Zebûr’a Göre (Kethubim) Kutsal Kitap’ın Değişmezliği

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23716
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Yahudi, Hristiyan ve İslam alimlerine göre

  Kutsal Kitap’ın Değişmezliği

  Yazar: Daniel Wickwire

  http://www.batikentprotestankilisesi.org

  batikentprotestankilisesi@hristiyan.net

  Zebûr’a Göre (Kethubim) Kutsal Kitap’ın Değişmezliği

  “Fakat inayetimi ondan geri almam, ve sadakatimi yalana

  döndürmem. Ahdimi bozmam, ve dudaklarımdan çıkanı

  değiştirmem.” (Mezmur 89:33-34)

  Daha önce gördüğümüz gibi, nasıl ki Tevrât’ta Tanrı’nın ahitleri sabit oluyorsa, aynı şekilde Zebûr’da da, “Ahdimi bozmam, ve dudaklarımdan çıkanı değiştirmem” Rab diyor. Buradaki ahit Davut ve onun zürriyeti ile kesilmiştir.

  “Seçtiğim ile ahit kestim, Kulun Davuda and ettim: Senin

  zürrüyetini ebedîyen durduracağım, ve tahtını bütün nesiller

  için kuracağım. Kulum Davudu buldum; Mukaddes yağımla onu

  meshettim; Elim onunla duracak, bazum da onu

  kuvvetlendirecektir. Ben de onu ilk oğlum, dünya kırallarının

  en yükseği kılacağım; ve ahdim onun ile sabit olacak. Onun

  zürriyetini de ebedî, ve tahtını göklerin günleri gibi

  kılacağım. Eğer oğulları şeriatimi bırakırlarsa, ve

  hükümlerim ile yürümezlerse; Eğer kanunlarımı bozarlarsa, ve

  emirleri tutmazlarsa; o zaman onların isyanlarını değnekle,

  ve fesatlarını kötekler ile yoklarım. Fakat inayetimi ondan

  geri almam, ve sadakaatimi yalana döndürmen. Ahdimi bozmam,

  ve dudaklarımdan çıkanı değiştirmem. Bir kere kudsiyetim

  üzerine and ettim: Davuda yalan söylemiyeceğim; Onun

  zürriyeti ebediyen, ve tahtı karşımda güneş gibi duracaktır.

  Ebedîyen duran ay gibi, ve asümanda sadık şahit gibi

  olacaktır.” (Mezmur 89:3-4, 20-21, & 27-37)

  Tanrı’nın Hz. Davud’la kestiği bu ahit, ebedî bir antlaşmadır. Davud’un zürriyeti sadakatsizlik yapsa bile, Tanrı onları cezalandıracak, ama ahdini bozmaz. Yani Tanrı, bu ahidin bozulmasına izin vermiyor. Bu ahit Tanrı’nın gözü önünde, onun elinde duruyor. Güneş gibi sabit duracaktır.

  “Senin şehadetlerin çok sadıktır; Ya RAB, günlerin devamınca

  Senin evine kudsiyet yaraşır.” (Mezmur 93:5)

  Eğer bu ahit ebedîyete kadar geçerli sayılacaksa, o zaman Tanrı’nın kitaplarında her hangi bir bozulma söz konusu değildir.

  “Sözünün topu hakikattır; ve her adaletli hükmün

  ebedidir.” (Mezmur 119:160)

  “Biliyorum ki, Allahın yaptığı her şey ebediyen olacaktır;

  ona bir şey katılamaz, ve ondan bir şey eksiltilemez; ve

  kendi önünde korksunlar diye Allah onu yaptı.” (Vaiz 3:14)

  Zebûr’da Tanrı’nın sözlerinin ebedî olduğunu görüyoruz. Kutsal Kitap Tanrı’nın yaptıklarından değil midir? Eğer Tanrı bu Kutsal Kitab’ı insanlar vermişse, o zaman, bu ayete göre ö söz “ebediyen olacaktır” ve ondan “bir şey katılamaz ve ondan bir şey eksiltilemez.” Bu ayetlerın ışığında bazı önemli gerçekler sunabiliriz:

  A) Tanrı, kendi sözü’nün hükmünü yürürlükten kaldırmaz.

  Hiç bir ayetin yerine benzerini de getirmez! Tanrı,

  dudaklarından çıkanı değiştirmez. Çünkü Tanrı sonsuz bilen

  ve kâdirdir. O’nun yanılması, unutması ve kararından

  vazgeçmesi Tanrılığına aykırıdır çünkü Tanrı “kendi özüne

  aykırı davranmaz.” (2 Timoteyus 2:13)

  cool.gif Her şeye egemen olan, tarihin akışını kontrol eden

  Tanrı, bir kere duyurduğu vahyi “yalana döndürmeyecektir”.

  Başka bir deyişle, yukarıdaki bu ayete göre O, “göksel

  tahtında” her hangi bir kimsenin kendi sözünü bozmasına ya

  da değiştirmesine izin vermeyecektir!

  C) Sözünün bir kısmı değil, tümü hakikattir. Bir tek

  kitap değil, O’ndan gerçekten gelen ve birbiriyle uyum

  içinde olan kitapların tümü bizi gerçeğe götürüyor.

  “Allahın her sözü denenmiştir; Kendisine sığınanlara

  kalkandır. Onun sözüne bir şey katma, yoksa seni tedip

  eder, ve yalancı çıkarsın.” (Süleymanın Meselleri 30:5-6)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.