban kesmeye gerek yoktur der.
  İbraniler 10:1.18 ve İşaya 53:4:12

  *–İslamda İnsanın doğuştan temiz ve saf olduğu öğretilir.Sadece büyük günahlar için Allah’a hesap verileceği yazılıdır.İnsan günahsız doğar.

  *–Kutsal Kıtap’ta İSA MeSİH hariç tüm insanlığın doğuştan günahkar olduğu Günakhın ,küçük yada büyük diye bir görüşe yer olmadığını belirtir.TANRI Kutsaldır.İnsan ise günahkardır.
  Rom 3:23 ve Rom 5:12

  *–Kuran Kişisel günahların Oruç tutarak,zekat vererek,ve Kurban keserek azalacağından bahseder.

  *–Kutsal Kıtap’ta günahlar sadece İSA Mesih’in kanı vasıtası ile kefaret edilebilinir.
  İbraniler 9:22.29 ve İbran 10:1.18

  *–Kuran’da kavga,savaş,baskı kurma,düşmanlara karşı öç almayı teşvik eder.

  *–Kutsal Kıtap’ta Hrıstıyanların tüm insanlarla barış içinde yaşamaları emredilmiştir,hatta verilen ayet’lerde, düşmanın sevilmesi ögütlenir.
  İbran 10:30 ve Rom 12:9.21

  *–Kuran’da cennet’te seks ve evliliğin olacağını söyler.

  *–Kutsal kıtapta cennet’te ne evlilik,ne de seks vardır.
  Luka 2o:27.36 ve Mark 12:18.25

  *–İslamda cehenneme, gidenlerin bazıları,daha sonra,oradan çıkabileceklerdir.Suçlu müminler, cezasını çektikten sonra,cennete gidebilirler.

  *–Kutsal Kıtap’a göre bir kişi cehenneme girerse sonsuza kadar orada kalacaktır.
  Vahiy 14:9.11 ve Matta 25.46

  *–Kuran’da Şeytan’ın Ademe seçde etmeyi reddettiği için düştüğünü söyler Kuran’a göre Şeytanın hilesi zayıftır.

  *–Kutsal Kıtap’ta,Şeytan TANRI gibi olmak istediği için düştüğünü söyler.TANRı Meleklerine insan’a ibadet etmelerini emretmemiştir. İnsan ,meleklerden biraz daha,aşagı seviyede yaratılmıştır.Şeytan,bu dünya’nın efendisidir yalancı ve hilekardır.
  Efesliler 2:1.2 / 6:11.12 ve İbran 2:5:9

  *–İslamiyette Kadercilik öğretisi vardır.Kaderde kötülük ve iyilik Allah’tan gelir İnancı geçerlidir.

  *–Kutsal Kıtap’ta TANRI adaletsiz değildir.Kimsenin mahfolmasını istemez.Kader yerine geçerli olan ,yaratılışta hazırlanmış olan TANRI tasarısıdır.
  2 Petrus 3:9 ve ROM 9:14

  *–Kuran’da Kutsal Ruh”Cebrail “olarak adlandırılır.

  *–Kutsal Kıtap’ta Kutsal Ruh TANRI’dır.
  1 Kor 3:16 ve Luka 1:35

  *–Kuran ,Kutsal Ruh’un varlığını kabul etsede,TANRI’nın Üçlü birliğini reddeder.

  *–Kutsal Kıtap TEK BİR TANRI olduğunu,Fakat O’nun Üç ayrı kişilikte göründüğünü ifade eder..BABA,OĞUL,ve KUTSAL RUH.
  Yuh14:16:17 ve Matta 28:19

  —-TARİHİ FARLILIKLAR.
  *–Kuran, Nuh’un gemisinin, Cudi dağında olduğunu söyler.

  *–Kutsal Kıtap, Nuh’un gemisinin Ağrı dağında, olduğunu açıkça ifade eder.

  “..Ve Gemi yedinci ayda,ayın on yedinci gününde Ararat dağları üzerine oturdu.”
  Tekvin 8:4

  *–NUH’UN OĞLU BOĞULDUMU.
  *–Kuran Nuh’un oğullarından birisinin tufanda boğulduğunu ifade eder.

  *–Kutsal Kıtap Nuh’un Oğulları olan,Sam,Ham ve Yafet’in eşleri ile birlikte,gemiye bindiklerini ve tufandan kurtulduklarını yazar.
  Tekvin 10:1 ve tekvin 8:18

  —İBRAHİMİN ,BABASI KİMDİR.
  *–Kuran İbrahimin babasının Azer olduğunu söyler.

  *–Kutsal Kıtap İbrah’imin Babasının,Terah olduğunu ifade eder.
  Tekvin 11.26

  –MUSA VE SAMİRİ’LER
  *–Kuran Musa zamanında Samiri’lerin çölde Altın ineğe taptıklarını yazar.

  *–Kutsal Kıtap’ta Samiri’lerin Şehrinin Musa’nın ölümünden yüzlerce yıl sonra kurulduğu ifade edilir.
  1 Kırallar 16:24

  –CALUT ve GİDEON

  *–Kuran’a göre Calut Gideon’la savaşmıştır.

  *–Kutsal Kıtap’a göre savaşmamıştır.Çünkü,Savaşın tarihi Davut’un yaşadığı yıllara,yani bir kaç yüzyıl sonraya denk geldiğinden Calut,Gideon’la savaşmış olamaz.
  1 Sam 17:45.47

  —FİRAVUNUN KARISI

  *–Kuran’da Firavunun,karısının,Musa’yı Evlat edindiği yazılıdır.

  *–Kutsal Kıtap’ta Musa’nın, Firavunun Kız kardeşinin Evlatlığı olduğu
  yazılıdır.
  Çıkış 2:5:10

  –İBRAHİM YAHUDİ DEĞİLMİYDİ..?
  *–Kuran ne yahudilerin ne de Hıstıyanların babası olduğunu ifade etmez.

  *–Kutsal Kıtap İbrah’imin Yahudilerin ve Hrıstıyanların babası olduğu yazılıdır.
  Yuh 4:22 ve Rom4:1:25

  —İSA HURMA AĞACI ALTINDA Mı DOĞDU..?
  *–Kuranda İSA MESİH çölde bir Hurma ağacının altında doğduğu ifade edilir.

  *–Kutsal Kıtap’ta çok açık bir şekilde, İSA MESİH’in ,Beytlehem şehrinde doğduğunu söyler.
  Luka 2:1:16

  Esenlikle.

  KAYNAK:
  Kutsal Kıtap’la ilğili..Ders,Not’larım.
  Hoca.Daniel Wickwire

  #35351
  Anonim
  Pasif

  *–Kutsal Kıtap’a göre bir kişi cehenneme girerse sonsuza kadar orada kalacaktır.
  Vahiy 14:9.11 ve Matta 25.46

  demişsiniz de… Küçücük bir günah işleyen hristiyan o şekilde ölürse cehennemde ömür boyu mu yanacak ?

  #35355
  Anonim
  Pasif

  *–Kuran’da cennet’te seks ve evliliğin olacağını söyler.

  Bu çok kaba bir tabirdir arkadaşım! Kendi dinindekileri İslamiyetle karşılaştırmışsın kendince kanıt olarak İncilden bölümler almışsın.Ozaman Kur’an dan da ayetler alsaydın.Niçin kendince yorum yapıp başka bir dini kötülüyorsun.Tamam bu senin görüşün veya bakış açın olabilir ama neden bazı şeyleri saptırıyorsun? Müslümanlıkta hiçbir zaman baskı olmamıştır!Buna en basit örneği vermem gerekirse eğer yaşadığınız ülke Türkiye Cumhuriyeti ve burda size Hristiyan olduğunuz için tek kelime eden yok!Ki keza bu osmanlı döneminden gelmektedir bir örftür aynı zamanda!Fatih Sultan Mehmet İstanbulu feth ettikten sonra sizlerden hiçkimseye baskı yapıp dinini değiştirtmemiştir!Hatta ve hatta Şu anki Ayasofya Camiinide bedelini ödeyerek satın almış ve camii haline getirmiştir! Bunu kabul etsenizde etmesenizde bilinen bir tarihi gerçektir! İslam Saygı Sevgi ve Hoşgörü Dinidir!Hiçkimseye baskı yoktur!Bana sadece deki şu insanı zorla müslüman yaptılar!Zorla din değiştirilmez Kalpteki neyse odur!Ama bu sizin MÜSLÜMANLIĞI hor görmeniz anlamına gelmez!Ozaman bende derimki alın birer kalem kağıt açın Kur’an-ı yazmaya çalışın aynısını?Bu çeşitli bilim adamları tarafından denendi fakat yapılamadı!Yazılan ayetler anlam ve içerik olarak birbirini tutmadı!Sence bu bir mucize işareti değilmi! Burda Müslümanlık iyi veya kötü Hristiyanlık iyi veya kötü tartışması yapmıyoruz! Sadece senin belli belirsiz kendince yorumlarınla Müslümanlığı aşalamaya çalışman ve onu sapkın bir dinmiş gibi göstermen çok yanlış! herkesin inanışı farklıdır!Eğer sen bir İmama gidip soru sorabiliyorsan ve sana sorunun cevabını verebiliyorsa seni dışlamıyorsa buda İslamiyetin hoşgörüsündendir!O yüzden Müslümanlığı lütfen küçümsetme! Böyle yaparsan Kendi dinini küçümsemiş olursun!(Bunlar benim kendi görüşümdür)

  Sonsuz Saygı ve Sevgilerimle…

  #35345
  Anonim
  Pasif

  İster kabul edin ister etmeyin ama İslam savaşmayı reddeder.Cihad ise iyi güzel davranışlarla başkalarıyla yarışmak anlamındadır.Sizin öyle demeniz bu gerçeği değiştirmez.

  #35357
  Anonim
  Pasif

  *–Kuran’da cennet’te seks ve evliliğin olacağını söyler.

  Bu çok kaba bir tabirdir arkadaşım! Kendi dinindekileri İslamiyetle karşılaştırmışsın kendince kanıt olarak İncilden bölümler almışsın.Ozaman Kur’an dan da ayetler alsaydın.Niçin kendince yorum yapıp başka bir dini kötülüyorsun.Tamam bu senin görüşün veya bakış açın olabilir ama neden bazı şeyleri saptırıyorsun? Müslümanlıkta hiçbir zaman baskı olmamıştır!Buna en basit örneği vermem gerekirse eğer yaşadığınız ülke Türkiye Cumhuriyeti ve burda size Hristiyan olduğunuz için tek kelime eden yok!Ki keza bu osmanlı döneminden gelmektedir bir örftür aynı zamanda!Fatih Sultan Mehmet İstanbulu feth ettikten sonra sizlerden hiçkimseye baskı yapıp dinini değiştirtmemiştir!Hatta ve hatta Şu anki Ayasofya Camiinide bedelini ödeyerek satın almış ve camii haline getirmiştir! Bunu kabul etsenizde etmesenizde bilinen bir tarihi gerçektir! İslam Saygı Sevgi ve Hoşgörü Dinidir!Hiçkimseye baskı yoktur!Bana sadece deki şu insanı zorla müslüman yaptılar!Zorla din değiştirilmez Kalpteki neyse odur!Ama bu sizin MÜSLÜMANLIĞI hor görmeniz anlamına gelmez!Ozaman bende derimki alın birer kalem kağıt açın Kur’an-ı yazmaya çalışın aynısını?Bu çeşitli bilim adamları tarafından denendi fakat yapılamadı!Yazılan ayetler anlam ve içerik olarak birbirini tutmadı!Sence bu bir mucize işareti değilmi! Burda Müslümanlık iyi veya kötü Hristiyanlık iyi veya kötü tartışması yapmıyoruz! Sadece senin belli belirsiz kendince yorumlarınla Müslümanlığı aşalamaya çalışman ve onu sapkın bir dinmiş gibi göstermen çok yanlış! herkesin inanışı farklıdır!Eğer sen bir İmama gidip soru sorabiliyorsan ve sana sorunun cevabını verebiliyorsa seni dışlamıyorsa buda İslamiyetin hoşgörüsündendir!O yüzden Müslümanlığı lütfen küçümsetme! Böyle yaparsan Kendi dinini küçümsemiş olursun!(Bunlar benim kendi görüşümdür)

  Sonsuz Saygı ve Sevgilerimle…  Sevgili Monc.
  1..Yazdıklarım yazılmış ayelerdir.Bunu açıp okuyan herkez görebilir.Şunu iyi biliniz ki burda İslamiyeti yada Müslümanları Aşağılama diye bir şey söz konusu değildir.
  Sakin ol kardeşim.Niye Sinirleniyorsun ki.Kurandan Ayet mi istiyorsun Tamam No problem..yazayım güzel Kardeşim.
  Ben öyle kafadan..sallama ayetler uydurup Paylaşımı yazmadım.Bak şimdi üzüldüm..

  2..Burası..HRISTIYAN TÜRK Sitesi.yani Hrıstıyan bir Site..elbette kendi yorumumu yazacağım.bunu yaparkende sana sormak zorunda, kendimi hissetmiyorum..

  3.. En büyük Mücize ne diye sormuşlar.
  En iyisi bu konudaki Sure’yi yazayım.

  Ankebut Sure’si;50 ci Ayet
  “Ona Rabbinden mücizeler indirmesi gerekmezmiydi..? derler. De ki,
  “Mücizeler ancak Rab’bin Katındadır.”Doğrusu ben,sadece apacık bir uyarıcıyım.”

  Aman.. kızma şimdi yorum yapmıyorum..Amaneyyy senden çok korktum..

  Sadece Ayetler yazıyorum.

  Ey Muhammet sana “Kuranı kendiliğinden mi uydurdu derler .De ki”Uydurdumsa suçu bana aittir.Oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım.”
  Hud Sure’si.11

  ve ..Furkan Sure’si 25.4.5
  “Bu kuran onun uydurmasıdır Ona başka bir topluluk yardım etmiştir,diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular.Kuran Öncekilerin masallarıdır.Başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmaktadır dediler.”

  Nahl Sure’si 16.1o1
  “Bir Ayetin yerini başka bir ayetle değiştirdiğimizde-ki Allah ne indirdiğini gayet iyi bilir..Onlar Muhammete “Sen sadece uyduruyorsun derler.”

  3..Bak güzel Kardeşim..ben kimse için..ZORLA Müslüman yapıyorlar diye bir şey yazmadım..sadece şunu belirttim.Hrıstıyanlarda nasıl Müjdeleme yapılıyorsa..Müslümanlarda da aynı şekilde ” DİN TEBLİĞi”
  vardir.Telkin vardir.paylaşma,anlatım vardir.Bu da gayet doğal bir şey
  Elbettekiiii.. Herkez İnandığı DİN’i savunacaktırrr.

  4..Osmanlı padişahları İçinde,Osmanlı İmp. kurucusu Osman beyin eşinin müslümanlığı dışında,ACABA..?gelen padişahların hep yabancı Hrıstıyan eşleri ile evli olduğunu biliyormusunuz..?
  Şu an hatırlamıyorum,aramam gerekli,ama okumuştum,bulunca yazarım.
  Fatih Sultan Mehmet’in Acaba Din’i neydi..Siz biliyormusunuz..?

  4..Bak güzel Kardeşim ..Gir Bir Müslüman Siteye..Soru sor..Hristiyanlık Hakkında bak ..edilen hakaretlere.
  Kaç gündür burdasınız.Kim size Hist dedi.Hakaret etti.İnandığınız Din’e de Hakaret yok.Ayet yazdıkta buu sizce hakaret’mi.. yazdığım, Kuran ayetleri.Üstelik hangi Meal olduğunu da belirtmişim.

  5..Evet Ailem beni İlahiyat Fakültesine götürmüştu.(Hristıyan olunca).belki İkna olurum diye..ordaki Öğretim görevlisi, pek te memnun olmamıştı.bana yanlış yolda olduğumu kafir’lerin Cehennemlik olduğundan bahsetmişti.Ona sorduğum sorulara da kızmıştı.evet hoşgörülü sıcak ve sevecendi..Zaten ben bu konuda her hangi bir İmada bulunmadım..ki yazılarım da.

  6..Değil Müslümanlık ,,ben hiç bir Dini Küçümsemem ..bu konuda yanılgı içindesin Sevgili Moch Kardeş.
  Her zaman derim “İnsanlar Özgürdür İstediğine İnanır.”

  Bana KURAN sure’lerini sormuşsun..

  “Eşle İlgili”
  Yasin Sure’si Ayet 36.55.56

  “gerçekten cennetlikler bu günbir eylence içinde zeck almaktadırlar..Kendileri ve eşleri gölgelikler içinde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.”

  Evlendirme ile ilğili.
  “Duhan Sure’s 44.54

  “İşte böyle .Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.”

  Bakara Sur’esi:2:25
  “Kendileri için orada temiz zevceler de vardir.hemde orada ebedi kalacaklardır.”

  Vakia Sure’si 56.
  ayet 35.8
  “biz onları ,yeniden yaratmışız,onları bakire kılmışızdır,her yaştan sevgililer,sağın adamlar için.”

  Vakia Sure’si56.17
  “etrafında taze kalan küpeli genç hizmetçiler dolaşırlar.”

  Maide Suresi 5.17
  “Allah ancak, Meryem oğlu Mesihtir diyenler and olsunki Kafir olmuşlardır.”
  Madide 5.

  Maide 5.51

  “Ey inananlar Yahudi ve hrıstıyanları dost olarak belimsemeyin.Onlar birbirlerinin dostudur.Kim onlara dost olursa o da onlardandır..”

  SEVGİLİ MERAKLı 123. bu seslenişimde size..
  Hoşgörü mü dediniz ..pek anlayamadım İnandığınız Ayetler bir öyle diyor bir böyle..

  Başka ne diyor..
  Maide 5:55
  “Sizin dostunuz ancak Allah ve O’nun peyganberi ve namaz kılan ,zekat veren,ve ruku eden müminlerdir.”

  Al İmran Suresınde ne diyor.
  Al imran3:55.56.
  Ey İsa Ben seni eceline yetiştireceğim,seni kendime yükselteceğim,inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım,sana uyanları,kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım.”

  Dikkat ettinmi MONC kardeş yorum yok sadece Sure’ler var ..
  Senin isteğini yaptım.

  RAB İSA MESİH’in, Ağılında bir Koyun olman için Sana dokunsun diye Dua edeceğim.

  Esenlik MOCH Kardeş seninle ve Sevimli Meraklı 123 le olsun..

  #35359
  Anonim
  Pasif

  Sayisiz islami savas örgütü sizin görüslerinize katilmiyorlar. Önce isterseniz onlara anlatin. Kendi halinde yasayan müslümanlarin(carsi ortasinda bomba patlatip) dahi ölümüne neden oluyorlar. Sii sünnü camilerini bu tür örgütler bombaliyor. Birakin baskalarini müslümanlari bile öldürüyorlar. Cennette cinselligin oldugunu ifade etmek de hic kaba degil. Kuran ayetlerinde tomurcuk memeli kizler vaad ediliyor. Bence hic kaba degil, keske gercek olsa. Biz gercekligini konusuyoruz. Gercek mi degil mi önemli olan bu.

  #35354
  Anonim
  Pasif

  Peki düşüncelerinize saygı duyuyorum Rabbimiz bize doğru yolu göstersin ölünceye kadar

  #35361
  Anonim
  Pasif

  Meraklı123 saygı duyuyor olmanız haricinde bir de keşke düşünseniz, kuranda geçen o ayetleri okusanız.

  #35363
  Anonim
  Pasif

  Sayın Tuba ben o ayetlri okudum araştırdım ama çelişki olmadığı sonucuna vardım.Ve bir hata olmadığı ama diğer arkadaşlar tam tersini düşünüyorlar.Onun için saygı duyuyorum dedim.

  #35368
  Anonim
  Pasif

  @meraklı123 19095 wrote:

  Sayın Tuba ben o ayetlri okudum araştırdım ama çelişki olmadığı sonucuna vardım.Ve bir hata olmadığı ama diğer arkadaşlar tam tersini düşünüyorlar.Onun için saygı duyuyorum dedim.

  Sevgili Meraklı, ben senin “Saygı Duyuyorum” sözüne inanlı biri olarak değilde, Mesleğim olan gazeetcilik saflarından yanıt vermek istiyorum. Bizler mesleğimiz gereği her zaman muhalefetizdir. Yani her zaman en iyide bile açık ararız.. Asla evet bu tam dört dörtlüktür demeyiz.. Fakat şunu çok iyi biliriz.. Onaylamadığımız şeyleri yapan, İnsanları dolandıran, kıran, gasp eden, haklarını ihlal eden, Hiç Kimseye Saygı Duymayız.. en azından ben onaylamadıgım hareketlerı yapanları asla Saygı Duymam .. Tuba kardesımızın soledıgı gıbı saygı duymak yerıne okusan çok daha iyi olacak, Sadece o bahsı gecen ayetlerı değil, tamamını oku olur mu,,Oku meraklı Oku!

  Sana tanıdık geldi mi, Oku ya Muhammd Oku!
  ilk vahy olan ayet denir…!

  Ama Kur’an Fatiha ile başlar……?

  Sevgiyle…

  #35369
  Anonim
  Pasif

  Neden mi bana göre yanlış bir düşünceye saygı duydum.Her insan her şeyi aynı şekilde algılamaz.Mesela sizin dua ettiğiniz gibi ben de Rabbime bana doğru yolu göster diye dua ettim ama bir şey olmadı.Yani o zaman sizin dedikleriniz doğruysa bana haksızlık yapılmış ben seçilmemişim.Ben görüm rüya v.b görmedim dua ettiğim halde ve hala kendi inancımdayım.Yani herkes farklı düşünür farklı yaşar .Ama eğer sizin dedikleriniz ve inancınız doğruysa ben cehenneme gidersem çok haksızlık olacak çok çünkü dua ettim doğru yolu blmak için araştırdım ama değişiklik yok.Ve hala kendi inancımın doğru olduğunu düşünüyorum.

  #35376
  Anonim
  Pasif

  Rab İsa, ilk ve son benim derken, Tanrılığından bahsediyor. Alfa ve omega benim der vahiy kitabında örneğin. Tanrı’nın başlangıcı ve sonu yoktur. Mesih Tanrı’nın görünümüdür. Beden almış halidir. Yani Mesih Tanrı’nın ta kendisidir. O Tanrı’dır,Rabdir, peygamber değildir. En üstün olandır.

  İsa Mesih Yahudilere şöyle demişti

  51 Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.”

  52 Yahudiler, “Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz” dediler. “İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, `Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla tatmayacaktır` diyorsun.

  53 Yoksa sen babamız İbrahim`den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?”

  54 İsa şu karşılığı verdi: “Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, `Tanrımız` diye çağırdığınız Babam`dır.

  55 Siz O`nu tanımıyorsunuz, ama ben tanıyorum. O`nu tanımadığımı söylersem, sizin gibi yalancı olurum. Ama ben O`nu tanıyor ve sözüne uyuyorum.

  56 Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.”

  57 Yahudiler, “Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim`i de mi gördün?” dediler.

  58 İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.

  59 O zaman İsa`yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.

  O dünyayı, içindekileri, evreni herşeyi, zamanı yaratan Tanrı sözüdür. Bu nedenle başlangıç ve son ona aittir. Ayrıca Tanrı birdir

  #35387
  Anonim
  Pasif

  @Saba 19079 wrote:

  *–Kuran’da cennet’te seks ve evliliğin olacağını söyler.

  Bu çok kaba bir tabirdir arkadaşım! Kendi dinindekileri İslamiyetle karşılaştırmışsın kendince kanıt olarak İncilden bölümler almışsın.Ozaman Kur’an dan da ayetler alsaydın.Niçin kendince yorum yapıp başka bir dini kötülüyorsun.Tamam bu senin görüşün veya bakış açın olabilir ama neden bazı şeyleri saptırıyorsun? Müslümanlıkta hiçbir zaman baskı olmamıştır!Buna en basit örneği vermem gerekirse eğer yaşadığınız ülke Türkiye Cumhuriyeti ve burda size Hristiyan olduğunuz için tek kelime eden yok!Ki keza bu osmanlı döneminden gelmektedir bir örftür aynı zamanda!Fatih Sultan Mehmet İstanbulu feth ettikten sonra sizlerden hiçkimseye baskı yapıp dinini değiştirtmemiştir!Hatta ve hatta Şu anki Ayasofya Camiinide bedelini ödeyerek satın almış ve camii haline getirmiştir! Bunu kabul etsenizde etmesenizde bilinen bir tarihi gerçektir! İslam Saygı Sevgi ve Hoşgörü Dinidir!Hiçkimseye baskı yoktur!Bana sadece deki şu insanı zorla müslüman yaptılar!Zorla din değiştirilmez Kalpteki neyse odur!Ama bu sizin MÜSLÜMANLIĞI hor görmeniz anlamına gelmez!Ozaman bende derimki alın birer kalem kağıt açın Kur’an-ı yazmaya çalışın aynısını?Bu çeşitli bilim adamları tarafından denendi fakat yapılamadı!Yazılan ayetler anlam ve içerik olarak birbirini tutmadı!Sence bu bir mucize işareti değilmi! Burda Müslümanlık iyi veya kötü Hristiyanlık iyi veya kötü tartışması yapmıyoruz! Sadece senin belli belirsiz kendince yorumlarınla Müslümanlığı aşalamaya çalışman ve onu sapkın bir dinmiş gibi göstermen çok yanlış! herkesin inanışı farklıdır!Eğer sen bir İmama gidip soru sorabiliyorsan ve sana sorunun cevabını verebiliyorsa seni dışlamıyorsa buda İslamiyetin hoşgörüsündendir!O yüzden Müslümanlığı lütfen küçümsetme! Böyle yaparsan Kendi dinini küçümsemiş olursun!(Bunlar benim kendi görüşümdür)

  Sonsuz Saygı ve Sevgilerimle…  Sevgili Monc.
  1..Yazdıklarım yazılmış ayelerdir.Bunu açıp okuyan herkez görebilir.Şunu iyi biliniz ki burda İslamiyeti yada Müslümanları Aşağılama diye bir şey söz konusu değildir.
  Sakin ol kardeşim.Niye Sinirleniyorsun ki.Kurandan Ayet mi istiyorsun Tamam No problem..yazayım güzel Kardeşim.
  Ben öyle kafadan..sallama ayetler uydurup Paylaşımı yazmadım.Bak şimdi üzüldüm..

  2..Burası..HRISTIYAN TÜRK Sitesi.yani Hrıstıyan bir Site..elbette kendi yorumumu yazacağım.bunu yaparkende sana sormak zorunda, kendimi hissetmiyorum..

  3.. En büyük Mücize ne diye sormuşlar.
  En iyisi bu konudaki Sure’yi yazayım.

  Ankebut Sure’si;50 ci Ayet
  “Ona Rabbinden mücizeler indirmesi gerekmezmiydi..? derler. De ki,
  “Mücizeler ancak Rab’bin Katındadır.”Doğrusu ben,sadece apacık bir uyarıcıyım.”

  Aman.. kızma şimdi yorum yapmıyorum..Amaneyyy senden çok korktum..

  Sadece Ayetler yazıyorum.

  Ey Muhammet sana “Kuranı kendiliğinden mi uydurdu derler .De ki”Uydurdumsa suçu bana aittir.Oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım.”
  Hud Sure’si.11

  ve ..Furkan Sure’si 25.4.5
  “Bu kuran onun uydurmasıdır Ona başka bir topluluk yardım etmiştir,diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular.Kuran Öncekilerin masallarıdır.Başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmaktadır dediler.”

  Nahl Sure’si 16.1o1
  “Bir Ayetin yerini başka bir ayetle değiştirdiğimizde-ki Allah ne indirdiğini gayet iyi bilir..Onlar Muhammete “Sen sadece uyduruyorsun derler.”

  3..Bak güzel Kardeşim..ben kimse için..ZORLA Müslüman yapıyorlar diye bir şey yazmadım..sadece şunu belirttim.Hrıstıyanlarda nasıl Müjdeleme yapılıyorsa..Müslümanlarda da aynı şekilde ” DİN TEBLİĞi”
  vardir.Telkin vardir.paylaşma,anlatım vardir.Bu da gayet doğal bir şey
  Elbettekiiii.. Herkez İnandığı DİN’i savunacaktırrr.

  4..Osmanlı padişahları İçinde,Osmanlı İmp. kurucusu Osman beyin eşinin müslümanlığı dışında,ACABA..?gelen padişahların hep yabancı Hrıstıyan eşleri ile evli olduğunu biliyormusunuz..?
  Şu an hatırlamıyorum,aramam gerekli,ama okumuştum,bulunca yazarım.
  Fatih Sultan Mehmet’in Acaba Din’i neydi..Siz biliyormusunuz..?

  4..Bak güzel Kardeşim ..Gir Bir Müslüman Siteye..Soru sor..Hristiyanlık Hakkında bak ..edilen hakaretlere.
  Kaç gündür burdasınız.Kim size Hist dedi.Hakaret etti.İnandığınız Din’e de Hakaret yok.Ayet yazdıkta buu sizce hakaret’mi.. yazdığım, Kuran ayetleri.Üstelik hangi Meal olduğunu da belirtmişim.

  5..Evet Ailem beni İlahiyat Fakültesine götürmüştu.(Hristıyan olunca).belki İkna olurum diye..ordaki Öğretim görevlisi, pek te memnun olmamıştı.bana yanlış yolda olduğumu kafir’lerin Cehennemlik olduğundan bahsetmişti.Ona sorduğum sorulara da kızmıştı.evet hoşgörülü sıcak ve sevecendi..Zaten ben bu konuda her hangi bir İmada bulunmadım..ki yazılarım da.

  6..Değil Müslümanlık ,,ben hiç bir Dini Küçümsemem ..bu konuda yanılgı içindesin Sevgili Moch Kardeş.
  Her zaman derim “İnsanlar Özgürdür İstediğine İnanır.”

  Bana KURAN sure’lerini sormuşsun..

  “Eşle İlgili”
  Yasin Sure’si Ayet 36.55.56

  “gerçekten cennetlikler bu günbir eylence içinde zeck almaktadırlar..Kendileri ve eşleri gölgelikler içinde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.”

  Evlendirme ile ilğili.
  “Duhan Sure’s 44.54

  “İşte böyle .Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.”

  Bakara Sur’esi:2:25
  “Kendileri için orada temiz zevceler de vardir.hemde orada ebedi kalacaklardır.”

  Vakia Sure’si 56.
  ayet 35.8
  “biz onları ,yeniden yaratmışız,onları bakire kılmışızdır,her yaştan sevgililer,sağın adamlar için.”

  Vakia Sure’si56.17
  “etrafında taze kalan küpeli genç hizmetçiler dolaşırlar.”

  Maide Suresi 5.17
  “Allah ancak, Meryem oğlu Mesihtir diyenler and olsunki Kafir olmuşlardır.”
  Madide 5.

  Maide 5.51

  “Ey inananlar Yahudi ve hrıstıyanları dost olarak belimsemeyin.Onlar birbirlerinin dostudur.Kim onlara dost olursa o da onlardandır..”

  SEVGİLİ MERAKLı 123. bu seslenişimde size..
  Hoşgörü mü dediniz ..pek anlayamadım İnandığınız Ayetler bir öyle diyor bir böyle..

  Başka ne diyor..
  Maide 5:55
  “Sizin dostunuz ancak Allah ve O’nun peyganberi ve namaz kılan ,zekat veren,ve ruku eden müminlerdir.”

  Al İmran Suresınde ne diyor.
  Al imran3:55.56.
  Ey İsa Ben seni eceline yetiştireceğim,seni kendime yükselteceğim,inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım,sana uyanları,kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım.”

  Dikkat ettinmi MONC kardeş yorum yok sadece Sure’ler var ..
  Senin isteğini yaptım.

  RAB İSA MESİH’in, Ağılında bir Koyun olman için Sana dokunsun diye Dua edeceğim.

  Esenlik MOCH Kardeş seninle ve Sevimli Meraklı 123 le olsun..

  Arkadaşım ayetleri nekadar güzel yazmışsın…
  Ama manalarını anlayamamışsın…
  Sen İşine Geldiği Gibi anlamaya çalışıyorsun…
  İstediğin Gibide Anlayabilirsin…
  Ama Şunu Unutma!
  Ben Müslüman Olarak Hz.İsa yı Seviyorum ve İnanıyorum…
  Ama Şunuda Kabulleniorum Hz.İSA(A.S) Allahın Kulu ve Elçisidir…

  Unutmadan ”OKU” diye gelen ilk ayet değil ilk vahydir…
  Hakkın vaad ettiğin günler gelecektir…
  O Gün Allah Seni Korusun Arkadaşım…
  İnş Bu Yaptığın Kendince Kişisel Görüş Süsü Verdiğin Yazılarından Hesaba Çekilmezsin…

  Saygılar…

  #35397
  Anonim
  Pasif

  Sayın Morc neden ? yazdıklarımızdan dolayı ceza çekilmemizden bahsediyorsunuz ..
  Siz korkuyormusunuz..?Evet bence korkuyorsunuz.
  İnsan kendini yaratan Allah’ın’dan korkarmı.?

  Sayın Doğru yol;
  Neden Morc gibi aynı ifade tarzına sahipsiniz.
  Galiba siz de korkuyorsunuz.
  Pek anlayamadım..”Ölüm acısı çok çok acı mı olacak dediniz.!
  Siz Teblih’inizi yaparken İnsanları korkutucu cümleler kurarakmı ikna etmeye çalışırsınız.?
  Size niye e-mail, imi vereyim kardeşim.niye özele girip bunu istiyorsunuz.Beni Müslüman yapamazsınız..bunu hiç bir güç başaramaz.Bizler Gemileri yaktık. kardeşim.geriye dönüş olanaksız.

  Sayın Morc ve Sayın Doğru yol;
  Aşağıda yazacaklarım okuyup Tüm korkularınızı bir kenara bırakarak biraz düşünün.

  1..Kutsal kıtap ne zaman değiştirildi.?
  ..Hz Muhammed’den öncemi,yoksa Muhammetten sonra mı.?

  2..Kuran’da Kutsal Kıtab’ın tahrif edildiğine ait bir ayet veya somut bir kanıt varmı.?

  3..Hz Muhammetin bu konu hakkında söylediği bir söz varmı dır.?

  4..Tarih boyunca bu gün elimizde mevcut olan Kutsal KIıtab’tan başka bir Kutsal kıtab gören sahit varmı..?

  5..İncil’in değiştirildiğini ,iddia edenlere göre değiştirilmemiş olan İncil’in dağıtımı hangi tarihler arasında olmuştur.

  6..Hangi ayetler ,hangi amaçlar için değiştirilmiştir.Yani hristiyanlar TANRI sözünü neden değiştirmek istesinler ki.?

  7..Metinler ile ilğiliyse (değiştirme yüzlerce mevcut olan metinlerin arasında hangi metinler belirlenmiş ve etkilenmiştir.değiştirilmiştir..?

  8..Dünya çapındaki bütün Hrıstıyanlar farklı meshepler,yapılan değişiklik konusunda hemfikirler mi..?
  Nasıl kabul ettirdiler.?
  Hiç birinin elinde gerçek Kutsal Kıtab’tan bir tane dahi mi kalmadı..?

  9..Dünyanın dört bir yanına dağıtılmış olan Kutsal Kıtaplar nasıl toplandı bir araya getirildi..?ve nerede bu gerçekleşti..?Hangi ayetler değiştirildi..?

  10..Peki arkolojik kazılarda bulunan ayetleride mi çıkartıp değiştirip,,tekrar yerine mi koydular..?

  11..ya da O dönemde gayet yaygın olan binlerce el yazması bir anda nasıl yok edildi.bu nasıl gerçekleştıı Dünyanın her yerini mi dolaştılar..el yazmanlarını bulmak için..?

  12..Niçin müslümanlar kanıt olarak ,gerçek Kutsal kıtabı saklamadılar.madem değişmişse eldeki sahteyse..gerçeğini kaldırabilirlerdi..!

  “Eyer bir kişi farklı öğretiler yayar ve doğru sözleri,yani RAB’bimiz İSA MESİH’in sözlerini ve TANRI yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş,bilgisiz bir kişidir.”
  2 Tim 6:3.4

  Esenlikle.Sayın Morc ve Doğru yol.

  #35417
  Anonim
  Pasif

  Arkadaşım ayetleri nekadar güzel yazmışsın…
  Ama manalarını anlayamamışsın…
  Sen İşine Geldiği Gibi anlamaya çalışıyorsun…
  İstediğin Gibide Anlayabilirsin…
  Ama Şunu Unutma!
  Ben Müslüman Olarak Hz.İsa yı Seviyorum ve İnanıyorum…
  Ama Şunuda Kabulleniorum Hz.İSA(A.S) Allahın Kulu ve Elçisidir…
  Hakkın vaad ettiğin günler gelecektir…
  O Gün Allah Seni Korusun Arkadaşım…
  İnş Bu Yaptığın Kendince Kişisel Görüş Süsü Verdiğin Yazılarından Hesaba Çekilmezsin…

  Saygılar…  Sayın Morc,
  Yazınızı 1 Gün önce yazmışsınız,yeni farkettim.
  Neden anlamamakta direniyorsunuz.Bakın ben paylaşımdaki Ayet’leri
  uydurmadım,nerden yazdım senin inandığın, Kuran’dan yazdım.

  Maide,Al-İmran,Vakia,Yasin,Duhan,Bakara Surelerinde bunlar yazılımı değilmi..?yazılı o halde niye direniyorsunuz ki..niye karşı geliyorsunuz.

  Anlamlarını, anlamadığımı söylüyorsunuz.Anlamını bilmediğim, anlamadığım bir paylaşımı niye yapayımki,ve buraya neden yazayımki?

  Merak etmeyin Sayın Morc.anlamlarını çok iyi biliyorum.Ne yazık ki siz sanıyorum ,bunların ne anlatmak istediğini, siz anlamamışsınız.

  İşime geldiği gibi de anlamıyorum.Kendinizi kandırmayın.,biraz gerçekci olun.
  Yazık,gören gözlerinize ramen siz bence RUHSAL kör’sunuz.Var olanı kabul etmemeye devam edin.Ödülünüz Cennet’teki cam göbekli huriler olabilir.

  Allah, yani senin inandığın Allah’ın ile ,benim inandığım TANRIM arasında çokkk fark var.

  Benim TANRIM zaten beni koruyor.merak etmeyin,bunu anlamak için yargı gün’ünü beklememe ve ikna olmama gerek yok.Bizi İnandiğimiz TANRI’miz hep bizimle ve diri yaşayan bir TANRI.

  Hristiyan Erkek Kardeşlerimize de Huri’ler,Cam göbekli bakire kızlar,Seks vaat etmiyor.sevgili Morc.

  Bana İman eder,günah işlemezseniz.Cennet’te sizinle beraber olacagım.diyor.Sizin için ışık,çıra olacagım diyor.Size esenlik bırakıyorum diyor.sizle beraberim diyor,yüreğiniz sıkılmasın diyor.korkmayın diyor.Dünyada sıkıntınız olacak ama,cesur olun ben dünyayı yendim,ve her an sizinle birlikteyim diyor.

  İşte bizim TANRI’mız Erkek Kardeşlerimize bunları diyor.Bizim İnandığımız Kutsal Kıtapta ne yazık ki Erkeklere Huri’ler vaat edilmiyor.Bizim İnanlı Hristiyan erkek kardeşlerimiz ÇÖL MANTİĞİ ile düşünmüyorlar.

  Cennet’te vaat ettikleri Hayal değil,Mantıklı her insanın kabul edeceği gerçeklerdir.

  Benim İnandığım RAB’bim İSA MESİH,Senin Allahın gibi değil merak etme,sayın Morc,Biz yargılanmaktan da korkmuyoruz.Çünkü bize Korku veren bir Tanrıya sahip değiliz.

  Siz Korkularınızla ,korkmaya ve inanmaya devam edin.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 27)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.