Dua ve Tapınma
YENİ ANTLAŞMA’DAKİ KİTAPLAR

YENİ ANTLAŞMA’DAKİ KİTAPLAR

YENİ ANTLAŞMA- Yeni Ahit (İNCİL)
Toplam 27 Kıtap’tan oluşur.
Halk dilinde “İncil” diye bilinen yeni Antlşma’ya aslında “Evangelion”
denir.Evangelion iyi haber kelimesinden gelir.Anlamı,İyi Haber veya “Müjde’dir.Genelde de İncil,Müjde ,Yeni Ahit veya Yeni Antlaşma kelimeleri ile ifade edilir.

İSA MESİH’in ,kimliğinden,hayatından,konuşmalarından ve özellikle ölümü,dirilişi ve göge yükselişinden söz etmekte bunların bizim için ne anlama geldiğini ifade etmektedir.

Yeni Ahit M.S 95 Civarında tamamlandı.1 Yüzyıl sonuna geldiğinde İncil’in tümünün yazıya geçirilmiş olduğu artık herkezce kabul edilmekteydi.İslamiyet’ten önceki ve günümüzde Hrıstıyanların kabul ettiği Yeni Ahit oluşumu;

MÜJDELER:

MATTA.
Yazılış tarihi M.S 60, Bölüm sayısı 28, Ayet Sayısı 1.O71,
Kelime Sayısı 23.684, Eski Ahit’ten aktarma 310

MARKOS.
Yazılış Tarihi M.S 58, Bölüm Sayısı 16, Ayet Sayısı 678,
Kelime Sayısı 15.171 , Eski Ahit’ten Aktarma 328

LUKA.
Yazılış tarihi M.S 61, Bölüm Sayısı 24, Ayet Sayısı 1:151 ,
Kelime Sayısı 25.944 ,Eski Ahit’ten Aktarma 328

YUHANNA.
Yazılış Tarihi M.S 90, Bölüm Sayısı 21 ,Ayet Sayısı 879,
Kelime Sayısı 19.099 ,Eski Ahit’ten Aktarma 129.

ElÇİLERİN İŞLERİ .
Yazılış Tarihi M.S 63 ,Bölüm Sayısı 28 ,Ayet Sayısı 1.oo7 ,
Kelime Sayısı 24.250 ,Eski Ahit’ten Aktarma 231

ROMALILAR.
Yazılış Tarihi Ö.S.57 ,Bölüm Sayısı 16 ,Ayet Sayısı 433 ,
Kelime Sayısı 9.447 , Eski Ahit’ten Aktarma 153

1 KORİNTLİLER.
Yazılış Tar M:S:54 ,Bölüm Sayısı 16 ,Ayet Say 437 ,Kelime Say 9.447,
Eski Ahitten Aktarma 157

2 KORİNTLİLER.
YAZILIŞ TAR M.S:56 ,Bölüm Say 13 ,Ayet Say 257 ,Kelime Sa 6.092
Eski Ahit’ten Aktarma 57

GALATYALILAR.
Yazılış Tarihi M.S.48 ,Bölüm Say 6 ,Ayet Say 149 ,Kelime Say 3.o98
Eski Ahit’ten Aktarma 28

EFESLiLER.
Yazılış Tar m:s.60 ,Bölüm Say 6 ,Ayet Say 155 ,Kelime Sayısı 3.039,
Eski Ahit’ten aktarma 46.

FİLİPELİLER.
Yazılış Tar M.S 54 ,Bölüm Sayısı 4 ,Ayet Say 1o4,Kelime Sayısı 2.002
Eski Ahit’ten Aktarma 14.

KOLOSELİLER.
Yazılış Tar M.S 60 ,Bölüm Sayısı 4 ,Ayet Sayısı 95 ,Kelime Say 1.998
Eski Ahit’ten Aktarma 9

1 SELANİKLİLER .
Yazılış Tar M.S.50 ,Bölüm Sayısı 5 ,Ayet Say 89 ,Kelime Sayısı 1.857,
Eski Ahit’ten Aktarma 16

2 SELANİKLilER.
Yazılış Tar M.S 50,Bölüm Say 3 ,Ayet Say 47 ,Kelime Say 1.042,
Eski Ahit’ten Aktarma 16.

1 TİMOTEUS.
Yazılış Tar M.S.63 ,Bölüm Sayısı 6, Ayet Sayısı 113 ,Kelime Say 2.269,
Eski Ahit’ten Aktarma 22

2 TİMOTEUS.
Yazılış TAR M.S 63 ,Bölüm Sayısı 4 ,Ayet Say 83,Kelime Say 1.703,
Eski Ahit’ten Aktarma 12.

TİTUS.
Yazılış Tar M.S 63 ,Bölüm Say 3 ,Ayet Sayısı 46 ,Kelime Say 921,
Eski Ahit’ten Aktarma 7.

FİLİMON.
Yazılış Tar M.S.60,Bölüm Sayısı 1,Ayet Say 25 ,Kelime Say 445,
Eski Ahit’ten Aktarma 0

GENEL MEKTUPLAR.

İBRANİLER.
YazılışTar M.S:69 ,Bölüm Say 13 , Ayet Say 303 ,Kelime Say 6.913,
Eski Ahit’ten Aktarma 210.

YAKUP.
Yazılış Tar M.S 69 ,Bölüm Say 5 ,Ayet Say 108 ,Kelime Say 2.309,
Eski Ahit’ten Aktarma 51

1 PETRUS.
Yazılış Tar m.s.63 ,Bölüm Sayısı 5 ,Ayet Say 105 , Kelime Say 2.482,
Eski Ahit’ten Aktarma 72.

2 PETRUS.
Yazılış Tar M.S.64 ,Bölüm Say 3 ,Ayet Say 61 ,Kelime Say 1.559,
Eski Ahit’ten Aktarma 14.

1 YUHANNA.
Yazılış Tar M.S.90 ,Bölüm Say5 ,Ayet Say 105 ,Kelime Say 2.523,
Eski Ahit’ten Aktarma 10.

2 YUHANNA.
Yazılış Tar M.S.90 ,Bölüm Say1 ,Ayet Say 13 ,Kelime SAy 299,
Eski Ahit’ten Aktarma 1

3 YUHANNA .
Yazılış Tar M.S 90 ,Bölüm Say 1,Ayet Say14 ,Kelime Say 299 ,
Eski Ahit’ten aktarma 1

YAHUDA.
Yazılış Tar m.s.90,Bölüm Say 1 ,Ayet Say 255,Kelime Sayısı 613,
Eski Ahit’ten Aktarma 605

ESİNLEME(VAHİY).
Yazılış Tar m.S 95 ,Bölüm Sayısı 22 ,Ayet Say 404,Kelime say12.000
Eski Ahit’ten Aktarma 605

ESKİ AHİT:
Kitap 39 ,Bölüm 929 Ayet 23.144 ,Kelime 602.585
Harf 2.728.100

YENİ AHİT:
Kitap 27 ,Bölüm 260 ,ayet 7.957 ,Kelime 180.552 ,Harf 838.380.

KITAB-ı MUKADDES.
Kitap 66,Bölüm 1.189,Ayet 31.101 ,Kelime 783.137,Harf 3.566.480

Eski Ahit,Kıtab-ı Mukaddesin yüzde 77 ‘sini oluşturur.Yeni Ahit ise Kıtab-ı Mukaddes’in yüzde 23’ünü oluşturur.
İNCİL’in 7.957 ayetler olup,Eski Ahit’ten 2.559 kez aktarma yada Kinaye alınmıştır. Yani yeni Ahit’in Yüzde 32’si Eski Antlaşmadan kaynaklanmaktadır.

Esenlikle.

KAYNAK.
Ders Notlarım.(Kutsal Kıtap Değişmezliği)
Daniel Wickwire.

Loading

Tags :

Bir yanıt yazın