Zehirli Pornografi

 • Bu konu 5 izleyen ve 4 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24596
  Anonim
  Pasif

  En Önemli İlişki

  Sevgi ve samimiyet arayışınızda, gerçek sevgi yerine koymaya çalıştığınız pornografi boş bir şeydir. Bizler samimiyete olan ihtiyacımızın Tanrı tarafından karşılanması üzerine yaratıldık. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16) Pornografinin insanların yaşamlarına getirebileceği yok ediciliğin aksine İsa Mesih şunları söylemiştir: “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” (Yuhanna 10:10)

  Ancak sen, Tanrı tarafından affedilmeyi ve onunla bir ilişkiyi istersen, bunu yapabilirsin, hem de şimdi! İsa Mesih şöyle demiştir: Vahiy 3:20 “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.”

  Eğer bunu yapmayı istiyorsanız ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız şu dua size faydalı olabilir:

  “Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü bana olan sevginden ötürü benim günahlarıma karşılık kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. Şimdi kalbimin kapısını sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap, AMİN”

  http://www.kampusweb.com/makaleler/zehirli.html

  #28446
  Anonim
  Pasif

  Her ne kadar türkçe bir kelime olmasa da pornografi artık dilimizin içinde anlaşılır bir kelime olarak yerini almıştır. Bunun en büyük nedeni son günlerde oldukça yaygınlaşmasıdır. Bazen medyann bundan şikayet ettiğini duyarız. Şikayet ettikleri halde pornografinin en çok yayılmasına neden olan araçlardan birinin de medya olduğunu görmek pek de şaşırtıcı değildir. Çünkü pornografi ile paranın yakın ilişkisi vardır. İnsanoğlunun yeme içme gibi cinsellik istemi de oldukça baskın bir istemidir. Eğer kontrol altında ele alınırsa, bir nehrin kendi yatağı içinde akması gibi sakin sakin sürer gider. Ama eğer kontrol edilmezse her şey zordur. Bedenimizle ruhumuz iç içedir Özellikle ruhumuzu sürekli ve düzenli Tanrı'nın sözüyle temiz düşüncelerle ve iyi arkadaşlıklarla beslersek, bedeni yönetmek daha kolay gelmektedir. Ama bunun tan tersi ise insana yıkım getirecektir. Eğer cinsellik Tanrı'nın öğretişi üzerine oturtulmamışsa işte bu konudaki iştah bizim için zorlu bir geleceği hazırlarken , para kazanma peşinde koşan bir takım insanları da harekete geçirmektedir. Kedinin önüne ciğer atar gibi kişilerin açık saçık resimlerini, öykülerini, fantezilerini dergiler, televizyonlar, internet kanalları, filmler gibi birçok görsel yayınlar aracılığıyla bu kişilere sunmaya başlarlar.İşte burada karşımıza Tanrı'nın yaşam öğretisi için bir başka büyük tuzak, bir başka problem çıkar.

  Pornografi, yani insanın cinsel istemlerini kamçılayan, gözle, düşünceyle insanı öncelikle düşünsel anlamda zinaya, günaha teşvik eden yayınların hem kişilere hem de toplumlara getirdiği oldukça kötü sonuçları vardır :
  a- Her şeyden önce insan cinselliğinin saygınlığını ayaklar altına sermektedir.
  b- Yalnız insan cinselliğinin saygınlığı değil, insanın saygınlığı da ayaklar altına alınmış olmaktadır.
  c- Pornografi cinsel fantazilerin gelişmesine neden olur. Karı ve koca arasındaki sevginin ifadesi, derin yakınlaşm a olan cinsellik, pornografi ile fantezi denizine açılmaya başlar.
  d- Pornografi aynı zamanda cinsel sapkınlıkların temel direklerinden biri olduğu için sürekli cinsellikle meşgul olan zihinler yavaş yavaş kişiyi tatminsizliğe ve cinsel saldırganlığa bile yönlendirmektedir.

  Bütün bu maddeler pornografinin bütün insanlık için ne gibi sorunlar oluşturduğunun yalnızca bir özetini oluşturmaktadır. Öellikle hristiyanlar için Tanrı'nın insana verdiği değeri, insana, aileye, aile için sevgiye verdiği değeri bilenler için pornografi tam olarak bir düşman, şeytanın kullandığı bir saldırı aracıdır. ( Rev. Turgay ÜÇAL – Derek MALCOLM / ” Ahlak ” )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.

  #28773
  Anonim
  Pasif

  Pornoya hayır hele ki çocuk pornosuna komple hayır

  #36569
  Anonim
  Pasif

  Pornografi artık pis dükkânlar ve seks şovlarla sınırlı değil, aleni oldu. Ülkeden ülkeye, dergilerde, gazetelerde, kitaplarda, TV programlarında, sinemalarda ve videolarda, o, hemen hemen her insanın gözleri önüne serildi.

  Acaba pornografi nedir? Pornografi �cinsel tahrike sebep olmak amacıyla (resimle ya da yazıyla) erotik davranışı göstermek olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım açıktır. Ama cinsel tahrike nelerin sebep olduğuna karar vermeye gelince, bu konuda farklı düşünceler vardır. Tabii pornografinin ne olduğuna karar verirken bir dereceye kadar bir kimsenin kişisel görüşü etkendir. Başka sözlerle, bir kişiyi cinsel bakımdan tahrik eden bir şey, bir başka kişiyi tahrik etmeyebilir. Yine de, Almanya�da 5.000 kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, erotik malzemenin bir dereceye kadar hem erkekleri hem de kadınları, hemen hemen herkesi etkilediğini açıkladı.

  Peki arzuları tahrik etmek yanlış mı? Hangi türden olursa olsun, doğru yönde tatmin etme olanağı yoksa, bizatihi meşru olan bir arzuyu tahrik etmek hikmetlilik değildir. Örneğin, çok sevdiğiniz bir yiyecekten yoksun durumda iseniz sürekli olarak dergi ya da kitaplardaki resimlerine bakmak, sizi herhalde memnun etmeyecek. Sağlık nedenleri yüzünden onu yiyemiyorsanız ve buna rağmen devamlı olarak onunla meşgulseniz, bu, herhalde beslenme diyetinizi bozmaya yönelterek sizin için bir tehlike oluşturacaktır. Tıpkı sigara alışkanlığına son vermeye çalışan birinin, başkalarının sigara içmelerini gözleyerek bu özleme erişme arzusunu artırmayacağı gibi.

  Kutsal Kitabın görüşüne göre, cinsel arzularla ilgili mutluluk, onun sevgi dolu evlilik bağları içinde doğru bir şekilde tatmin edilmesinin sonucudur. (I.Korint 7:2-5; İbraniler 13:4) Böylece tatmin edemeyeceği arzular uyandırması bir bekâr için ne kadar hikmetsizliktir! Böyle bir uyandırma sadece hayal kırıklığına yol açar, ya da daha kötüsü, bu arzuları tatmin etmek için başka bir çare kalmadığı gerekçesiyle, Tanrısal kanun ve prensipleri çiğneyerek mastürbasyon ve fuhuşa başvurmaya sevk eder.�I.Selanikliler 4:3-7. Bu, evli olduğunuz takdirde pornografinin tehlikeli olmadığı anlamına mı gelir? Hayır, Kutsal Kitapta bulunan ahlak kuralları, evli insanlara da uygulanır. Bundan başka pornografi, kişisel arzuları tatmin etmeye yönelik olup bencil tutkulara hitap eder, sevgi ise, birinin eşinin ihtiyaçlarını tatmin etmesini sağlar. Pornografi, kişiyi evlilik ilişkisi içinde dahi alçaltıcı ve sevgisiz olacak, düşüncesiz ve bencil sekse yöneltir.�I.Korintos 13:5.

  Pornografi, evliliğe ait sevgiyi kuvvetlendirmektense, alçaltıp çarpıtarak onu öldürür. Pornografide resmedilen cinsel ilişkiler hayallerin en kötü türüdür, çünkü evliliğe ait olan samimi temaslar hakkında yanlış ve zararlı mesajlar iletir. Bundan başka, gerçek hayattaki ilişkiler, sadece cinsel türden değildir, şefkat, neşe, fikir alışverişi ve özen göstermek üzerine bina edilmektedir. Bunun tersi olduğundan pornografi evli bir çifti birbirinden ayırabilir. Pornografi, insanları sadece içgüdüyle davranan hayvanların düzeyine indirir. Tanrı�nın ruhunun meyvesi olan zaptınefsi teşvik etmez. (Galatyalılar 5:22,23) Cinsel sapıklığa yol açabilir. Bunlar, İsa�nın takipçilerinin pornografiden sakınması için, mevcut nedenlerden sadece birkaçıdır.

  Bu konuda Kutsal Kitabın hikmetli öğüdü şudur: �Gençliğinin karısı ile sevin …. ve oğlum, niçin yabancı kadınla mestolasın, ve [harfiyen ya da pornografi aracılığıyla] bir ecnebi kadını kucaklıyasın?��Süleymanın Meselleri 5:15-20.

  Böyle olmakla birlikte bir kişi nasıl pornografinin pençesinden kaçınarak uzak kalabilir? Onun Pençesinden Kaçmak�Nasıl?Pornografinin çekiciliğine karşı koymak için Kutsal Kitap şunu öğütlüyor: �İmdi yeryüzündeki azanızı, zinayı, pisliği, ihtirası …. öldürün.� (Koloseliler 3:5) Burada, �öldürün� sözcüğü, vücudun böyle kötü bir alışkanlık için kullanılan herhangi bir organının sadece baskı altında tutulmasını değil, öldürülmesini ifade ediyor.Tabii, bu fiziksel değil, mecazi bir anlam taşıyor. İsa�nın Takipçileri vücutlarını sakat etmezler. Eğer biz cinsel hayalleri kesin olarak �öldürmek� istersek, göz gibi organlarımızı yanlış biçimde kullanarak pornografinin çekiciliğini özlemeyeceğiz. (Matta 5:29,*30 ile karşılaştır) Böylece, Kutsal Kitap, uygunsuz arzuların yerine, �hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa� onları koymayı ve ondan sonra bunları �düşün�meyi öğütler.�Filipililer 4:8.

  Bundan başka neler yardımcı olur? Kutsal Kitabın başka ayetlerini zihninde tutmak�hatta üzerinde durmak:

  • �Boş şeye bakmaktan gözlerimi çevir; kendi yolunda beni dirilt.��Mezmur 119:37.
  • �Dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti …. Babadan değil, fakat dünyadandır.��I.Yuhanna 2:16.
  • �Herkes kendi arzusu tarafından sürüklenerek ve aldanarak tecrübe olunur. Sonra arzu gebe kalarak günah doğurur; ve günah kâmil olunca, ölüm hasıl eder.��Yakub 1:14,15.
  • Ölümle sonuçlanan ve zincirleme tepki veren herhangi bir şey haklı olarak tehlikeli diye adlandırılabilir ve pornografi bu tanıma uygundur! �Çünkü kendi bedenine eken, bedenden çürüme biçecektir; fakat Ruha eken, Ruhtan ebedi hayat biçecektir.� Pornografi sizi ebedi hayattan yoksun etmesin!�Galatyalılar 6:8.

  saygıyla

  #36375
  Anonim
  Pasif

  Cinsellik Tanrı’nın bir armağanıdır ve pornografi bu armağanı mide bulandırıcı saplantılara kadar indirger. Pornografi, gerçekten zehirlidir. Kişinin sosyal yaşamını, çevresindeki insanlara bakışını değiştirir. Çevrenizdeki kişiler sizin onlar hakkında kurabileceğiniz saplantılı ve iğrenç düşünceleri göremeyebilir. Ama her şeden haberdar biri vardır!!! İncil der ki “Tanrı kalbinizin gizli kalmış düşüncelerini dahi bilir.” İğrençlikler asla gizli kalmaz. Tanrı tüm düşüncelerimizin, hislerimizin farkındadır ve adaletli bir yargıçtır. Adaleti, her durumda olduğu gibi gizli tuttuğunuz düşünceleriniz için de geçerlidir. Pornografi kadını aşağılayan, cinselliği değersizleştiren, sosyal yaşamı bozan ve ne kadar içinizde tutarsanız tutun asla Tanrı’dan gizleyemeyeceğiniz sağlıksız bir durumdur. Her açıdan kötüdür.

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.