İznik konseyinde Degişik el yazmalarının içinde dört farklı incil mi var?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26620
  Anonim
  Pasif

  Yaygın olan bir iddia İznik konseyinde Degişik el yazmalarının içinde en uygun olan dört farklı incilin seçildigi yolundadır.( Bu İnciller Matta, Markos,luka,Yuhanna).. İnanılmaz ve bir o kadarda komik olansa, Hristiyan din adamları, üzerinde çok sayıda, incil bulunan bir masa başına geçmişler bu masayı, sallayarak üstündeki bazı İncil,leri düşürmüşler ve kalan 4 incili ayırmışlar ve bugün kabul edilen İncil o İncil,lermiş…İlk duydugumda çok gülmüştum..

  Tanrı dün ,bugün sonsuza kadar degişmez tek Tanrıdır.Tanrı sözlerini insanlara esinledigine göre onu koruyabilecek,te güçtedir.
  Ya Rab, Sözün, göklerde sonsuza dek duruyor(Mez.119:89)
  Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla
  ortadan kalkmayacak(Matta24:35)

  Tanrı bizlere sözlerinin değişmeyeceğinin vaat,ini bu Ayetleri ile vermiştir.İncilin değişmediğini ispatlayan el yazmaları,Mesihten sönra eski Kilise döneminden kalan 5000 metinden fazla Grekçe el yazması nüshaları,Mesih,ten sonra Latince,Keldani ve Süryani,ce dillerine çevrilmiş 9000 ,den fazla İncil el yazmaları,İncilin degişmezliginin kanıtlarıdır.

  Toplam 66 Kitap olan Kutsal Kıtap,Eski Antlaşma 39 ve Yeni Antlaşma 27 olmak üzere İki bölümden oluşur.Matta, Markos,luka,Yuhanna incilin sadece yeni Antlaşmadaki 27 bölümünde bulunur….eh şimdi geri kalan 39 bölümü nerede diyede mantık yürütüldügünde ortaya ne kadar akıl dışı savlarla(sallandıktan sonra Masada kalan 4 İncil,de dahil) çıkıldıgı anlaşılıyor.

  İznik Konseyi ise M.S 325 Yılında toplanarak, İsa Mesih,in Tanrısal sifatını tartışmıştır.( Özelliklede,İsa Mesihin mutlak Tanrılığını kabul etmeyen ve inanlıları,bu düşünce ile doğru, yoldan çıkarmak isteyen Aryus adındakı bir kilise görevlisinin ortaya attıgı iddia)
  Toplanan 250 Kilise önderi görüşmeler neticesinde İsa Mesihin,Tanrılıgının tartışılmıyacak bir olgu oldugu kabul etmiş ve yayınlanan bir İnanç bildirgesi ile bu karar dünya her yerindeki Hristiyan topluluklarına iletilmiştir.İznikteki Konsey İncil metinleri üzerinde tartışmamıştır.Tersine katılan önderler aynı İncili kullanarak İsa Mesih,in Tanrılığını tartışıp ortak bir anlayışa varmışlardır.

  Yaşam sözü ile ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı,işitigimizi,gözlerimizle gördügümüzü,seyredip ellerimizle dokundugumuzu duyuruyoruz.Yaşam açıkca görüldü O,nu gördük ve ona tanıklık ediyoruz..(Yuhanna.1:1.2)

  İsa onlara şu karşılığı verdi;sakın kimse sizi saptırmasın,Bir çokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip bir çok kişiyi aldatacaklar (Matta 24:4.5)

  Bir çok sahte peygamber türeyecek ve bunlar bir çok kişiyi saptıracak.(Matta.24:11)

  işte Mesih İsa’nın dünyada yaşarken söyledikleri Mesih’in yukarı alınmasından sonraki üç yy içinde gerçekleşti.Bir sürü sapkın ve sapkın tarikatlar ortaya çıktı .

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.