İznik İman Bildirisi

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23831
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, tek yüce Baba Tanrı'ya inanırım.

  Ve Tanrı'nın biricik Oğlu, tüm evrenden önce var olan, yaratılmamış, fakat Tanrı'yla aynı öze sahip olan, Kutsal Ruh'un aracılığıyla Bakire Meryem'den doğarak beden alıp, hepimizin kurtuluşunu sağlayan, insan olan ve Pontus Pilatus'un emriyle çarmıha gerilmiş ve acı çekmiş olan ve gömüldükten üç gün sonra dirilmiş olan ve Kutsal Yazılar'a göre göğe alınmış olan ve Baba'nın sağında oturmakta olan ve yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere tekrar görkemle gelecek olan ve egemenliği sonsuza dek sürecek olan Rab İsa Mesih'e inanırım.

  Ve Rab ve yaşam kaynağı olan, Baba'dan çıkmış olan, Kendisi'ne Babayla ve Oğulla beraber tapınılmakta olan ve Baba ve Oğulla yüceltilen, peygamberler ve elçilerin İnanlılar Topluluğu aracılığıyla açıklamış oldukları Kutsal Ruh'a inanırım. Günahların affı için tek vaftiz olduğunu, ölülerin dirileceğini ve dünyanın sonunun geleceğini beyan ederim. Amin. (Son paragraf İ.S. 381'de eklenmiştir). ” 10

  Zondervan Resimli Kutsal Kitap Ansiklopedisi'nde “Mesih'in Tanrısallığıyla” ilgili bir makalede şöyle yazılmıştır:

  Mesih'in tanrısallığını en açık ve en dolu olarak ifade eden kaynak İ.S. 325'teki İznik Konseyi'nde sunulan 'İznik İman Bildirisidir.' Bu bildirinin bir parçası şöyledir: “Tanrı'nın biricik Oğlu, tüm evrenden önce varolan, yaratılmamış fakat Tanrı'yla aynı öze sahip olan İsa Mesih….” Bu sözde, Mesih'in 'Tanrı'nın Kendisi' olduğunu görüyoruz. 'Tanrısal' kelimesi, 'ilahi' kelimesinden çok daha güçlüdür. Her insanda ilahi bir taraf bulunabilir. Fakat 'tanrısallık' sadece Tanrı'ya mahsustur.

  Sadece İsa Mesih, Kendisi için böyle iddialarda bulunmuştur. İsa Mesih'in iddiaları, O'nun öğrettiklerinin Tanrı'nın öğrettikleriyle aynı, yaptıklarının Tanrı'nın yaptıklarıyla aynı olduğunu gösterir. O'nun kişiliğinde Tanrı'ya tam bir açıklık vardır. Kendi yetkisini göstermesi, Tanrı'nın yetkisini göstermesidir. İsa Mesih'in iddialarına benzer iddialarda bulunan bir kişi ya delidir, ya yalancıdır, ya da doğruyu söylüyordur. Elimizde bulunan kanıtların ışığında, İsa Mesih'in iddia etmiş olduğu kişi, 'Tanrı'nın Kendisi', olduğunu görüyoruz.” 11

  Daha sonraları İ.S. 451'de Kadıköy Konseyi toplanmıştır. Bu konseyde, İsa Mesih'in üç doğaya sahip tanrısal kişiliğiyle ilgili Kutsal Kitap öğretişi tasvir edilmiştir. Bu toplantıların, ortaya çıkan teolojik durumları onaylamak için olmadığını anlamak önemlidir. Bu toplantıların amacı, Kutsal Kitab'ın öğrettiği gerçekleri vurgulamaktır.

  O zamanlar, kilise büyürken, yanlış öğretişleri yalanlayacak ve sağlam öğretişleri duyuracak elektronik haberleşme olanaklarının olmadığını unutmayın. İnanlılar, haberleri birbirlerinden alıyorlardı. Sağlam Kutsal Kitap öğretişi vermek, kilise konseylerinin temsilcileriyle oluyordu. İşte bu şekilde, Roma dünyasındaki Mesih İnanlıları sağlam öğretiş alıyorlardı.

  Böylece, Mesih'in tanrısallığına sadece Kutsal Yazılar'ın değil, Kilise tarihinin de tanıklık etmekte olduğunu görüyoruz.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.